Elektroforezę wykorzystuje się w celu diagnozy i monitorowania schorzeń powodujących wytwarzanie nieprawidłowych białek lub utratę białka z organizmu. Badanie pozwala na monitorowanie białek w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym lub w moczu. Elektroforeza białek moczu wykonywana jest z próbki porannego moczu. Wyniki badania dostępne są po upływie 5 dni roboczych. Cena badania jest uzależniona od lokalizacji placówki w Polsce.

 

Spis treści:

 1. Co to jest elektroforeza białek moczu?
 2. Kiedy badać elektroforezę białek moczu
 3. Przygotowanie do badania

Co to jest elektroforeza białek moczu?

Elektroforeza jest zjawiskiem migracji cząstek lub cząstek w polu elektrycznym zależnie od ich ładunku.

Elektroforeza mająca zastosowanie do rozdziału białek jest to zachodzący jednocześnie podział na poszczególne frakcje. Białka pod wpływem prądu elektrycznego przesuwają się w żelu agarozowym. Następnie poszczególne frakcje są wybarwiane i oblicza się ilość białek.

Co wykrywa badanie?

Metoda ta pozwala wykryć:

 • białka nieprawidłowe,
 • brak określonego białka,
 • nieprawidłowe proporcje w występowaniu poszczególnych białek.

W moczu zdrowego człowieka występuje tak mała ilość białka, że rutynowe testy go nie wykrywają.

Na podstawie dostarczonej próbki w laboratorium identyfikowana jest nie tylko ilość białek, ale również ich rodzaj, co pozwala wykryć trzy typy białkomoczu (selektywny, nieselektywny oraz cewkowy).

Na czym polega elektroforeza białek moczu?

Kiedy badać elektroforezę białek moczu

Badanie wykonuje się w przypadku, gdy lekarz przypuszcza, że u pacjenta występuje zwiększone wydalanie białek wraz z moczem (białkomocz).

Tego typu postępowanie znajduje uzasadnienie w sytuacji, gdy konieczne jest określenie źródła białkomoczu, a tym samym wskazania prawdopodobnej przyczyny takiego stanu.

Źródłem nieprawidłowości może być krew, wówczas z dużym prawdopodobieństwem u pacjenta doszło do uszkodzenia funkcji nerek.

Białkomocz może być też efektem rozwijającej się choroby nowotworowej, tak jak w przypadku szpiczaka mnogiego, gdzie za zbyt duży poziom białek odpowiadają komórki plazmatyczne.

Przyczyny wydalania białek z moczem mogą być następujące:

 • uszkodzenie cewek nerkowych – gdy zaburzony jest proces wchłaniania zwrotnego i degradacji białek w cewkach nerkowych, białka są pozostawiane w moczu,
 • uszkodzenie kłębuszków nerkowych – prawidłowo podczas filtracji krwi w kłębuszkach białka zostają w surowicy. Gdy proces ten nie przebiega prawidłowo, albumina i inne białka przedostają się do moczu.
 • zbyt wysoka ilość białka we krwi krążącej – wówczas przekroczone zostają możliwości filtracyjne cewek i część białek nie zostaje wyeliminowana z moczu.

Elektroforeza białek - mocz

Przygotowanie do elektroforezy białek moczu

Badanie wykonywane jest na podstawie próbki porannego moczu, pobranego do jałowego pojemnika. Wskazane jest, by przed badaniem:

 • stosować zwyczajową dietę i ilości przyjmowanych płynów,
 • unikać nadmiernego wysiłku fizycznego,
 • zachować abstynencję seksualną w dobie poprzedzającej badanie,
 • dokładnie umyć okolicę ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących i osuszyć się jednorazowym ręcznikiem.

Nie zaleca się wykonania badania w okresie od 2 dni przed i 2 dni po menstruacji.

Istotne jest, aby mocz do badania pochodził z tzw. “środkowego strumienia”. W tym celu, po oddaniu niewielkiej ilości moczu do toalety, bez przerywania należy podstawić pojemnik i oddać do niego 50 – 100 ml moczu, a następnie odstawić pojemnik i pozostały mocz oddać do toalety.

Nie wolno przelewać moczu z nocnika, basenu itp.

Pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.

Należy pamiętać, że wpływ na wynik elektroforezy białek mogą mieć wpływ leki, takie jak:

 • kwas acetylosalicylowy,
 • dwuwęglany,
 • chlorpromazyna,
 • doustne środki antykoncepcyjne,
 • fenytoina,
 • prokainamid,
 • metadon
 • gamma-globulina.

Na wynik elektroforezy nie bez wpływu mogą pozostać również szczepionki przyjęte do sześciu miesięcy przed badaniem.

 

Powiązane tematy