Rada naukowa:

Dla uzyskania najwyższych standardów organizacji oraz realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro”, Fundacja powołała Radę Naukową, w skład której wchodzą przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Instytutu Karolinska ze Szwecji, Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Udział przedstawicieli świata medycznego i naukowego w połączeniu z doświadczeniem w realizacji programów zdrowotnych oraz ze znajomością realiów polskiego systemu ochrony zdrowia gwarantować będzie najwyższą jakość realizacji programu.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

Dr n. med. Piotr Soszyński
Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Medicover Polska

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, posiada tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Przez kilkanaście lat pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Endokrynologii CMKP, w tym czasie odbył kilkuletni staż w wiodących ośrodkach medycznych w USA, m.in. w Harvard Medical School w Bostonie. Współzałożyciel i wieloletni Członek Zarządu, w tym Wiceprezes i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Obecnie pełni funkcje społeczne: wiceprezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia II Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Laureat nagród naukowych, m.in. Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, jak też International Research Fellowship Award , Fogarty Center, National Institutes of Health, USA. Związany z firmą Medicover od 2005 r., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

Kierownik Katedry i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1998 roku jest specjalistą pediatrii, od 2001 roku specjalistą endokrynologii, a w 2009 roku ukończyła specjalizację z diabetologii. Na co dzień związana z Oddziałem Diabetologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Medycznego, gdzie pełni funkcję ordynatora oddziału. Laureatka licznych nagród za prace poświęcone prewencji cukrzycy, diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego, w tym Nagrody Naukowej od Polskiej Akademii Nauk. Za całokształt pracy zawodowej i naukowej została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Przewodnicząca Komisji Nagród i Grantów Polskiego Towarzystwa Endokrynologii dziecięcej, Członek Komitetu Rozwoju Człowieka w Polskiej Akademii Nauk, Członek Rady naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dr hab. n. med., prof. nadzw., Leszek Czupryniak

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diabetologii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek licznych towarzystw i organizacji medycznych, w tym Przewodniczący Komisji Kształcenia Podyplomowego i członek ścisłego Zarządu (Executive Committee) Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą, Zastępca rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Łodzi, członek Rady Programu Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce przy Ministrze Zdrowia. Autor 166 prac opublikowanych zarówno w polskich, jak i zagranicznych czasopismach. Współrealizator kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Laureat licznych nagród, w tym nagrody Ministra Zdrowia pierwszego stopnia za pracę habilitacyjną (2009) oraz nagrody Lider Roku w Ochronie Zdrowia (2013).

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ

Dr n. med. Michał Brzeziński

Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Asystent w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista leczenia otyłości. Nauczyciel akademicki. Autor i koordynator Programu „6-10-14 dla Zdrowia” – pierwszego w Polsce kompleksowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym u dzieci i młodzieży. Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, w którym buduje i realizuje programy i polityki zdrowotne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji prywatnych. Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańsk. Sekretarz Zespołu ds. Edukacji Zdrowotnej, Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Szkole Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Stypendysta Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe w 2012 roku. Laureat konkursu Super Talenty Medycyny w roku 2012 w konkursie organizowanym przez Puls Medycyny oraz wyróżnienia w kategorii Zdrowie Publiczne konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia — Liderzy Medycyny w 2013 r.

Rada konsultacyjna

Dr n. med. Monika Lech

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista I i II stopnia pediatrii oraz specjalista diabetologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako Kierownik Poradni Diabetologicznej, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Ordynator Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie czy też Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie. Wykładowca na kursach dla lekarzy specjalizujących się w diabetologii i pediatrii. Uczestniczka międzynarodowych badań klinicznych dotyczących m.in. cukrzycy. Od 2013 r. związana z Kliniką Zdrowia Dziecka w Szpitalu Medicover.

 

 

 

Dr n. med. Jacek Walewski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista diabetolog. Przez kilkanaście lat pracował jako lekarz i wykładowca , m.in. w Szpitalu Bielańskim czy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na zagranicznych stażach, m.in. w Klinice Diabetologii w Dusseldorf czy Klinice Diabetologii i Angiologii w Monachium w Niemczech. Wykładowca na kursach CMKP dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie diabetologii. Autor licznych publikacji dotyczących cukrzycy i autor licznych wystąpień podczas konferencji, w tym konferencji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Związany z firmą Medicover od 2004 r. gdzie obecnie pracuje jako internista – diabetolog i pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Regionalnego Centrów Medicover Mazowsze ds. Medycznych.

Dr n. o zdrowiu Marek Jankowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, posiada tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskany w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Specjalista leczenia otyłości (certyfikat SCOPE). Współautor i realizator nagrodzonych programów zdrowotnych (Nagroda PZU „Program Profilaktyka” w 2005 r., Nagroda KnowHelath w 2011 r, Nagroda KnowHealth 2013 r.). Konsultant naukowy firmy IT eHealth Solutions. Twórca wielu koncepcji wykorzystania narzędzi IT w obszarach promocji zdrowia, profilaktyki chorób i medycyny naprawczej.