EEG, czyli elektroencefalografia jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala na ocenę czynności mózgu. W zależności od rodzaju badania: wykonywane jest jako EEG podczas snu albo w czuwaniu. W placówkach Medicover jest ono realizowane na podstawie skierowania przez lekarza. Na czym polega EEG w czuwaniu i jak się do niego przygotować? Jakie są wskazania do wykonania badania? Czy badanie trwa kilkadziesiąt minut? 

Na czym polega badanie EEG w czuwaniu?

Spis treści: 

  1. Co to jest elektroencefalografia?
  2. Wskazania do badania EEG w czuwaniu
  3. Przygotowanie do EEG w Warszawie
  4. Co wykrywa EEG?
  5. Ile trwa zapis EEG?

Co to jest elektroencefalografia?

Podczas EEG specjalne urządzenie pozwala rejestrować zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry głowy, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej. Potencjały te są śladami odpowiedzi mózgu na bodźce. Ich obserwacja jest możliwa dzięki specjalnym elektrodom, które umieszczane są na czepku zakładanym na głowę pacjenta.

Cena EEG.

Jak pracuje elektroencefalograf?

Rejestracja czynności bioelektrycznej polega na odbieraniu sygnałów generowanych przez impulsy, które są przekazywane pomiędzy neuronami. Pozwala ono rozróżnić problemy o podłożu czynnościowym od problemów organicznych, jednocześnie wskazując obszary mózgu objęte procesem chorobowym.

Wskazania do badania EEG w czuwaniu

Decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz, gdy u pacjenta występują symptomy mogące świadczyć o nieprawidłowej czynności mózgu. Szczególnie istotne znaczenie ma dla diagnostyki padaczki, w przebiegu zapalenia mózgu, po urazie czaszkowym oraz dla różnicowania śpiączek. EEG jest metodą pomocniczą w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu (po udarach mózgowych).

W niektórych przypadkach ta metoda służy do monitorowania pracy mózgu np. osób ze zdiagnozowaną już padaczką, może być także wykorzystywana w procesie diagnostycznym, gdy pojawiają się objawy typu:

EEG wykonywane jest czasem także u osób po zatruciach środkami neurotoksycznymi, ponieważ pozwala ocenić kondycję i stan mózgu.

Przygotowanie do EEG w Warszawie

Pacjent powinien zgłosić się na badanie będąc wypoczętym. Nie należy przyjmować żadnych leków lub innych środków wpływających na układ nerwowy i pracę mózgu. Jeżeli pacjent na stałe przyjmuje leki mające wpływ na działanie układu nerwowego, powinien poinformować o tym przeprowadzającego badanie.

Najważniejsze informacje przed badaniem:

  • należy umyć głowę, skóra głowy musi być czysta, bez łupieżu itp.,
  • nie należy stosować żadnych kosmetyków do włosów (pianek, lakierów itp),
  • jeśli włosy były farbowane – na badanie trzeba się zgłosić po przynajmniej trzykrotnym umyciu głowy od farbowania,
  • dzień przed badaniem konieczne jest unikanie alkoholu, kofeiny, napojów energetyzujących, napojów typu cola itp.,
  • w dniu badania zjeść lekki posiłek.

EEG wykonuje się u dorosłych i dzieci.

Ile trwa zapis EEG?

EEG wykonuje się u osób dorosłych, jak również dzieci, które będą mogły leżeć spokojnie przez 20 minut (z kolei u dzieci do 4. roku życia, przeprowadzane jest wyłącznie EEG we śnie).

Przeczytaj także artykuł o wykonaniu badania EEG we śnie

Co wykrywa EEG?

Podczas elektroencefalografii rejestrowane są fale mózgowe - zapisywane są ich amplitudy oraz częstotliwość. W trakcie badania szczególna uwaga zwracana jest na pojawienie się tzw. patologicznych fal, które w danym momencie nie powinny występować w ogóle.

Lekarz analizuje częstotliwość fal, ich natężenie, kształt, ciągłość, czas trwania i rozkład przestrzenny fal. Porównuje dane pracy mózgu z odpowiednimi normami dla wieku i stanu fizjologicznego, dzięki temu może wskazać prawdopodobne przyczyny obserwowanych zaburzeń.

Wynik EEG

Wyniku nie można interpretować samodzielnie, gdyż wymaga on uwzględnienia szerokiego kontekstu i łącznej interpretacji badanych fal.