PoZdro! w Gdyni

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! zainicjowany został w Gdyni. Powodem wyboru tego miasta przez organizatorów akcji – Fundację Medicover, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Radę Naukową Medicover – była udana współpraca Fundacji z lokalnym samorządem, od lat angażującym się w kampanie prozdrowotne i prospołeczne. W ramach Partnerstwa nawiązanego z pobliską Gminą Kosakowo, w województwie pomorskim, Program został zrealizowany dodatkowo w tamtejszym gimnazjum.

W lutym 2018 roku PoZdro! w Gdyni dobiegło końca – program ukończyli ostatni absolwenci. W poprzednich trzech latach szkolnych, począwszy od 10 marca 2014 roku, odbyły się III edycje projektu w tym mieście.

W badaniach przesiewowych identyfikujących przynależność do grupy ryzyka zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, w ciągu trzech lat udział wzięło ponad 4 000 (63 %) młodych ludzi z I klas szkół gimnazjalnych Gdyni oraz Kosakowa. Ponad 600 osób (15% przebadanej młodzieży), wraz z rodzinami, zaproszonych zostało w ich wyniku do bezpłatnej, holistycznej opieki indywidualnej (ZOI). Proces dwuletnich zmian w stylu życia ukończyło z powodzeniem około 300 rodzin.

Dane sumaryczne Programu PoZdro! w Gdyni i gminie Kosakowo:

Liczba szkół objęta Programem: 26

2673 interdyscyplinarnych spotkań ze specjalistami = 10 692 pojedynczych konsultacji specjalistycznych Liczba warsztatów edukacyjnych: 26

Liczba uczestników warsztatów edukacyjnych: 740

Liczba uczestników 18 zajęć sportowych: 919

Liczba uczestników warsztatów kulinarnych: 62

Spotkania Klubu Rodzica: 7

Liczba szkół objętych szkoleniami HEPS: 23

Przebadanych w gimnazjum w Kosakowie: 201 gimnazjalistów

Liczba szkoleń dla grona pedagogicznego z budowania polityk zdrowotnych: 61 przeszkolonych nauczycieli 

Zespół zaangażowanych lekarzy i specjalistów: 17 osób + 6 osób zajmujących się administracją projektu przez 4 lata.

Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach wszystkich trzech edycji Programu PoZdro! Fundacji Medicover w Gdyni wskazują, że:

  • Nadwaga i otyłość występują średnio u 20,7% przebadanych nastolatków (19,4% w III edycji).
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono średnio u 17,5% badanych (21,7% w III edycji).
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 58,6% jego uczestników (54,1% w III edycji).
  • Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 72,7% badanych (73,5% w III edycji).

Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 9,9% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (9,8% w III edycji).