Fervex

lek-fervex
 1. Fervex co to jest 
 2. Dawkowanie 
 3. Skutki uboczne leku
 4. Interakcje z alkoholem
 5. Fervex w ciąży i okresie laktacji
 6. Środki ostrożności
 7. Interakcje z innymi lekami

Fervex co to jest

Fervex to złożony lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Stosuje się go przy objawach przeziębienia i grypy. Preparat jest dostępny bez recepty i występuje w kilku wariantach. Jako granulat do sporządzania roztworu doustnego dostępne są saszetki Fervex:

 • o smaku neutralnym,
 • o smaku malinowym,
 • Fervex Junior dla dzieci powyżej 6 roku życia,
 • Fervex D dla diabetyków.

Ponadto w sprzedaży znajdują się tabletki:

 • Fervex ExtraTabs.

Lek w postaci granulatu zawiera 3 substancje czynne - paracetamolmaleinian feniraminy oraz kwas askorbowy. Natomiast w tabletkach znajdują się 2 substancje czynne - paracetamolmaleinian chlorofenaminy. Paracetamol wykazuje właściwości przeciwbólowe oraz zwalczające gorączkę. Maleinian feniraminy lub chlorofenaminy to z kolei leki o działaniu przeciwhistaminowym. Maleinian feniraminy udrażnia nos, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, hamuje łzawienie oczu i zmniejsza odruch kichania. Kwas askorbowy jest inną nazwą witaminy C. Pozwala on uzupełnić jej niedobór, który często występuje u osób przeziębionych.

Wskazania do stosowania

Preparat jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat. Zaleca się jego doraźne stosowanie w leczeniu objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych jak:

 • ból głowy,
 • gorączka,
 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła.

Przeciwwskazania

Pomimo dostępności bez recepty nie wszyscy pacjenci mogą stosować lek. Przeciwwskazania do jego przyjmowania to:

 • nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu,
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
 • jaskra z wąskim kątem przesączania,
 • rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu,
 • wiek poniżej 15 lat ( dla dzieci w wieku 6-15 lata istnieje wersja Fervex Junior).

Ponadto saszetki Fervex, także o smaku malinowym, nie powinny być zażywane przez osoby cierpiące na rzadkie dziedziczne zaburzenia nietolerancji fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy, a wersja Fervex D z uwagi na zawartość aspartamu nie jest odpowiednia dla pacjentów z fenyloketonurią.

Dawkowanie

Jak przygotować lek Fervex? Cała zawartość saszetki powinna zostać rozpuszczona w gorącej lub zimnej wodzie i wypita od razu po przygotowaniu.

Przyjęcie zbyt dużej dawki

Przyjmując preparat należy uważać, aby nie przekroczyć dopuszczalnej dobowej dawki paracetamolu. Jeśli dojdzie do zażycia zbyt dużej dawki leku trzeba natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie Fervex może powodować skutki uboczne związane z zawartością paracetamolu i feniraminy, a nawet prowadzić do zgonu.

Ryzyko zatrucia paracetamolem dotyczy zwłaszcza małych dzieci i osób w podeszłym wieku. Możliwe objawy to wymioty, nudności, ogólne osłabienie i senność oraz nadmierne pocenie się, a na drugi dzień nawrót nudności, uczucie rozpierania w nadbrzuszu i żółtaczka.

Przedawkowanie feniraminy może objawiać się zaburzeniami świadomości, śpiączką oraz - szczególnie u dzieci - drgawkami.

Jeżeli od przyjęcia zbyt dużej dawki leku nie upłynęła godzina, należy podać pacjentowi węgiel aktywowany oraz sprowokować wymioty. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich objawów niepożądanych pacjenci, u których doszło do przedawkowania powinni jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie po przeprowadzonych badaniach krwi możliwa będzie precyzyjna ocena poziomu zatrucia.

Skutki uboczne leku

Bardzo rzadko po zastosowaniu Fervex zgłaszano ciężkie reakcje skórne. Wszelkie objawy nadwrażliwości wymagają natychmiastowego odstawienia leku i niezwłocznej konsultacji lekarskiej. 

Poniższe skutki uboczne opracowano na podstawie danych dla saszetek Fervex.

Działania niepożądane wynikające z zastosowania paracetamolu

Zdarzały się pojedyncze przypadki reakcji nadwrażliwości jak:

 • wstrząs anafilaktyczny,
 • obrzęk Quinckego,
 • rumień,
 • pokrzywka,
 • wysypka skórna

Jeśli jakikolwiek z powyższych objawów pojawi się u pacjenta, to należy niezwłocznie odstawić lek oraz wszystkie preparaty o podobnym składzie.

Bardzo rzadko paracetamol powodował:

 • małopłytkowość,
 • neutropenię,
 • leukocytopenię.

Działania niepożądane wynikające z zastosowania feniraminy

Rzadko feniramina powoduje poniższe reakcje nadwrażliwości:

 • plamicę, pokrzywkę, rumień, świąd, wyprysk;
 • obrzęk i rzadziej obrzęk Quinckego (obejmujący wargi, język i/lub krtań);
 • wstrząs anafilaktyczny.

Możliwe neurowegetatywne skutki uboczne:

 • objawy antycholinergiczne, jak suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji oka, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu;
 • senność lub uspokojenie, nasilone zwłaszcza na początku leczenia;
 • niedociśnienie ortostatyczne;
 • zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, szczególnie u osób w starszym wieku;
 • zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia;
 • splątanie, omamy;
 • rzadziej - objawy charakterystyczne dla pobudzenia: niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.

 Możliwe skutki uboczne ze strony układu krwiotwórczego:

 • małopłytkowość,
 • leukocytopenia,
 • neutropenia,
 • niedokrwistość hemolityczna.

Interakcje z alkoholem

Leku Fervex nie wolno łączyć z alkoholem. Napoje wyskokowe nasilają działanie uspokajające preparatu powodowane przez zawartość przeciwhistaminowego maleinianu feniraminy lub chlorofenaminy. Ponadto alkohol wzmaga hepatotoksyczność Fervex - może spowodować uszkodzenie wątroby, a w skrajnych przypadkach doprowadzić także do zgonu. Takie ryzyko dotyczy zwłaszcza osób, które regularnie spożywają alkohol.

Fervex w ciąży i okresie laktacji

Dotychczas nie przeprowadzono wystarczających badań klinicznych, które dostarczyłyby informacji o bezpieczeństwie stosowania leku w trakcie ciąży. Dlatego też nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety ciężarne.

Preparat nie powinien być przyjmowany przez kobiety karmiące piersią, ponieważ nie ma wystarczających dowodów zebranych podczas badań klinicznych, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania leku w trakcie laktacji.

Środki ostrożności

Maksymalna dobowa dawka paracetamolu, substancji czynnej leku Fervex, u osób dorosłych o wadze powyżej 50 kg wynosi 4 g. Ponieważ przedawkowanie paracetamolu niesie ze sobą szkodliwe konsekwencje, w razie przyjmowania innych leków należy upewnić się, czy również nie zawierają one tej substancji. Osoby, które się głodzą lub regularnie spożywają alkohol, są szczególnie narażone na ryzyko uszkodzenia wątroby na skutek stosowania paracetamolu.

Należy zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpi choć 1 z poniższych czynników:

 • wysoka lub utrzymująca się gorączka,
 • objawy nadkażenia,
 • brak efektów leczenia po upływie 5 dni stosowania.

Z uwagi na zawartość w składzie paracetamolu, lek należy stosować ostrożnie, jeśli u pacjenta występują następujące stany lub choroby:

 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu G-6-PD),
 • niewydolność wątroby od łagodnej do umiarkowanej,
 • zaburzenia czynności nerek,
 • masa ciała poniżej 50 kg,
 • bulimia lub anoreksja,
 • długotrwałe niedożywienie (z uwagi na niewielkie rezerwy glutationu w wątrobie),
 • kacheksja,
 • odwodnienie,
 • hipowolemia,
 • alkoholizm,
 • spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach, tj. 3 lub więcej razy dziennie.

W tabletkach Fervex znajduje się maleinian chlorofenaminy, co powoduje konieczność zachowania ostrożności podczas terapii, jeżeli u pacjenta występują:

 • ciężka niewydolnością wątroby i/lub nerek – zachodzi wówczas ryzyko kumulacji leku w organizmie;
 • przewlekłe zaparcia – może wystąpić porażenna niedrożność jelit;
 • zwiększona podatność na niedociśnienie ortostatyczne, sedację i zawroty głowy;
 • ryzyko przerostu gruczołu krokowego.

Jednoczesne przyjmowanie Fervex oraz alkoholu lub leków uspokajających, a szczególnie barbituranów jest niezalecane, ponieważ wymienione substancje mogą wzmacniać uspokajające działanie maleinianu feniraminy lub maleinianu chlorofenaminy.

Pacjenci, u których ma zostać wykonane badanie poziomu glukozy lub kwasu moczowego we krwi powinni poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli przyjmują lub niedawno przyjmowali ten lek. Paracetamol może bowiem zmieniać wyniki oznaczania kwasu moczowego we krwi przy pomocy kwasu fosforo-wolframowego, jak również wyniki badania poziomu glukozy wykonywanego metodą oksydazowo-peroksydazową.

Poszczególne warianty leku zawierają następujące składniki, kóre mogą być szkodliwe dla pewnych grup pacjentów:

 • saszetki Fervex oraz Fervex o smaku malinowym - sacharozę, co powoduje, że nie są odpowiednie dla pacjentów, którzy chorują na rzadką dziedziczną nietolerancję fruktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy;
 • granulat Fervex Junior - żółcień pomarańczową, przez co może być przyczyną reakcji alergicznych;
 • saszetki Fervex D - aspartam, który jest szkodliwy dla osób z fenyloketonurią;
 • tabletki Fervex ExtraTabs - azorubinę E 122 (barwnik azowy), która może wywoływać reakcje alergiczne.

Lek, szczególnie na początku stosowania, może powodować senność. Tym samym wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Działanie nasenne preparatu wzmacniane jest przez stosowanie środków uspokajających oraz spożywanie alkoholu, również alkoholu zawartego w lekach, dlatego też należy unikać ich przyjmowania podczas terapii. Dla zachowania bezpieczeństwa najlepiej zastosować pierwszą dawkę Fervex wieczorem.

Interakcje z innymi lekami

Odnotowano, że dochodzi do interakcji między paracetamolem, a następującymi substancjami:

 • ryfampicyną, barbituranami, lekami przeciwpadaczkowymi lub pozostałymi lekami indukującymi enzymy mikrosomalne – ich przyjmowanie podnosi ryzyko szkodliwego wpływu leku na wątrobę;
 • salicylamidem - wydłuża on czas wydalania paracetamolu;
 • kofeiną – wzmacnia ona przeciwgorączkowe i przeciwbólowe działanie preparatu;
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryn – paracetamol nasila ich działanie;
 • inhibitorami MAO - w skojarzeniu z nimi paracetamol może powodować wysoką gorączkę i stan pobudzenia;
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) – wówczas duże dawki paracetamolu mogą zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Z uwagi na zawartość maleinianu feniraminy lub chlorofenaminy konieczne jest zachowanie ostrożności, jeżeli preparat ma być stosowany łącznie z:

 • innymi lekami o działaniu uspokajającym – barbituranami; benzodiazepinami lub innymi lekami przeciwlękowymi; lekami antydepresyjnym takimi jak amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina; neuroleptykami; pochodnymi morfiny; środkami nasennymi; lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym; lekami przeciwhistaminowymi blokującymi receptor H1; baklofenem; talidomidem;
 • z innymi lekami o działaniu atropinowym, ponieważ dochodzi do sumowania się skutków ubocznych atropinopodobnych - antycholinergicznymi lekami przeciwparkinsonowskimi, przeciwskurczowymi lekami atropinopodobnymi, dyzopyramidem, neuroleptykami będącymi pochodnymi fenotiazyny, klozapiną, lekami antydepresyjnymi mającymi podobną budowę co imipramina, większością leków przeciwhistaminowych o działaniu blokującym receptor H1.

Łączenie tabletek Fervex z hydroksymaślanem sodu jest niezalecane, ponieważ nasila on depresyjny wpływ maleinianu chlorofenaminy na ośrodkowy układ nerwowy.

Z kolei kwas askorbowy może wchodzić w interakcje z:

 • warfaryną – zmniejszając jej skuteczność;
 • flufenazyną – obniżając jej stężenie w osoczu.

Ponadto witamina C obniża pH moczu, a zatem może zmieniać wydalanie innych preparatów, które pacjent przyjmuje.

Dystrybucja na terenie Polski: A&D Pharma Poland Sp. z o. o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.