Zachęcamy do zapoznania się z ostatnim, 18-tym numerem pisma, jak również z poprzednimi wydaniami. Znajdziecie w nich garść pożytecznych informacji  na temat profilaktyki, zdrowia i propagowania bezpiecznego trybu życia. 

Wersja papierowa "MedMagazynu" była dostępna w Centrach Medicover, a wersja online na stronie www.medicover.pl. Nasz magazyn można było również kupić w salonach prasowych "inmedio" i "RELAY". Obecnie tytuł nie jest wydawany.

Życzymy miłej lektury. 

Bardzo dziękujemy reklamodawcom kolejnych wydań za zaufanie i wsparcie projektu „MedMagazyn”.


Kompetencje na wyciągnięcie ręki

Celem Fundacji Medicover jest promowanie w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych. Fundacja propaguje profilaktykę, szeroko rozumianą edukację zdrowotną, wspiera działania na rzecz wczesnego wykrywania schorzeń oraz właściwej diagnostyki. Taką rolę w realizowaniu tych celów odgrywał wydawany przez Fundację bezpłatny magazyn o profilu poradnikowo-edukacyjnym: „MedMagazyn”.

„MedMagazyn” stanowił narzędzie umożliwiające dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. Stanowił wsparcie dla działań edukacyjnych. Treści przedstawiane były w sposób przejrzysty i zrozumiały. Omawiane tematy poruszały sprawy ważne dla wielu z nas. Był to tytuł tworzony zarówno dla osób zdrowych, jak i dla pacjentów cierpiących na różne choroby.
Wydawanie „MedMagazynu” to działalność non-profit. Wszystkie zyski były przeznaczane na realizację zadań Fundacji i jej działań charytatywnych.

Rada Redakcyjna Fundacji Medicover

Nad zawartością merytoryczną „MedMagazynu” czuwała Rada Redakcyjna Fundacji Medicover. W jej skład wchodziły osoby z wieloletnim doświadczeniem, związane z medycyną na co dzień, zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W tworzenie magazynu zaangażowali się jako wolontariusze.

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi, archiwalnymi wydaniami „MedMagazynu”.

Archiwalne numery

MedMagazyn nr 17 - marzec 2016 - kwiecień 2016
MedMagazyn nr 16 - listopad 2015 - grudzień 2015
MedMagazyn nr 15 - październik 2015 - listopad 2015
MedMagazyn nr 14 - lipiec 2015 - sierpień 2015
MedMagazyn nr 13 - maj 2015 - czerwiec 2015
MedMagazyn nr 12 - styczeń 2015 - luty 2015
MedMagazyn nr 11 - listopad 2014 - grudzień 2014
MedMagazyn nr 10 - wrzesień 2014 - październik 2014
MedMagazyn nr 9 - lipiec 2014 - sierpień 2014
MedMagazyn nr 8 - maj 2014 - czerwiec 2014
MedMagazyn nr 7 - marzec 2014 - kwiecień 2014
MedMagazyn nr 6 - grudzień 2013 - styczeń 2014
MedMagazyn nr 5 - październik 2013 - listopad 2013
MedMagazyn nr 4 - lipiec 2013 - wrzesień 2013
MedMagazyn nr 3 - maj 2013 - czerwiec 2013
MedMagazyn nr 2 - luty 2013 - marzec 2013
MedMagazyn nr 1 - listopad 2012 - styczeń 2013