Wszczepianie stymulatorów serca (CRT)

Stymulator serca to miniaturowe urządzenie elektroniczne korygujące zbyt wolny rytm serca. Stymulator resynchronizujący (CRT) dodatkowo może poprawiać kurczliwość serca i zapobiegać przedwczesnej śmierci w niektórych przypadkach niewydolności serca.

Urządzenia te stosuje się u pacjentów z niewydolnością rytmu zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego, a w przypadku CRT – w pewnych postaciach niewydolności serca. 

Urządzenia te składają się z 1, 2 lub 3 elektrod wewnątrzsercowych, oraz połączonego z nimi modułu elektronicznego zasilanego przez wbudowaną na stałe baterię. Elektrody wprowadza się do jam serca poprzez układ żył (najczęściej przez żyłę podobojczykową) pod kontrolą RTG, a moduł wszczepia się pod skórę klatki piersiowej najczęściej poniżej obojczyka po stronie lewej. 

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent w szpitalu spędza zwykle od 1 do 2 dni.

Pacjent ze wszczepionym stymulatorem wymaga okresowej kontroli specjalistycznej. Kontrole odbywają się zwykle 1-2 razy w roku.

Zużyty stymulator serca (do wyczerpania się baterii dochodzi średnio po ok. 10 latach) wymienia się na nowy, zwykle z pozostawieniem dotychczasowych elektrod.

U pacjentów z bardziej zaawansowanymi postaciami niewydolności serca zapewniamy możliwość wszczepienia stymulatorów resynchronizujących serce (CRT). Pełnią one rolę klasycznych stymulatorów, a oprócz tego mogą poprawić komfort życia, spowalniają progresję choroby, zmniejszają ryzyko zaostrzeń niewydolności serca wymagających hospitalizacji i zmniejszają śmiertelność w tej grupie chorych.

W szpitalu Medicover zabiegi wszczepienia stymulatora serca przeprowadzają doświadczeni specjaliści:

Skontaktuj się z nami i dowiedź się więcej.

Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: tel.  500 900 900

Oddział Kardiologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover

konsultacja merytoryczna
lek. med. Aleksander Bardyszewski