Ruch, obok zrównoważonej diety i opieki medycznej, jest jednym z czynników, który najmocniej wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Coraz więcej firm to dostrzega i zapewnia swoim pracownikom możliwość aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu. Jednocześnie wzmacnia w ten sposób swoją pozycję na konkurencyjnym rynku pracy. A Twoja? Zapewnij swoim pracownikom zdrowy ruch!

Aktywność fizyczna jest dla zdrowia kluczowa. Ruch przyczynia się do mniejszego ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, m.in.: układu krążenia, cukrzycy typu II, przewlekłego bólu pleców czy stawów. Pomaga też utrzymać prawidłową masę ciała – zapobiega nadwadze i otyłości – oraz buduje odporność. Umiarkowany wysiłek fizyczny wykonywany regularnie przez 1-2 godziny dziennie obniża ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych nawet o 1/3.[1] Oddziałuje na układ immunologiczny, zwiększając jego skuteczność w zwalczaniu bakterii i wirusów oraz zmniejszając ryzyko rozwoju zakażeń i chorób autoimmunologicznych. Ponadto uważa się, że sam wzrost temperatury towarzyszący pracy mięśni działa hamująco na rozwój bakterii.

Sport, rekreacja i aktywna zabawa pozytywnie wpływają na samopoczucie i nastrój. Powodują wydzielanie się endorfin, tak zwanych „hormonów szczęścia”. Sprzyjają wzrostowi stabilizacji i zdolności decydowania w trudnych sytuacjach oraz rozwijają koncentrację i sprawność mózguPomagają osiągnąć równowagę, uporać się ze stresem, np. wywołanym sytuacjami kryzysowymi, i rozładować nadmiar negatywnych emocji. Odgrywają również ważną rolę w profilaktyce zaburzeń psychicznych: przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa zachorowania na depresję lub innych zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych.

Sport jest też istotny w kontekście tworzenia kultury organizacyjnej, ponieważ buduje w człowieku pewne mechanizmy. Uczy dyscypliny i wytrwałości, rozwija funkcje poznawcze, a więc ułatwia lepsze przyswajanie wiedzy i naukę nowych umiejętności. Wspólny wysiłek sportowy pozwala natomiast kształtować zespołowość, współpracę, dążenie do realizacji celów i ducha walki. Umożliwienie pracownikom aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu przynosi korzyści i pracownikom, i pracodawcom.

Medicover Zdrowa Firma oferuje przedsiębiorstwom pakiety sportowe dla pracowników. Dopasowane zarówno do potrzeb organizacji, jak i poszczególnych użytkowników, dają one dostęp do 5000 obiektów w całej Polsce i ponad 30 rodzajów aktywności: sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych. Osoby zatrudnione mogą uprawiać sport i podejmować aktywność fizyczną w różnych formach: z przyjaciółmi oraz całą rodziną, niezależnie od wieku jej członków, a także wspólnie aktywnie spędzać czas na zabawie, np. na kręglach, wrotkach, trampolinach czy w aquaparkach.

[1] Aktywność fizyczna a odporność organizmu - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (pzh.gov.pl)