Podstawowy Przegląd Stanu Zdrowia dla Dorosłych "Dbam o Siebie" to uniwersalna propozycja, odpowiednia zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, pozwalająca na ogólną ocenę stanu zdrowia.

Podstawowy Przegląd Stanu Zdrowia dla Dorosłych

Przegląd ten proponujemy szczególnie osobom poniżej 35. roku życia, które z powodu licznych obowiązków i braku czasu rzadko myślą o sobie. Jest to idealna propozycja dla osób chcących w szybki i wygodny sposób sprawdzić stan swojego zdrowia oraz dowiedzieć się, co zrobić aby zapobiegać występowaniu chorób w przyszłości.

Korzyści:

Podstawowy Przegląd Stanu Zdrowia dla Dorosłych "Dbam o Siebie" pozwala na:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia
 • możliwość wczesnego wykrycia chorób serca i układu krążenia, cukrzycy, chorób układu krwiotwórczego, nerek i wątroby, zaburzeń funkcjonowania tarczycy oraz zakażeń organizmu przebiegających bezobjawowo
 • uzyskanie rekomendacji lekarskich dotyczących m.in.: dalszej diagnostyki i leczenia wykrytych nieprawidłowości, zaleceń dietetycznych i innych zmian dotyczących stylu życia niezbędnych w celu zapobiegania chorobom i utrzymania dobrego zdrowia i samopoczucia 

Zakres Przeglądu:

Przegląd Stanu Zdrowia dla Dorosłych "Dbam o Siebie" obejmuje:

 • badanie laboratoryjne w kierunku chorób krwi i stanów zapalnych
 • badania krwi w kierunku czynników ryzyka chorób serca i naczyń
 • EKG spoczynkowe diagnozujące zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca
 • badanie laboratoryjne w kierunku cukrzycy
 • badanie hormonalne tarczycy
 • badania krwi oceniające funkcję wątroby
 • badania laboratoryjne oceniające funkcję nerek
 • badanie krwi w kierunku zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C
 • badanie krwi w kierunku zakażenia wirusem HIV
 • badanie lekarskie
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar wzrostu, masy ciała, obwodu pasa, wyliczenie wskaźnika BMI
 • wywiad medyczny
 • poradnictwo dotyczące profilaktyki chorób
 • omówienie wyników badań i rekomendacje

Przegląd możesz zrealizować w jednym z następujących Centrów Medicover:

 • Warszawa: CM Jerozolimskie
 • Łódź: CM Piłsudskiego, CM Pomorska
 • Gdańsk: CM Grunwaldzka
 • Poznań: CM Andersa
 • Wrocław: CM Globis
 • Katowice: CM Graniczna
 • Kraków: CM Podgórska
 • Szczecin: CM Malczewskiego

Przejdź do Medistore