Antybiotyki w ciąży

U kobiet w ciąży unika się podawania leków (w tym antybiotyków), ponieważ istnieje ryzyko, że przedostaną się one do organizmu dziecka. Są jednak sytuacje, kiedy ryzyko to jest mniejsze, niż korzyści płynące z zastosowania leku.
Czy można stosować antybiotyk w ciąży?

Kiedy podawać antybiotyki w ciąży

Przykładem takich sytuacji są zakażenia bakteryjne u matki, np. infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek i infekcje dróg rodnych.

U kobiet w ciąży ważnym wskazaniem do zastosowania antybiotyków jest również przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego. 

Jakie antybiotyki można brać w ciąży?

Jeśli antybiotykoterapia jest potrzebna, część leków uważa się za bezpieczne, pod warunkiem starannego dobrania przez lekarza. Specjalista bierze pod uwagę tydzień ciąży, czas przyjmowania antybiotyku oraz jego dawkę.

Kobiecie ciężarnej mogą być przepisane środki zawierające penicyliynę, cefalosporyny czy klindamycynę.

Przyjmowanie niektórych antybiotyków wiąże się ryzykiem powikłań, jak np. tetracykliny (stosowane po 5. tygodniu ciąży mogą doprowadzić do nieprawidłowego rozwoju kości) czy sulfonamidy (mogą powodować choroby serca, rozszczepienie wargi czy żółtaczkę u dziecka).

Antybiotyk podczas porodu

U niektórych ciężarnych istnieje konieczność podania antybiotyku podczas porodu. Dzieje się tak dlatego, że w ich drogach rodnych bytuje paciorkowiec Streptococcus agalactiae.

Dla kobiet jest on niegroźny, ale może stanowić duże zagrożenie dla rodzącego się dziecka i powodować np. zapalenie płuc czy posocznicę.

Żeby uniknąć tego ryzyka, u kobiet między 35., a 37. tygodniem ciąży pobiera się wymaz z pochwy i odbytu w kierunku obecności tej bakterii. Wynik tego badania informuje położną i lekarza o tym, czy u danej pacjentki profilaktyka antybiotykowa podczas porodu jest konieczna.

Powiązane tematy

Co to jest antybiotykooporność?

Kalendarz badań w ciąży

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 20.10.2022
Data ostatniej aktualizacji 21.10.2022