Fervex

  1. Fervex co to jest 
  2. Fervex dawkowanie 
  3. Fervex skutki uboczne
  4. Fervex w ciąży
  5. Fervex a karmienie piersią
  6. Fervex a alkohol
  7. Fervex opinie

Fervex co to jest

Fervex jest lekiem dostępnym bez recepty, który nie podlega refundacji. Specjalnie dla najmłodszych, producent przygotował specjalną formułę preparatu - Fervex Junior. Jest to preparat przeznaczony także dla dzieci, które ukończyły 6 rok życia. Fervex to preparat złożony, w którym zastosowano substancje wspomagające leczenie przeziębienia. W składzie leku Fervex znajduje się paracetamol, kwas askorbowy oraz maleinian feniraminy. Lek dostępny jest w postaci granulatu do sporządzenia roztworu doustnego, a także tabletek.

Fervex dawkowanie

Fervex saszetki oraz tabletki, także bez cukru oraz o smaku malinowym, zawierają paracetamol, w związku z czym są postrzegane jako preparat o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym. Mechanizm działania leku polega przede wszystkim na zatrzymaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Maleinian feniraminy posiada właściwości, wpływające na działanie przeciwhistaminowe, jednocześnie pozwalając na zmniejszenie obrzęku i przekrwienia błon śluzowych. Substancja umożliwia także udrożnienie przewodów nosowych, wpływając korzystnie na hamowanie odruchu kichania oraz łzawienia oczu. Zawarta w preparacie witamina C dodatkowo wspomaga organizm podczas przeziębienia, pozwalając na uzupełnienie jej niedoborów. Zaletą leku jest jego szybkie wchłanianie z przewodu pokarmowego po przyjęciu doustnym, bez względu na postać preparatu. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce stężenie maksymalne lek uzyskuje już po upływie ok. 30-60 minut. Odpowiedni dobór składników sprawia, że lek Fervex wpływa korzystnie na redukcję dolegliwości towarzyszących przeziębieniu i grypie, działając korzystnie także na zatkane zatoki. Jak stosować preparat Fervex? Każda postać leku przeznaczona jest do stosowania doustnego. Dawkowanie Fervex uzależnione jest od wieku pacjenta. Fervex Junior podawany jest dzieciom w wieku od 6 do 10 lat jako jedna saszetka dwa razy na dobę. Wraz z wiekiem zwiększa się częstotliwość podawania leku. I tak u pacjentów w wieku 10-12 lat jest to 1 saszetka 3 razy na dobę, a u dzieci od 12 do 15 roku życia 1 saszetka aż 4 razy na dobę. Ważne, aby lek nie był przyjmowany częściej niż co 4 godziny. Na uwagę zasługuje także fakt maksymalnej dziennej dawki paracetamolu, która u dzieci oraz młodzieży o wadze nie przekraczającej 50 kg wynosi 60 mg/kg masy ciała w ciągu doby, nie więcej niż 3 g w ciągu doby, w dawkach podzielonych. U pacjentów dorosłych i młodzieży z masą ciała większą niż 50 kg, nie należy przekraczać dziennej dawki paracetamolu w wysokości 4 g/dobę, zachowując co najmniej 4 godzinne odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. W przypadku leku Fervex, Fervex malinowy oraz Fervex D, preparat stosowany jest u osób powyżej 15 roku życia. Najczęściej zaleca się przyjmowanie 1 saszetki od 2 do 3 razy na dobę. Preparatu nie należy stosować częściej niż co 4 godziny. Jak przygotować lek Fervex? Cała zawartość saszetki powinna zostać rozpuszczona w gorącej lub zimnej wodzie i wypita od razu po przygotowaniu.

Fervex skutki uboczne

Przyjmując preparat Fervex należy pamiętać o maksymalnym dawkowaniu paracetamolu, aby nie przekroczyć dopuszczalnej dobowej dawki. Należy zwrócić szczególną uwagę czy inne przyjmowane preparaty również nie zawierają paracetamolu. Skutki uboczne związane z przedawkowaniem poszczególnych składników leku mogą przyjmować różnorodny charakter. Wśród nich wymienić można: drgawki, zaburzenia świadomości, śpiączkę, nudności, wymioty, nadmierną potliwość, osłabienie, senność czy uszkodzenie wątroby oraz żółtaczkę. Pacjentom, którzy przyjęli zbyt dużą dawkę, jeżeli od przyjęcia leku nie upłynęła godzina, należy podać węgiel aktywowany oraz sprowokować wymioty. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich objawów, pacjenci, u których doszło do przedawkowania powinni jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie po przeprowadzonych badaniach krwi możliwa będzie precyzyjna ocena poziomu zatrucia.

Fervex w ciąży

Dotychczas nie przeprowadzono wystarczających badań klinicznych, które dostarczyłyby informacji o bezpieczeństwie stosowania leku w trakcie ciąży. Dlatego też nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety ciężarne.

Fervex a karmienie piersią

Preparat nie powinien być przyjmowany przez kobiety karmiące piersią, ponieważ nie ma wystarczających dowodów zebranych podczas badań klinicznych, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania leku w trakcie laktacji.

Fervex a alkohol

Leku Fervex nie wolno łączyć z alkoholem, gdyż zaobserwowana została interakcja o umiarkowanej lub poważnej szkodliwości dla organizmu. Składnik przeciwhistaminowy może prowadzić do nasilenia działania alkoholu. Ponadto alkohol wzmaga hepatotoksyczność leku, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić także do zgonu.

Fervex opinie

Lek cieszy się doskonałą opinią. Pacjenci podkreślają skuteczność działania oraz poprawę samopoczucia i ustąpienia objawów w krótkim czasie - najczęściej w ciągu pierwszej doby. Ponadto preparat Fervex jest bardzo łatwo dostępny, a do jego zakupu nie trzeba posiadać recepty.

Dystrybucja na terenie Polski: A&D Pharma Poland Sp. z o. o.