Wszczepianie stymulatorów serca (CRT)

Stymulator serca to miniaturowe urządzenie elektroniczne korygujące zbyt wolny rytm serca. Stymulator resynchronizujący dodatkowo może poprawiać kurczliwość serca i zapobiegać przedwczesnej śmierci w niektórych przypadkach niewydolności serca. Urządzenia te składają się z 1, 2 lub 3 elektrod wewnątrzsercowych oraz połączonego z nimi modułu elektronicznego zasilanego przez wbudowaną na stałe baterię. Elektrody wprowadza się do jam serca poprzez układ żył pod kontrolą RTG, a moduł wszczepia się pod skórę klatki piersiowej. Zabieg zwykle wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Pacjent ze wszczepionym stymulatorem wymaga okresowej kontroli specjalistycznej w przeznaczonej do tego przychodni. Kontrole odbywają się zwykle 1-2 razy w roku. Zużyty stymulator serca (do wyczerpania się baterii dochodzi średnio po ok. 10 latach) wymienia się na nowy, zwykle z pozostawieniem dotychczasowych elektrod.