Justyna Kordowiecka-Żmijewska
Justyna Kordowiecka-Żmijewska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Studium Pomocy Psychologicznej dla par w Instytucie Psychologii Zdrowia. Jest psychoterapeutą integracyjnym w procesie szkolenia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Posiada również kwalifikacje pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach: oświatowych, medycznych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradnia Seksuologiczna, Zakład Seksuologi Sądowej PTS), sądowych (przez wiele lat pełniła funkcję kuratora społecznego dla dorosłych), organizacjach pożytku publicznego oraz w gabinetach prywatnych. Ponadto uczestniczy w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym jako biegły (ad hoc). Opiniuje osoby podejrzane bądź oskarżone o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, a także osoby, co do których dyrektor zakładu karnego złożył wniosek o uznane ich za osoby stwarzające zagrożenie.

Zajmuje się również diagnostyką funkcji poznawczych, osobowości. Ukończyła liczne szkolenia między innymi z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, racjonalnej terapii zachowań czy elementów terapii poznawczo-behawioralnej.

W ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego "Jubileusz XXX lecia" była współprowadzącą warsztaty pt. "Indywidualna terapia sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej". Pracę swoją poddaje regularnej superwizji.

Wybrane publikacje: