EEG, czyli elektroencefalografia, jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala na ocenę czynności mózgu. Wykonywane jest jako EEG podczas snu albo EEG w czuwaniu. W placówkach Medicover na badanie niezbędne jest skierowanie od lekarza. Na czym polega badanie podczas snu i jak się do niego przygotować?

EEG głowy u dzieci wykonuje się we śnie

 1. Co to jest EEG?
 2. Wskazania do badania EEG podczas snu
 3. Przygotowanie do EEG podczas snu
 4. EEG we śnie u dziecka
 5. Co wykrywa badanie EEG

Co to jest EEG?

Podczas badania specjalne urządzenie pozwala rejestrować zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry głowy, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej. Potencjały te są śladami odpowiedzi mózgu na bodźce. Ich obserwacja jest możliwa dzięki specjalnym elektrodom, które umieszczane są na czepku zakładanym na głowę pacjenta. Rejestracja czynności bioelektrycznej polega na odbieraniu sygnałów generowanych przez impulsy, które są przekazywane pomiędzy neuronami. Pozwala ono rozróżnić problemy o podłożu czynnościowym od problemów organicznych, jednocześnie wskazując obszary mózgu objęte procesem chorobowym.

Cena EEG we śnie.

Dla kogo EEG we śnie?

EEG podczas snu najczęściej wykonywane jest u dzieci do 5 roku życia ze względu na fakt, że mały pacjent nie potrafi zastosować się do poleceń prowadzącego badanie. Może być stosowane nawet u noworodków.

U dorosłych EEG podczas snu stosowane jest w przypadku osób niespokojnych, niezdolnych do współpracy z wykorzystywane jest w celu diagnostyki zaburzeń snu.

Jak długo trwa badanie we śnie?

Nie istnieją jednoznaczne wytyczne, wszystko zależy od diagnozowanego schorzenia, a także wieku pacjenta. Weź pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie, założenie czepka i w przypadku zapisu we śnie - zaśnięcie. Warto zarezerwować co najmniej godzinę, a często dłużej.

Wskazania do badania EEG we śnie

Decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz, gdy występują symptomy mogące świadczyć o nieprawidłowej czynności mózgu. Szczególnie istotne znaczenie ma badanie EEG podczas snu u dzieci do 5. roku życia z napadami padaczkowymi, w przebiegu zapalenia mózgu, po urazie czaszkowym oraz dla różnicowania śpiączek.

Jest metodą pomocniczą w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu (po udarach mózgowych).

W niektórych przypadkach ta metoda służy do monitorowania np. dzieci ze zdiagnozowaną już padaczką, a także gdy pojawiają się objawy typu:

 • omdlenia o nieznanej przyczynie, powtarzające się stany utraty przytomności,
 • opóźnienia w rozwoju psychoruchowym,
 • nawracające bóle i zawroty głowy,
 • zaburzenia uwagi i koncentracji,
 • W przypadku zarówno dzieci, jak i dorosłych, elektroencefalografia podczas snu wykorzystywana jest dla oceny zaburzeń snu.

EEG wykonywane jest czasem także u osób po zatruciach środkami neurotoksycznymi, ponieważ pozwala ocenić kondycję i stan mózgu.

Jak wygląda zapis EEG? Na zdjęciu fale podczas napadu padaczki.

Przygotowanie do badania podczas snu

Pacjent musi zasnąć na czas badania. EEG przeprowadzane jest we śnie naturalnym, spontanicznym, nie należy przyjmować żadnych leków nasennych lub uspokajających.

Przygotowanie – zasady ogólne, dorośli i dzieci:

 • przed badaniem należy umyć głowę, skóra głowy musi być czysta, bez łupieżu, ciemieniuchy itp.,
 • nie należy stosować żadnych kosmetyków do włosów (pianek, lakierów itp),
 • jeśli włosy były farbowane – należy się zgłosić po przynajmniej trzykrotnym umyciu głowy od farbowania,
 • na co najmniej 24 godziny przed badaniem należy unikać alkoholu, kofeiny, napojów energetyzujących, napojów typu cola itp.

Skierowanie

Na badanie niezbędne jest skierowanie. Może je wystawić specjalista, np. neurolog, laryngolog czy psychiatra.

EEG u dziecka we śnie

Dzieciom do ukończenia 4 roku życia badanie wykonuje się wyłącznie podczas snu. Bywa to kłopotliwe i zdarza się, że trzeba podejmować kolejne próby, aby skutecznie wykonać EEG. Warto wcześniej zadbać o odpowiednie przygotowanie dzieci:

 • wskazane jest, by dzieci powyżej 12. roku życia były po nieprzespanej nocy,
 • noworodkom i niemowlętom należy przesunąć godzinę karmienia tak, by dziecko zostało nakarmione w pracowni, tuż przed badaniem,
 • w noc przed badaniem należy położyć dziecko spać znacznie później, niż zwykle i wybudzić zdecydowanie wcześniej, niż zawsze i nie pozwolić dziecku zasnąć nawet na chwilę aż do czasu wejścia do pracowni EEG.

EEG u dziecka przygotowanie powinno pomóc zasnąć małym dzieciom.

Co wykrywa elektroencefalografia?

Zapis rejestruje fale mózgowe - zapisywane są ich amplitudy oraz częstotliwość. Szczególna uwaga zwracana jest na pojawienie się tzw. patologicznych fal, które w danym momencie nie powinny występować w ogóle.

Lekarz analizuje częstotliwość fal, ich natężenie, kształt, ciągłość, czas trwania i rozkład przestrzenny fal.  Porównuje dane pracy fal mózgowych z odpowiednimi normami dla wieku i stanu fizjologicznego, dzięki temu może wskazać prawdopodobne przyczyny obserwowanych zaburzeń. Wyniku nie można interpretować samodzielnie, gdyż wymaga on uwzględnienia szerokiego kontekstu i łącznej interpretacji zapisanych fal.

 

Dowiedz się więcej: