Rozmaz z krwi obwodowej ma szerokie zastosowanie diagnostyczne. Badanie to zalecane jest jako uzupełnienie pełnej morfologii krwi. Rozmaz krwi obwodowej wykonywany jest najczęściej na zlecenie lekarza, gdy w podstawowej morfologii zaobserwowane zostaną istotne odchylenia od wartości referencyjnych. Stwierdzenie nieprawidłowości w obrębie wybranych czynników może sugerować określone problemy zdrowotne, jednak interpretację wyników zawsze należy pozostawić lekarzowi. Dowiedz się więcej o rozmazie z krwi obwodowej.

KUP ONLINE

Rozmaz z krwi obwodowej badanie.

Spis treści:

 1. Na czym polega badanie rozmaz krwi obwodowej?
 2. Wskazania do zlecenia badania rozmaz krwi obwodowej
 3. Rozmaz krwi obwodowej przygotowanie do badania
 4. Rozmaz krwi obwodowej normy

Na czym polega badanie rozmaz krwi obwodowej?

Wykonanie rozmazu krwi obwodowej pozwala na uzyskanie szczegółowych wyników, co pozwala ustalić przyczyny nieprawidłowości. Po naniesieniu na szkiełko próbki krwi zostaje ona poddana procesom m.in. barwienia, a następnie wykonywana jest dokładna jej analiza. Diagnosta przeprowadzający badanie pod mikroskopem ma możliwość precyzyjnej oceny próbki w zakresie:

 • zmian w wielkości, kształcie i barwie erytrocytów (czerwonych krwinek), co wspiera proces diagnostyczny w niedokrwistości, chorobach wątroby, białaczkach czy zatruciach metalami ciężkimi, a także w poszukiwaniu przyczyn powiększenia śledziony,
 • zmian w obrębie białych krwinek (leukocytów), co ma znaczenie m.in. w diagnostyce białaczek, zaburzeń w fizjologii szpiku kostnego, chorób reumatoidalnych czy zatruć,
 • prawidłowości budowy płytek krwi, których ocena jest istotna w ocenie procesów krzepnięcia krwi, zaburzeniach w obrębie funkcjonowania szpiku kostnego czy ostrych infekcjach wirusowych.

 

Badanie należy zakupić wraz z morfologią krwi.

Wskazania do zlecenia badania rozmaz krwi obwodowej

Kiedy wykonać badanie?

Rozmaz krwi obwodowej wykonywany jest m.in. u pacjentów borykających się z niedokrwistością, zwłaszcza o podłożu hemolitycznym. Wśród wskazań do wykonania badania wymienić należy także wystąpienie objawów, takich jak np.:

 • nawracające infekcje, długo utrzymujące się objawy grypopodobne,
 • żółtaczka niewiadomego pochodzenia,
 • powiększenie węzłów chłonnych,
 • utrata masy ciała (szczególnie gdy jest znaczna i nagła, a pacjent nie zmieniał nawyków żywieniowych),
 • skłonność do intensywnego i długotrwałego krwawienia,
 • wysypki skórne,
 • bóle kości i stawów.

Rozmaz krwi obwodowej - składniki krwi.

Rozmaz krwi obwodowej przygotowanie do badania

Pobranie krwi, z której następnie zostanie wykonany rozmaz krwi, wymaga odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim do badania należy przystąpić na czczo, najlepiej rano. Jeśli analiza będzie powtarzana należy zadbać, aby krew pobierana była o zbliżonej porze.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat przygotowania do badania krwi:

Badanie krwi - jak się do niego przygotować?

Należy pamiętać, że poza posiłkiem, wpływ na rzetelność wyników ma również wysiłek fizyczny. Dlatego zaleca się, aby po przyjściu do laboratorium odczekać kilka minut i dopiero wtedy poddać się badaniu.

Na wynik badania mogą mieć również wpływ niektóre leki, dlatego należy poinformować lekarza o zażywanych medykamentach.

Rozmaz krwi obwodowej normy

Analiza wyników wykonanego rozmazu powinna zostać przeprowadzona przez lekarza, który uwzględnia cechy specyficzne dla danego pacjenta. Określenie wartości referencyjnych powinno zawierać płeć i wiek, a także indywidualną sytuację zdrowotną badanego.

Podczas badania ocenia się w sposób szczegółowy poszczególne składniki krwi. Aby można było uznać, że wynik jest prawidłowy, elementy poddawane ocenie powinny mieścić się w wyznaczonych wartościach referencyjnych.

Jakie składniki krwi ocenia się podczas badania rozmazu krwi obwodowej?

Podczas rozmazu ocenie podlegają:

 • granulocyty pałeczkowate,
 • granulocyty segmentowane,
 • neutrofile,
 • eozynofile,
 • bazofile,
 • limfocyty,
 • monocyty.