2019

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej w „Listkach CSR Polityki”

Fundacja Medicover otrzymała wyróżnienie w VIII. edycji konkursu nagradzającego najbardziej odpowiedzialne i zaangażowane społecznie firmy. Wyróżnienie dla Fundacji przyznano w kategorii „Projekty i działania wspierające 5 Celów (7, 9, 12, 13 i 14) Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s)” za wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej (ESMS), którego celem jest m.in. wypracowanie standardu komunikowania się pracowników medycyny szkolnej z rodzicami i opiekunami o stanie zdrowia dzieci. Tygodnik Polityka spośród 90. zgłoszonych inicjatyw, które przyniosły realną zmianę biznesową, społeczną czy gospodarczą, nagrodził 7 działań i organizacji. Oceniając praktyki, brano pod uwagę m.in. długookresowość działania, współpracę, realny wkład w realizację wybranych SDG`s, zdefiniowane cele oraz osiągnięte, mierzalne efekty. www.esms.fundacjamedicover.pl

2018

Złote wyróżnienie w „The International CSR Excellence Awards” dla Programu „PoZdro!”

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” został uhonorowany międzynarodową nagrodą w kategorii „Komunikacja”. Laurem jest piękna statuetka w formie kryształowego serca.

Zwycięzców szóstej już edycji konkursu ogłoszono podczas uroczystej Ceremonii w The Royal Academy of Dramatic Art (RADA) w Londynie, 16 lipca 2018 roku. Fundacja Medicover z Programem PoZdro! została wybrana spośród ponad 100 innych nominowanych organizacji, które rywalizowały o złote, srebrne i brązowe wyróżnienia w 24 kategoriach.

Działania Fundacji w Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki"

Już 4-ty rok z rzędu działania realizowane przez Fundację Medicover zostały ujęte pośród dobrych praktyk w Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki", największym w Polsce przeglądzie CSR wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/ W tym roku w Raporcie po raz pierwszy uwzględniony został Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – nowatorskie rozwiązanie informatyczne dla pielęgniarek / higienistek szkolnych i samorządów. W publikacji docenione zostały także długoletnie praktyki Fundacji, takie jak Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” (www.po-zdro.pl) jak również aktywność Fundacji w zakresie wolontariatu pracowniczego.

2017

Srebrna Tarcza

Zostaliśmy Laureatem II edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17” Celów, otrzymując II miejsce w kategorii Przedsiębiorstwa i „Srebrną Tarczę”, za nasz film Ogród Nadziei dla Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Nagrodę odebraliśmy 5 października 2017 roku na finale Festiwalu w Poznaniu.

Nominacja dla Programu PoZdro! w konkursie S3KTOR 2016

Fundacja Medicover za Program PoZdro! w Warszawie otrzymała nominację od Miasta Stołecznego Warszawy w VII edycji konkursu na NAJLEPSZĄ WARSZAWSKĄ INICJATYWĘ POZARZĄDOWĄ 2016 ROKU „S3KTOR”. Znaleźliśmy się w szacownym gronie organizacji pozarządowych, które społecznie i aktywnie działają na rzecz mieszkańców Warszawy. Walczyliśmy o miano najlepszej w kategorii S3KTOR NOWATORSKI. I choć nie wygraliśmy -  otrzymaliśmy nominację od Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, to dla nas zaszczyt, że nasze działania zostały zauważone. Gala odbyła się we wrześniu 2017 r. w Domu Braci Jabłkowskich w Przestrzeni Marzyciele i Rzemieślnicy, w Warszawie.

2016

The International CSR Excellence Awards 2016

Fundacja Medicover otrzymała złotą statuetkę. Nagrodę przyznano za całokształt działalności charytatywnej Fundacji na rzecz promowania zdrowego trybu życia i działania w ramach wolontariatu pracowniczego.   Wśród docenionych inicjatyw znalazły się polskie i międzynarodowe projekty Fundacji, m.in.  Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, charytatywny Rajd Rowerowy „Razem Przeciwko Cukrzycy Typu 2”, wsparcie dla Ośrodków Preadopcyjnych w Otwocku i Częstochowie, projekt Medicover Runners, wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy ucierpieli w konflikcie zbrojnym w swoim kraju, pomoc dla szpitala w Demokratycznej Republice Konga, działalność wydawniczą Fundacji Medicover.

Fundacja Medicover i Program PoZdro! Srebrnym Liderem Ochrony Zdrowia 2016.

Nagroda w kategorii „Promocja Zdrowia i Profilaktyka”. Organizator konkursu: czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Kapitułę tworzą wybitni eksperci rynku ochrony zdrowia.

Fundacja Medicover i nasze działania w ramach Programu PoZdro! zostały nagrodzone statuetką za pomysł i realizację Programu PoZdro! w 10. edycji konkursu. Fundacja  została uhonorowana za działania na rzecz promowania zdrowego trybu życia wśród młodzieży oraz zwiększania świadomości na temat chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza cukrzycy typu 2 i powikłań z nią związanych. Kapituła konkursu doceniła skalę, kompleksowość i opracowanie merytoryczne PoZdro!

2015

Dobroczyńca Roku

Dobroczyńca Roku Fundacja Medicover jako firma zaangażowana społecznie znalazła się w finale plebiscytu (Finalista) konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2015” w kategoriiWolontariat pracowniczy”, w etapie głosowania internautów. Organizator Konkursu: Akademia rozwoju Filantropii w Polsce. Fundator Konkursu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Fundacja Medicover po raz kolejny doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dwa projekty Fundacji Medicover zostały dostrzeżone w raporcie „Odpowiedzialny Biznes 2015”: Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! oraz działania w ramach wolontariatu.

Raport „Odpowiedzialny Biznes” co roku przygotowuje niezależna organizacja pozarządowa – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentowane są tam dobre praktyki, mogące stanowić inspirację do prowadzenia działań CSR przez inne firmy, instytucje i organizacje. Była to już kolejna, 15. Edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

2014

Plebiscyt Know Health 2014

Fundacja Medicover znalazła się wśród laureatów czwartej edycji Plebiscytu Know Health. Otrzymaliśmy III miejsce w kategorii „Najlepsze działania CSR przedsiębiorstw w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia” za Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!

Plebiscyt Know Health to cykliczne wydarzenie promujące najlepsze praktyki w obszarze programów oraz kampanii zdrowotnych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych programów i kampanii w obszarze promocji i profilaktyki zdrowia. Nagroda została wręczona przedstawicielom Fundacji Medicover 23 października 2014 r. podczas Gali Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej. Organizator: Data Techno Park Sp. z o.o. i Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego.

Lider Medycyny 2014

Fundacja Medicover otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Sukces Roku 2014 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” i otrzymała tytuł Lidera Roku 2014 w Ochronie Zdrowia za działalność charytatywną (całokształt działalności). Wyróżnienie przypadło w udziale Fundacji za PoZdro! – Program kompleksowych badań mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi cukrzycy i innych chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Sukces Roku 2014 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny to wydarzenie promujące osoby i podmioty, które położyły szczególne zasługi dla polskiej ochrony zdrowia. Impreza organizowana jest przez wydawnictwo Termedia i redakcję Menedżera Zdrowia. Laureaci konkursu zostali wyłonieni 16 grudnia 2014 roku.

Fundacja Medicover doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” Fundacji Medicover został doceniony przez niezależną organizację pozarządową – Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się w wydaniu Raportu FOB 2014.

Raport Odpowiedzialny Biznes przygotowywany jest corocznie przez niezależną organizację pozarządową – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentowane są w nim dobre praktyki firm, instytucji i organizacji, tworząc mapę działań z zakresu CRS w Polsce. Była to  13. edycja Raportu. Jego pierwsza publikacja została uznana przez dziennik Rzeczpospolita za najważniejsze wydarzenie ekonomiczne w styczniu 2003 roku.

2012

Fundacja Medicover otrzymała wyróżnienie w kategorii AKCJA, 100 Procent Nagrody Wolontariatu Pracowniczego 2012, Warszawa, 11 grudnia 2012 r. Organizator: Centrum Wolontariatu, Patroni: PAR, Business Centre Club