Zinnat

  1. Zinnat co to jest
  2. Zinnat stosowanie
  3. Zinnat skutki uboczne
  4. Zinnat w ciąży
  5. Zinnat a karmienie piersią
  6. Zinnat a alkohol

Zinnat jest lekiem zaliczanym do grupy antybiotyków. Substancja czynną zastosowaną w leku jest cefuroksym. Lek dostępny jest w postaci tabletek (250 i 500), a także w postaci granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej.

Zinnat co to jest

Zinnat jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym, wykorzystywanym często podczas leczenia infekcji i zakażeń bakteryjnych. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, dzięki czemu proces ich namnażania jest zatrzymywany. Zinnat jest antybiotykiem, który może być stosowany zarówno u osób dorosłych, ale także u dzieci.

Zinnat stosowanie

Zinnat jest antybiotykiem stosowanym na wiele dolegliwości, których proces chorobowy rozwija się ze względu na obecne w organizmie bakterie. Stosowany jest u pacjentów z chorobami gardła, ucha środkowego, zatok, płuc, klatki piersiowej, a także w chorobach układu moczowego, skóry oraz tkanek miękkich. Zdarza się, że antybiotyk wykorzystywany jest również w leczeniu boreliozy, gdy choroba występuje we wczesnej postaci. Lek Zinnat należy przyjmować ściśle według wskazań lekarza. W przypadku tabletek nie wolno ich rozdrabniać. W ulotce zaznaczono, że tabletkę należy połknąć w całości, popijając lek wodą. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci, które ukończyły trzeci miesiąc życia. Lek stosuje się w zakażeniach bakteryjnych wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefuroksym, charakteryzujące się lekkim bądź średnim przebiegiem. Warto zauważyć, że lek powinien być przyjmowany po posiłku. Każdorazowo, dawkę należy popić niewielką ilością wody. Tabletek nie wolno dzielić, łamać, ani kruszyć. Równie istotną kwestią jest czas leczenia. Lekarz dokładnie określi przez ile dni powinna zostać powinna być kontynuowana terapia. Lek zinnat zaczyna działać ok. 2-3 godziny po podaniu.

Zinnat skutki uboczne

Dawkowanie leku każdorazowo ustalane jest przez lekarza. Jak obliczyć dawkę antybiotyku zinnat? Dawkowanie ustalane jest w sposób indywidualny dla każdego pacjenta. Lekarz podejmując decyzję o rozpoczęciu terapii antybiotykiem uwzględnia przyczynę podania preparatu, jak również indywidualne cechy pacjenta, jak np. masa ciała. Kuracja, w pewnych grupach pacjentów, często wymaga dodatkowej modyfikacji. Niestosowanie się do zaleceń lekarza może doprowadzić do przedawkowania leku, a w konsekwencji do narażenia zdrowia lub życia. 

Zinnat w ciąży

Dopuszcza się możliwość stosowania leku Zinnat u kobiet ciężarnych, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy włączenie kuracji antybiotykiem jest absolutnie konieczne. Ocena ryzyka oraz korzyści powinna zostać przeprowadzona w sposób indywidualny przez lekarza.

Zinnat a karmienie piersią

Cefuroksym, który jest głównym składnikiem leku Zinnat, przenika do mleka kobiecego. W związku z tym, jego zastosowanie podczas karmienia piersią powinno zostać dokładnie rozważone przez lekarza prowadzącego, który przeanalizuje korzyści wynikające z terapii dla matki przez pryzmat zagrożeń dla dziecka.

Zinnat a alkohol

Nie ma jednoznacznych informacji świadczących o tym, że lek Zinnat wchodzi w interakcje z alkoholem. Jednakże przyjmując antybiotyki oraz inne leki, zawsze należy zachować szczególną ostrożność w spożywaniu alkoholu, gdyż może on w niektórych przypadkach nasilać albo osłabiać działanie leków.

Dystrybucja na terenie Polski: GSK Commercial Sp. z o.o.