Dbamy o pamięć swoją i naszych bliskich

Specjaliści wskazują, że jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń pamięci jest choroba Alzheimera. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę cierpi obecnie blisko 250 tysięcy osób i wraz z wydłużaniem się średniej długości życia zachorowalność na chorobę Alzheimera w kolejnych latach wzrośnie. Wiele osób starszych zbyt późno zgłasza się do lekarzy z trudnościami z pamięcią uważając, że „przecież w moim wieku to naturalne”. Nierzadko również członkowie rodziny bagatelizują objawy przypisując je naturalnemu procesowi starzenia się lub złośliwemu zachowaniu bliskiego. Z czasem choroba utrudnia codzienne funkcjonowanie i rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jak się zachowywać? Co mówić? Gdzie szukać pomocy?

„Pragniemy dzielić się z osobami starszymi naszą wiedzą i doświadczeniem we wspieraniu osób cierpiących na choroby wieku podeszłego i ich opiekunów. Widzimy potrzebę zwiększania świadomości osób starszych na temat przyczyn i wczesnego wykrywania zaburzeń pamięci oraz dostarczania wiedzy gdzie zgłosić się z niepokojącymi objawami” – mówi Karolina Jurga – Psycholog ds. osób starszych i Koordynator Programu.

O programie

Fundacja Medicover w 2015 roku prowadziła Program promocji zdrowia, wczesnego wykrywania i profilaktyki zaburzeń poznawczych u osób starszych dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy Programu dowiadywali się jak rozpoznać pierwsze objawy zaburzeń pamięci i jak im przeciwdziałać, poznawali ćwiczenia wzmacniające pamięć oraz uczyli się radzić sobie z emocjami (takimi jak złość, poczucie winy, bezradność, smutek), które pojawiają się min. w trakcie opieki nad osobą z zaburzeniami pamięci. Otrzymały materiały edukacyjne i publikacje z praktycznymi wskazówkami specjalistów.

Program skierowany był do osób powyżej 60 roku życia z województwa mazowieckiego – zarówno tych, które bezpośrednio zmagają się z chorobą, jak i tych, które opiekują się osobą starszą doświadczającą zaburzeń pamięci.

"Program promocji zdrowia, wczesnego wykrywania i profilaktyki zaburzeń poznawczych” realizowany był dzięki dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020