Satysfakcja pacjentów

Jakość w Medicover na podstawie ankiet satysfakcji po wizycie

O wysokiej jakości świadczonej przez Medicover opieki medycznej świadczą wskaźniki jakości medycznej oraz subiektywne odczucia naszych Pacjentów o które pytamy po każdej wizycie.

Wysoką jakość opieki medycznej świadczonej przez Medicover zawdzięczamy analizie ankiet, które Pacjenci wypełniają po każdej wizycie.

Na stronie Medicover prezentujemy sylwetki pracujących w naszych Centrach lekarzy. Oprócz informacji dotyczących ich wykształcenia, zawodowych zainteresowań, specjalizacji, odbytych kursów i certyfikatów,  przy wizytówkach lekarzy znajdują się także gwiazdki. Na podstawie ankiet wypełnianych przez Pacjentów specjalnie zaprojektowany algorytm przelicza procentową ocenę lekarza na liczbę gwiazdek prezentowanych na jego wizytówce. Gwiazdki są odzwierciedleniem średniej oceny  z pytań zawartych w ankiecie. Najwyższa możliwa do uzyskania przez lekarza nota to 5 gwiazdek, stąd oceny „z plusem” np. 4,5 gwiazdek.

Pacjenci odpowiadają na 9 pytań, ostatnie mierzy poziom lojalności względem marki Medicover:

  1. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z wizyty u lekarza Medicover?

Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi opiniami w odniesieniu do tego lekarza?

  1. Czy lekarz uważnie Pana(ią) wysłuchał?
  2. Czy lekarz w przystępny sposób wyjaśnił stan Pana(i) zdrowia i odpowiadał na Pana(i)pytania?
  3. Czy lekarz traktował Pana(ią) z życzliwością i szacunkiem?
  4. Czy lekarz okazał zainteresowanie rozwiązaniem sprawy, z którą się Pan(i) zgłosił(a)?
  5. Czy lekarz wzbudził Pana(i) zaufanie?
  6. Czy lekarz ustalił z Panem(ią) postępowanie po wizycie?
  7. Czy odniósł(a) Pan(i) wrażenie, że to kompetentny, dobry specjalista w swojej dziedzinie?
  8. Czy polecił(a)by Pan(i) tego lekarza swoim bliskim i znajomym? (NPS)

Moduł gwiazdek czerpie z informacji dostarczonych przez Pacjentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dzięki temu informacje prezentowane w postaci gwiazdek są aktualne i odpowiadające rzeczywistej sytuacji.

W trosce o rzetelność danych nie publikujemy ocen (gwiazdek) w przypadku lekarzy, którzy uzyskali mniej niż 30 ankiet w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ankiety są zliczane od początku trwania zatrudnienia. Lekarze, którzy dołączyli do zespołów Medicover niedawno, również podlegają ocenie, od pierwszego dnia pracy system gromadzi dla nich zbiór ocen. Po przekroczeniu liczby 30 ankiet, ocena ilustrowana za pomocą gwiazdek automatycznie  pojawia się na wizytówce prezentującej sylwetkę danego specjalisty. 

Stałe badanie i monitoring subiektywnych opinii Pacjentów procentuje w postaci doskonałych wyników. Obecnie niemal jedna trzecia naszych lekarzy oceniana jest na 4,5 gwiazdki. 85% lekarzy Medicover spełniających kryteria metodologii (powyżej 30 ankiet w okresie ostatnich 12 miesięcy) ocenianych jest co najmniej jako dostatecznie dobrzy.

Z dumą prezentujemy dane świadczące o wysokim poziomie profesjonalizmu, kompetencji, empatii, troski o zdrowie  oraz zaangażowania w proces zdrowienia naszych Pacjentów.