Poczucie odpowiedzialności i etyczne postępowanie to wartości, które stanowią integralną część kultury Medicover oraz znajdują odzwierciedlenie w wielu różnorodnych działaniach. Rola jaką odrywa w tym procesie Fundacja Medicover jest niebagatelna. Głównym celem Fundacji jest promowanie w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych.

Swoją działalność Fundacja prowadzi na terenie Polski, w innych krajach europejskich, a także w wybranych częściach świata. Propaguje profilaktykę, szeroko rozumianą edukację zdrowotną, wspiera działania na rzecz wczesnego wykrywania schorzeń oraz właściwej diagnostyki. Pomaga placówkom zdrowotnym w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe. Przykładem jest przekazana na rzecz Szpitala Pediatrycznego Saint Damien w Port-au-Prince darowizna w wysokości 100 tys. USD na zakup najbardziej potrzebnych materiałów i sprzętu medycznego, w związku z tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi na Haiti.

Zdrowa Szkoła
Chronię życie przed rakiem szyjki macicy. Akcja szczepień HPV
Promocja wiedzy z pierwszej pomocy i BHP
Bieg Hipokratesa
Zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym (MSD)
Cardiovascular Screening Hungary
Sweden for children