Aviomarin

aviomarin-opis-leku

Nazwa handlowa

Aviomarin

Nazwa międzynarodowa

Dimenhydramina

Dostępność

Bez recepty

Postać

Tabletki

Dawka

5 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Dimenhydramina

Opakowanie

5 tabletek, 10 tabletek

Działanie

Przeciwwymiotnie i przeciwuczuleniowo

Ciąża

Stosowanie należy skonsultować z lekarzem

Karmienie piersią

Stosowanie należy skonsultować z lekarzem

Aviomarin co to jest?

Aviomarin 50 mg to lek, który stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej u osób dorosłych oraz dzieci od 6 lat. Preparat w aptekach jest dostępny bez recepty. Ma postać tabletek o zawartości substancji czynnej 50 mg i występuje w opakowaniach zawierających:

 • 5 tabletek,
 • 10 tabletek.

Substancją czynną leku jest dimenhydramina (dimenhydrynat), która działa przeciwwymiotnie, i przeciwuczuleniowo. Posiada również łagodne właściwości uspokajające. Lek pozwala złagodzić objawy, jakie daje choroba lokomocyjna

Jak długo działa Aviomarin?

Efekt leczniczy utrzymuje się przez 3 do 6 godzin. Początek działania występuje po 20 – 30 minutach od zażycia. Z tego powodu lek należy stosować co najmniej 30 minut przed planowaną podróżą. 

Wskazania do stosowania

Pacjenci zastanawiają się, kiedy podać Aviomarin 50 mg dziecku lub samemu zastosować lek. Wskazania do przyjmowania tabletek to:

 • choroba lokomocyjna,
 • zapobieganie oraz leczenie wymiotów i nudności innego pochodzenia, poza tymi, które są wywołane lekami zażywanymi podczas chemioterapii nowotworów.

Kiedy nie stosować tego leku

Mimo, że można kupić Aviomarin bez recepty, przyjmowanie leku nie jest możliwe u wszystkich pacjentów. Przeciwwskazania do stosowania preparatu stanowią:

 • nadwrażliwość pacjenta na substancję czynną dimenhydraminę, którąkolwiek substancję pomocniczą lub leki przeciwhistaminowe,
 • ostre napady astmy,
 • padaczka,
 • porfiria,
 • jaskra z wąskim kątem przesączania,
 • przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu,
 • guz chromochłonny.

Ponadto lek nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ 1 tabletka zawiera zbyt wysoką ilość substancji czynnej dla tak małych pacjentów.

Pełny skład preparatu

1 tabletka Aviomarin zawiera 50 mg dimenhydraminy.
Pozostałe składniki to: talk, bezwodna krzemionka koloidalna, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu.

Dawkowanie preparatu

Tabletki Aviomarin 50 mg podaje się doustnie. Dawkę należy przyjąć przynajmniej pół godziny przed planowaną podróżą bądź przyjęciem źle tolerowanego preparatu.

Osoby dorosłe i młodzież powyżej 14 roku życia

Zalecane dawkowanie Aviomarin to jednorazowo 1 lub 2 tabletki. Preparat można przyjąć ponownie po upływie 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek (400 mg leku). Należy uważać, by nie przekroczyć ilości 400 mg dimenhydraminy na dobę.

Dzieci od 6 do 14 roku życia

U dzieci w wieku 6-14 lat zalecana dawka wynosi 1 tabletkę Aviomarin 50 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa leku to 5 mg/kg masy ciała, przy czym nie należy stosować więcej niż 3 tabletki (150 mg leku) dziennie.

Uwaga: Lek mogą przyjmować jedynie dzieci, które są w stanie samodzielnie połknąć tabletkę. Z uwagi na zawartość 50 mg substancji czynnej, Aviomarin nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 roku życia.

Pominięcie dawki leku

Jeżeli pacjent zapomniał zastosować Aviomarin, to zaleca się uzupełnić pominięta dawkę jak najszybciej. Nie należy jednak uzupełniać pominiętych tabletek przez podwajanie kolejnej dawki.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

W razie zażycia zbyt dużej ilości preparatu trzeba jak najszybciej uzyskać pomoc medyczną. Pierwsze objawy przedawkowania leku pojawiają się po upływie od około 30 minut do 2 godzin. Należą do nich:

 • zawroty głowy,
 • bóle głowy,
 • narastające uczucie zmęczenia,
 • narastająca senność.

Po pewnym czasie mogą pojawić się również:

 • rozszerzenie źrenic z ich zwolnioną reakcją na światło i porażeniem akomodacji,
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry,
 • świąd skóry,
 • oczopląs,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • zatrzymanie moczu,
 • odruchy ścięgniste,
 • wzrost ciśnienia krwi lub jego spadek,
 • wyraźne przyspieszenie czynności serca,
 • narastające zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego (śpiączka, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni) lub też pobudzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego (omamy, napady drgawkowe).

Jeśli lekarz stwierdzi przedawkowanie Aviomarin 50 mg tabletki konieczne jest wdrożenie intensywnego leczenia objawowego.

Możliwe skutki uboczne

Podczas stosowania Aviomarin 50 mg u niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Zaobserwowane działania niepożądane preparatu zostały podzielone ze względu na częstość ich występowania.

 • Bardzo często, u 1 lub więcej na 10 osób stosujących lek obserwowano: zawroty głowy, senność, zaburzenia koncentracji.
 • Często, u 1 lub więcej na 100 pacjentów pojawiły się: niepokój, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, pobudzenie, drżenie, zaburzenia snu, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia widzenia, osłabienie mięśni, uczucie osłabienia i zmęczenia, suchość błony śluzowej jamy ustnej.
 • Rzadko, u 1 lub więcej na 10 000 pacjentów występowały: spadek ciśnienia tętniczego krwi, bóle głowy, niedokrwistość hemolityczna, przyspieszenie akcji serca, bezsenność, zaburzenia czynności wątroby, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, żółtaczka cholestatyczna, skórne reakcje alergiczne.
 • Bardzo rzadko, u mniej niż 1 na 10 000 osób przyjmujących preparat zaobserwowano zmniejszenie łaknienia lub złuszczające zapalenie skóry.

Ponadto długookresowe zażywanie preparatu może być przyczyną zależności lekowej. W przypadku dzieci lek może również spowodować reakcje paradoksalne, jak drżenie, rozdrażnienie, niepokój. W przypadku zaostrzenia się jakiegokolwiek spośród działań niepożądanych zaleca się konsultację lekarską.

Środki ostrożności

Istnieją pewne grupy pacjentów, u których należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tego leku. Wśród nich znajdują się osoby chorujące na:

 • nadczynność tarczycy,
 • zaburzenia czynności wątroby,
 • zwężenie odźwiernika,
 • hipokalemię (niedobór magnezu we krwi_,
 • wrodzony zespół wydłużonego odcinka QT, inne zaburzenia czynności serca lub choroby układu krążenia, jak arytmia czy choroba wieńcowa,
 • przewlekłe trudności w oddychaniu,
 • astmę,
 • nadciśnienie,
 • bradykardię.

Zachowanie ostrożności konieczne jest także w razie jednoczesnego stosowania tabletek Aviomarin i niektórych preparatów przeciwarytmicznych, powodujących wydłużenie odcinka QT w EKG, lub powodujących zmniejszenie zawartości magnezu lub potasu w surowicy.

Preparat ogranicza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy go stosować u osób prowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu. Podczas przyjmowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lek może wpływać na wynik testów alergicznych. Z tego powodu przyjmowanie Aviomarin należy przerwać przynajmniej 3 dni przed planowanymi testami alergicznymi ze względu na możliwość otrzymania nieprawidłowego rezultatu.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C oraz z dala od promieni słonecznych.

Interakcje z innymi lekami

Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich środkach farmakologicznych, które przyjmował ostatnio, przyjmuje obecnie lub zamierza zacząć stosować. 

Preparatu nie powinno się stosować równocześnie z:

 • lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego;
 • lekami przeciwarytmicznymi;
 • atropiną;
 • preparatami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, jak leki nasenne lub uspokajające, ponieważ Aviomarin nasila ich działanie;
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi;
 • aminami katecholowymi,
 • alkoholem.

Ponadto należy uważać na łączenie leku z:

 • z solami bizmutu, preparatami psychotropowymi, środkami przeciwbólowymi oraz skopolaminą - może nastąpić interakcja powodująca osłabienie wzroku;
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub kortykosteroidami - dimenhydramina osłabia działanie kortykosteroidów i doustnych leków przeciwzakrzepowych;
 • lekami ototoksycznymi, np. antybiotykami aminoglikozydowymi - takie połączenie jest niewskazane;
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO, leki przeciwdepresyjne) -mogą one nasilać działanie uspokajające oraz przeciwhistaminowe leku;
 • leki powodujące wydłużenie odstępu QT w EKG i leki zmniejszające poziom potasu w surowicy - w przypadku terapii skojarzonej trzeba zachować ostrożność.

Interakcje z alkoholem

Połączenie leku Aviomarin z alkoholem jest niezalecane.

Aviomarin w ciąży

Niewskazane jest przyjmowanie Aviomarin w ciąży w trzecim trymestrze. W pierwszy oraz drugim trymestrze ciąży można zażywać tabletki jedynie, jeśli jest to konieczne, a oczekiwane korzyści są większe niż ewentualne ryzyko.

Aviomarin a karmienie piersią

Matki w trakcie karmienia piersią przed zastosowaniem preparatu powinny zapytać lekarza o opinię. 

Dystrybutor na terenie Polski: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Aviomarin
 • #