Internista, Kardiolog
Centrum Medicover - Klimczaka, Szpital Medicover

Lekarz specjalizuje się w: testy wysiłkowe;testy pochyleniowe

Rozwiń

Kardiolog dziecięcy
Centrum Medicover - Prosta

Zainteresowania zawodowe: Diagnostyka wad wrodzonych serca, problemy kardiologiczne u dzieci i młodzieży uprawiającej sport, nadciśnienie tętnicze u dzieci

Lekarz specjalizuje się w : badania echokardiograficzne, próby wysiłkowe

Rozwiń

Internista, Kardiolog
Szpital Medicover

Lekarz specjalizuje się w: kardiologia konsultacyjna,echokardiografia, echokardiografia przezprzełykowa, próby wysiłkowe

Rozwiń

Internista, Kardiolog
Centrum Medicover - Klimczaka

Jestem lekarzem specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa, chorób wewnętrznych oraz kardiologii.

Swoje zainteresowania zawodowe rozwijałem podczas studiów doktoranckich, po ukończeniu których uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych.

Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Rozwiń
151 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista, Kardiolog
Centrum Medicover - Klimczaka
32 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Kardiolog
Szpital Medicover

Choroba wieńcowa,kwalifikacja do leczenia angioplastyką, przedwczesna choroba wieńcowa ( u kobiet przed 55 rż i u mężczyzn przed 45 rż)

Kardiomiopatie - kardiomiopatia rozstrzeniowa, restrykcyjna i przerostowa i kardiomiopatia połogowa

Wady serca wrodzone i młodzieży oraz dorosłych ( tetralogia Fallota, przełożenie wielkich tętnic,serce jednokomorowe,wspólny kanał przedsionkowo - komorowy)

Wady serca nabyte - kwalifikacja do zabiegów przezskórnego i chirurgicznego wszczepienia zastawek serca( aortalnej, mitralnej, trójdzielnej)

Kwalifikacja do zabiegów zamykania uszka lewego przedsionka i przezskórnego zamykania ASDII i PFO

Nadciśnienie płucne

Niewydolność serca

Zespół metaboliczny

 

Rozwiń