Lek. Gabriela Parol

map
Lek. Gabriela Parol
O mnie

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Posiadam specjalizację z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych. Interesuję się kardiologią zachowawczą, nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną (testy wysiłkowe, Holter) oraz echokardiografią. 

Posiadam duże doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Klinice Kardiologii i Chorób Metabolicznych Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. 

Brałam udział w VII Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią w Warszawie oraz I,II i III Konferencji Czasopisma Folia Cardiologica.

Jestem autorką i współautorką wielu publikacji naukowych m.in. "Postępowanie w ostrych powikłaniach zawału serca. Repetytorium z kardiologii", "Zastosowanie testu wysiłkowego w ocenie prognostycznej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową" oraz "Jak w codziennej praktyce kardiologicznej interpretować wyniki badania spiroergometrycznego u pacjentów z niewydolnością serca".

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
polski
Doświadczenie
Staż specjalizacyjny: 2001 - 2006 szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii i Chorób Metabolicznych Wojskowego Instytutu Medycznego; 03.2008 - 03.2012 szkolenie specjalizacyjne w zakresie kardiologii w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Praca na Oddziale Szpitalnym: 2007 - 2009 Izba Przyjęć Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, stanowisko: starszy asystent; 03.2012 - 12.2018 Klinika Kardiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, stanowisko: starszy asystent
2001 - 2003 Krajowe Centrum Osteoporozy, stanowisko: badacz w badaniach klinicznych III fazy; 02.2007 - 03.2007 Centrum Medyczne Enel-Med, stanowisko: lekarz; 04.2007 - 02.2008 - zatrudnienie w Centrum Medycznym Promedis, stanowisko: lekarz internista; od 2011 dyżury lekarskie na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Medicover; od 2017 konsultacje internistyczne i kardiologiczne w Klinice Położnictwa i Perinatologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie w ramach kontraktu lekarskiego oraz w Centrum Medycznym Żelazna; 2013 - 2018 redagowanie działu "Diagnostyka kardiologiczna" w czasopiśmie Folia Cardiologica; od 01.2019 zatrudnienie w pełnym wymiarze w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Medicover
Wykształcenie
 • Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
 • Specjalista w zakresie Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista w zakresie Kardiologii

Certyfikaty

Konferencje: 

 • VII Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią 2019, Warszawa, 8.03.2019, Sesja: Wytyczne w praktyce Klinicznej - prezentacja przypadków. "Pacjentka z chorobą sercowo - naczyniową w ciąży" 
 • III Konferencja czasopisma Folia Cardiologica. Kielce, 20-21 kwietnia 2018 roku, Sesja IV. Nowości ostatnich miesięcy: nowe badania kliniczne, metaanalizy, doniesienia - jak poszerzyły naszą wiedzę dotyczącą... "... diagnostyki kardiologicznej" 
 • XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Zakopane, 28.02.2018 - 03.03.2018, Maraton EKG - dogrywka "Pauzy czy artefakty?"
 • II Konferencja czasopisma Folia Cardiologica, Kielce, 20-21 kwietnia 2018, Sesja IV. Nowości ostatnich miesięcy: nowe badania kliniczne, metaanalizy, doniesienia - jak poszerzyły naszą wiedzę dotyczącą...  "...diagnostyki kardiologicznej"
 • XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Zakopane, 28.02.2018 - 03.03.2018, Maraton EKG - dogrywka "Pauzy czy artefakty?"
 • II Konferencja czasopisma Folia Cardiologica, Kielce, 21-22 kwietnia 2017 roku, Sesja: Niewydolność serca - kompleksowa terapia i zintegrowana opieka "Ostra niewydolność serca - kluczowe pierwsze godziny na OITK" 
 • I Konferencja czasopisma Folia Cardiologica, Kielce, 22 - 23 kwietnia 2016, sesja: Redakcja czasopisma "Folia Cardiologica" czytelnikom - sesja II "Badania obciążeniowe układu krążenia. Kiedy je stosuję?"
 • Warsztaty ergo spirometryczne, Warszawa 14 czerwca 2014r.,"Fizjologia wysiłku" 
 • XV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, III Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo - Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 6-7 czerwca 2013r., Sesja: Warsztaty elektrokardiograficzne. Uwaga paradoks! nie tylko EKG... "Testy wysiłkowe - nie tylko choroba wieńcowa..."
Publikacje
 • Kubik L., Karpiński M., Kosior J., Orski Z., Parol G., Kiryłów E., Pęcak R., "Znaczenie rozpoznawczo-prognostyczne homocysteiny oznaczanej w ostrej fazie zawału. "Polski Merkuriusz Lekarski. 2003; 89: 406 - 411
 • Olszak M., Parol - Baran G., Dziuk M., Stelmaszuk T.,: Zespoły nieprawidłowego odstępu QT. Polski Przegląd Kardiologiczny. 2005; 7(6): 513 - 518
 • Parol - Baran G., Filipiak K.J.: Ryzyko rezydualne w schorzeniach sercowo - naczyniowych u pacjentów z dyslipidemią - spojrzenie z perspektywy 2009 roku. Kardioprofil. 2009; 2(29): 74-83
 • Parol - Baran G., Filipiak K.J. Wartość predykcyjna białka C-reaktywnego jako czynnika ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych - perspektywa 2010 roku. Choroby Serca i Naczyń. 2010; tom 7, nr 4: 201 - 206
 • Parol - Baran G., Postępowanie w ostrych powikłaniach zawału serca. Repetytorium z kardiologii. Koszyki pytań z egzaminu specjalizacyjnego. 2013. Tom 2. Rozdział III.16. 470 - 474
 • Parol - Baran G. Ostra niewydolność serca - przyczyny, rozpoznanie, postępowanie. Repetytorium z kardiologii. Koszyki pytań z egzaminu specjalizacyjnego. 2013. Tom 2. Rozdział III.16. 470 - 474
 • Parol - Baran G. Badanie gazometryczne w ostrych stanach kardiologicznych - implikacje dla postępowania. Repetytorium z kardiologii. Koszyki pytań z egzaminu specjalizacyjnego. 2013. Tom 2. Rozdział III.42.595-598
 • Parol G. Zastosowanie testu wysiłkowego w ocenie prognostycznej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową. Folia Cardiologica. 20014; 9(1): 86-90
 • Parol G., Kobylecka M., Bakoń L., Nieinwazyjna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca - którą opcję diagnostyczną wybrać? Folia Cardiologica. 2014; 9(2): 197-204
 • Parol G., Główczyńska R., Jak w codziennej praktyce kardiologicznej interpretować wyniki badania spiroergometrycznego u pacjentów z niewydolnością serca. Folia Cardiologica. 2014; 9(3): 313-320
 • Parol G., Welk E., Pacjenci leczeni w poradni kardiologicznej - podstawowe zagadnienia. Terapia. 2014; 9 (1): 15-21
 • Welk E., Parol G., Pacjenci z nabytymi zastawkowymi wadami serca w praktyce ambulatoryjnej - zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Ambulatoryjna opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca. Terapia. 2014;9(1): 77-83
 • Budnik M., Parol G., Diagnostyka kardiomiopatii takotsubo. Folia Cardiologia. 2015; 10(1):58-64
 • Budnik M., Parol G., Rola badań obciążeniowych w diagnostyce niedomykalności zastawki mitralnej. Folia Cardiologica 2015; 10(5):380-385
 • Parol G., Ścibisza A., Cacko A. Przedoperacyjna ocena kardiologiczna pacjentów poddawanych operacjom pozasercowym. Folia Cardiologica 2016; 11(1): 66-74
 • Parol G. Ostre zapalenie osierdzia u chorego z tyreotoksykozą. Folia Cardiologica 2016; 11(2): 126-166
 • Makarewicz - Wujec M., Parol G., Parzonko A., Kozłowska - Wojciechowska M., Supplementation with Omega-3 acids after myocardial infarction and modification of inflammatory markers in light ot the patients` diet: a preliminary study. Kardiol Pol 201; 75(7):674-681
 • Galas M., Główczyńska R., Parol G., Kardiomiopatia wątrobowa. Folia Cardiologica 2017; 12(3): 254-261
 • Tataj E., Cacko A., Karczmarewicz G., Pawlik K., Parol G., Czy jest możliwa automatyczna interpretacja EKG za pomocą zdjęcia wykonanego smartfonem? Folia Cardiologica 2018; 13(2):190-195
 • Karczmarewicz G., Ziavina Y., Michalik J., Cacko A., Parol G., Dlaczego należy diagnozować depresję u chorych z implantowanym układem do elektroterapii serca? Folia Cardiologica 2018; 13(3): 274 - 278
 • Krajsman M., Poliński J., Pawlik K., Tataj E., Parol G., Cacko A., Utility of mobile single-lead ECG device in hospital emergency department. Folia Cardiologica 2018; 12(5):402-406
map
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
500 900 900