1. Czym jest histerektomia?
 2. Histerektomia pochwowa, z/bez usunięciem jajowodu i jajnika
 3. Laparoskopowe wycięcie macicy z usunięciem jajowodów, z/bez usunięciem jajników (proste) oraz z limfadenektomią miedniczą i okołoaortalną (rozszerzone)
 4. Operacja usunięcia macicy z usunięciem jajowodów, z usunięciem lub pozostawieniem jajników - całkowita brzuszna histerektomia, prosta lub rozszerzona
 5. Histerektomia w asyście robota da Vinci

Czym jest histerektomia?

Operacja wycięcia macicy (z greki – histerektomia) stosowana jest zarówno w leczeniu stanów łagodnych (np. mięśniaków), jak i w chorobach onkologicznych narządu rodnego.

Możliwa jest histerektomia prosta polegająca na usunięciu macicy z usunięciem lub bez usunięcia przydatków (czyli jajników i jajowodów) oraz histerektomia rozszerzona (radykalna), gdy oprócz macicy i przydatków usuwa się okoliczne węzły chłonne (tzw. limfadenektomia), a niekiedy - górną część pochwy. Wyróżnia się także całkowite wycięcie macicy i histerektomię częściową, zwaną inaczej amputacją nadpochwową lub nadszyjkową trzonu macicy. Wtedy wycięciu podlega jedynie trzon macicy, a pozostawieniu jej szyjka.

Wskazania do zabiegu:

 • Występowanie łagodnych guzów macicy w tym mięśniaków gładkokomórkowych,
 • nieprawidłowe krwawienia maciczne,
 • objawy wynikające z ucisku powiększonej macicy na sąsiednie narządy,
 • stany przednowotworowe i nowotworowe narządu rodnego,
 • adenomioza (ogniska endometriozy zlokalizowane w obrębie ściany macicy).

W Szpitalu Medicover nasi specjaliści przeprowadzają operacje wycięcia macicy czterema metodami:

Histerektomia pochwowa, z/bez usunięciem jajowodu i jajnika

Histerektomia przezpochwowa to metoda pozwalająca na usunięcie macicy oraz jajników i jajowodów bez naruszania ciągłości przedniej ściany brzucha. Macica usuwana jest w całości, z jajowodami i jajnikami lub bez jajników, drogą pochwową, po uprzednim odcięciu tą drogą jej połączeń wewnątrzbrzusznych. Ten dostęp operacyjny powinien być rozważany jako pierwszy wybór dla wycięcia macicy.

Zabiegi przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym (tzw. narkoza) lub przewodowym. Pobyt w Szpitalu wynosi przeważnie 2-3 doby.

Nie ma potrzeby zdejmowania szwów po operacji. Pacjentka może podjąć współżycie po konsultacji z lekarzem, zazwyczaj po ok 6- 12 tygodniach.

Histerektomia pochwowa – przewagi nad innymi metodami

 • w większości doniesień histerektomia pochwowa charakteryzuje się niższymi wskaźnikami powikłań w porównaniu do operacji brzusznej i laparoskopowej,
 • jest to najmniej inwazyjna metoda nie pozostają po niej widoczne blizny,
 • okres rekonwalescencji po histerektomii waginalnej jest zwykle krótszy niż po histerektomii brzusznej,
 • usunięcie macicy przez pochwę pozwala uniknąć morcelacji (fragmentacji) wewnątrzbrzusznej macicy i zagrożeń z nią związanych,
 • histerektomia przezpochwowa jest specyficzną operacją, lekarz przeprowadzający ten rodzaj operacji powinien być w niej dobrze wyszkolony. W Polsce nie ma wielu placówek, w których rozważa się wykonanie histerektomii przezpochwowej – Szpital Medicover posługuje się tą metodą standardowo,
 • histerektomia przezpochwowa wskazana jest szczególnie u pacjentek z otyłością i z przeciwwskazaniami do laparoskopii.

Przeciwskazania i wykluczenia do wykonania histerektomii pochwowej:

 • nierództwo,
 • wąski kąt łonowy,
 • wąska, długa pochwa,
 • stan po laparotomiach (w tym po cięciach cesarskich),
 • nieruchoma macica (endometrioza lub zapalenie miednicy mniejszej),
 • rozmiar macicy równy lub przekraczający wielkość 16. tygodnia ciąży,
 • przeciwwskazania mają charakter względny, zależny w dużej mierze od doświadczenia operatora.

Zabiegi pochwowego wycięcia macicy przeprowadzają doświadczeni specjaliści z zakresu ginekologii:


Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę i dowiedzieć się więcej
Zadzwoń 500 900 900
lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie


Laparoskopowe wycięcie macicy z usunięciem jajowodów z/ bez usunięciem jajników (proste) oraz z limfadenektomią miedniczą i okołoaortalną (rozszerzone).

TLH (total laparoscopic hysterectomy, czyli całkowita hysterektomia laparoskopowa) to zabieg obejmujący usunięcie całego organu: trzonu macicy wraz z jajowodami i szyjką macicy. Proste wycięcie macicy stosuje się w schorzeniach łagodnych, rozszerzone w chorobach nowotworowych macicy, gdzie konieczne jest wycięcie dróg chłonnych przez które może szerzyć się nowotwór.

Poprzez niewielkie, 10 milimetrowe, nacięcie w okolicy pępka wprowadza się do jamy brzusznej (po jej wypełnieniu dwutlenkiem węgla) układ optyczny laparoskopu. Na monitorze uzyskuje się precyzyjny, trójwymiarowy obraz narządów jamy brzusznej.

Zwykle poprzez dwa 5 milimetrowe i jedno 10 milimetrowe nacięcia, zlokalizowane w podbrzuszu, wprowadza się do jamy brzusznej trokary robocze i narzędzia laparoskopowe. Przy ich pomocy wykonuje się wcześniej zaplanowany i omówiony z pacjentką zabieg operacyjny.

Po odcięciu chorego narządu od mocujących go fizjologicznych połączeń wewnątrzbrzusznych odcina się go od szczytu pochwy (niekiedy z marginesem pochwy). Wycięty organ wydobywa się z jamy brzusznej przez pochwę. Następnie jej szczyt zszywa, się. Skórę brzucha zamyka się szwami pojedynczymi.

Zabiegi przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym (tzw. narkoza). Pobyt w Szpitalu wynosi przeważnie 3- 5 dób.

Dlaczego wybrać Szpital Medicover:

 • Dzięki nowoczesnym metodom leczenia zapewniamy krótszy pobyt chorego w szpitalu i szybki powrót do normalnej aktywności fizycznej (w porównaniu z techniką klasyczną), znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym oraz mniejszy odsetek bólu przewlekłego oraz mniejszą ilość zakażeń ran pooperacyjnych
 • Posiadamy wieżę laparoskopową z obrazowaniem 3D, co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo w takcie zabiegu, a także pozwala na zastosowanie mniejszej liczby trokarów (mniej blizn - lepszy efekt kosmetyczny i wynikające z tego większe zadowolenie pacjenta)

Zabiegi laparoskopowego wycięcia macicy przeprowadzają doświadczeni specjaliści z zakresu ginekologii:


Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę i dowiedzieć się więcej
Zadzwoń 500 900 900
lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie


Operacja usunięcia macicy z usunięciem jajowodów, z usunięciem lub pozostawieniem jajników - całkowita brzuszna histerektomia, prosta lub rozszerzona

Histerektomia brzuszna to zabieg operacyjnego usunięcia macicy drogą klasyczną - metodą chirurgii otwartej, czyli poprzez przecięcie powłok brzusznych. Obejmuje ona usunięcie całej macicy – trzonu z jajowodami i szyjki z usunięciem lub bez usunięcia jajników. Materiał operacyjny poddaje się badaniu histopatologicznemu.

Najczęściej wykonuje się poprzeczne nacięcie na skórze (na granicy owłosienia łonowego). W przypadku pacjentek bardzo otyłych i/lub, gdy istnieje poprzednia blizna na skórze po wcześniejszych operacjach brzusznych, nacięcie może być przeprowadzone w linii pośrodkowej (skierowane ku górze od spojenia łonowego, do pępka lub powyżej niego).

Zabiegi przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym (tzw. narkoza) przewodowym lub mieszanym. Pobyt w Szpitalu wynosi przeważnie 5 dób.

Laparotomia, czyli tradycyjne otwarcie powłok brzusznych, powoduje uszkodzenie powięzi i mięśni brzucha, które są jednymi z głównych struktur utrzymujących postawę ciała. Stąd zwykle dłużej występujące dolegliwości pooperacyjne. Metoda ta jest także obarczona większym prawdopodobieństwem zakażenia rany operacyjnej wobec histerektomii pochwowej i TLH

Zabiegi całkowitej brzusznej histerektomii w Szpitalu Medicover wykonują doświadczeni specjaliści z zakresu ginekologii:


Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę i dowiedzieć się więcej
Zadzwoń 500 900 900
lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie


Histerektomia w asyście robota da Vinci

W Szpitalu Medicover przeprowadzamy histerektomię w asyście robota da Vinci. Tak przeprowadzona operacja, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii jest niezwykle precyzyjna - usunięte są jedynie chore tkanki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentek nowotworowych i otyłych. Dzięki histerektomii da Vinci rany pooperacyjne są mniejsze, a ból mniej odczuwalny. Zabieg jest również mniej krwawy, rany pooperacyjne mniejsze, a powikłania rzadsze niż w przypadku operacji metodą klasyczną, a nawet metodą laparoskopową.

Operatorem da Vinci jest dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk


Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę i dowiedzieć się więcej
Zadzwoń 500 900 900
lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie


Oddział Ginekologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa