Lek. Magdalena Polańska - Skrzypczyk

Lek. Magdalena Polańska - Skrzypczyk
O mnie

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuję się w kardiologii. Obecnie posiadam otwarty przewód doktorski w Narodowym Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Staż specjalizacyjny odbyłam w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA.  

Dbam o to by moja wiedza medyczna była zawsze na najwyższym poziomie. Dlatego nieustannie uczestniczę w licznych szkoleniach i kursach.

W szpitalu Medicover przeprowadzam opisy badań Holter Ekg/ Holter RR/ testy wysiłkowe.

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Staż specjalizacyjny: 2006-2007 - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA - staż podyplomowy
Praca na Oddziale Szpitalnym: 2008-2015 - Instytut Kardiologii, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej - rezydentura w dziedzinie kardiologii
2015-2018 - Instytut Kardiologii, Oddział Kardiomiopatii
2016-2019 - Luxmed, Poradnia ambulatoryjna
2016-2019 - Polmed, Poradnia ambulatoryjna
2019 - Uzdrowisko Konstancin, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie
Certyfikaty

Konferencje:

1.Incremental prognostic value of renal function on short term outcomes in patients with ST -elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. The ANIN Myocardial Infarction
Registry. Polańska M, Karcz,M Bekta P, Kępka C, Kruk M, Przyłuski J, Księżycka
E, Ciszewski A, Witkowski A, Rużyłło W.
ESC Congress, Sztokholm, 2010.

2. Prognostic value of renal dysfunction on angiographic and both short and midterm clinical
outcomes after ST- segmant elevation treated with primary angioplasty. The ANIN Myocardial
Infarction Registry. Polańska M, Karcz M, Bekta P, Kępka C, Kruk M, Przyłuski J, Księżycka
E, Ciszewski A, Witkowski A, Rużyłło W.
XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 2010. 

3. Major bleeding is a predictor of mid-term mortality in STEMI patients treated with primary PCI.
The ANIN myocardial infarction registry.
Polanska-Skrzypczyk M,. Karcz M, Bekta P, Kepka C,Ruzyllo W, Ciszewski A, Witkowski A
ESC Congress, Paryż, 2011.

4. Long term effect of minimising pain-to-balloon time on mortality in ST- elevation infarction.The
ANIN Myocardial Infarction Registry.
Polanska-Skrzypczyk M, Maciej Karcz, Pawel Bekta, Cezary Kepka, Jakub Przyluski, Mariusz
Kruk, Ewa Ksiezycka, Andrzej Ciszewski, Witold Ruzyllo, Adam Witkowski.
ESC Congress 2012 Monachium. Prezentacja ustna.

5. Decreased eGFR is associated with increased all-cause and cardiovascular mortality even nine
years after ST-Elevated Myocardial Infarction (STEMI). The ANIN Myocardial Infarction registry.
Polanska-Skrzypczyk M, M. Karcz, P. Bekta, C. Kepka, J. Przyluski, M. Kruk, E. Ksiezycka, A.
Ciszewski, W. Ruzyllo, A. Witkowski
ESC Congress, Barcelona, 2013.

6. Nowa skala ryzyka dla oceny wieloletniego rokowania pacjentów ze STEMI leczonych pPCI.
Polańska M, Maciej Karcz Paweł Bekta, Cezary Kępka, Jakub Przyłuski, Mariusz Kruk, Witold
Rużyłło, Adam Witkowski
XVIII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznań w 2014r.

7. Wieloletnie rokowanie pacjentów ze STEMI z wyszczególnieniem chorych, którzy przeżyli ostrą
fazę zawału.
Polańska M, Maciej Karcz, Paweł Bekta, Cezary Kępka, Jakub Przyłuski, Mariusz Kruk, Witold
Rużyłło, Adam Witkowski.
XVIII Międzynarodowego Kongresu PTK. Poznań 2014r.

Granty naukowe:

1. Ocena znaczenia rokowniczego stężenia NT-pro BNP w surowicy krwi pacjentów z
kardiomiopatią przerostową.

2. Przydatność kardiologicznego rezonansu magnetycznego w stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu w
kardiomiopatii przerostowej

3. Antiarrythmic Therapy Versus Catheter Ablation for Atrial Fibrillation in Hypertrophic
Cardiomyopathy”

Publikacje

1. The value of cardiac magnetic resonance and distribution of late gadolinium
enhancement for risk stratification of sudden cardiac death in patients with
hypertrophic cardiomyopathy.
Klopotowski M, Kukula K, Malek LA, Spiewak M, Polanska-Skrzypczyk M,
Jamiolkowski J, Dabrowski M, Baranowski R, Klisiewicz A, Kusmierczyk M,
Jasinska A, Jarmus E, Kruk M, Ruzyllo W, Witkowski A, Chojnowska L. J Cardiol.
2015 Sep 9. [Epub ahead of print] (IF 2,782)

2. Total ischaemic time and 9 - year outcomes in STEMI patients treated with pPCI.
M. Polańska-Skrzypczyk, MD, M. Karcz, MD PhD, P. Bekta, MD, C. Kępka, MD
PhD, P. Sielatycki, MD, W. Rużyłło, MD PhD, A. Witkowski, MD PhD. Int J
Cardiol. 2015 Apr 1;184:184-9. (IF 6.175)

3. Prognostic value of renal function in patients with ST -elevation myocardial
infarction treated with primary angioplasty. ANIN Myocardial Infarction Registry.
Magdalena Polańska, Maciej Karcz, Paweł Bekta, Cezary Kępka, Mariusz Kruk,
Jakub Przyłuski, Ewa Księżycka, Andrzej Ciszewski, Adam Witkowski, Witold
Rużyłło. Br J Cardiol 2013;20:65

4. Catheter ablation of atrial fibrillation in patients with hypertrophic
cardiomyopathy: atrial fibrillation type determines the success rate.
Derejko P, Polańska M, Chojnowska L, Michałowska I, Wójcik A, Piotrowicz E,
Lech A, Kłopotowski M, Baranowski R, Przybylski A, Bilińska M, Sierpiński R,
Walczak F, Szumowski L. Kardiol Pol. 2013;71(1):17-24. (IF 0,519)

5. Relationship between cycle length of typical atrial flutter and double potential
interval after achievement of complete isthmus block.
Derejko P, Bodalski R, Szumowski ŁJ, Kozłowski D, Urbanek P, Orczykowski M,
Zakrzewska-Koperska J, Kepski R, Chojnowska L, Polańska M, Szufladowicz E,
Wójcik A, Sacher F, Haïssaguerre M, Walczak F.
Pacing Clin Electrophysiol. 2010 Dec;33(12):1518-27. (IF 1,25)

6. Late gadolinium enhancement gray zone in patients with hypertrophic
cardiomyopathy. Comparison of different gray zone definitions.
Spiewak M, Małek LA, Chojnowska L, Miśku J, Petryka J, Kłopotowski M, Milosz
B, Polańska M, Ruzyłło W. Int J Cardiovasc Imaging. 2010 Aug;26(6):693-9. (IF
2,32)