Dr n.med. Maciej Pliszkiewicz

Maciej Pliszkiewicz
map
Maciej Pliszkiewicz
Dr n.med. Maciej Pliszkiewicz
O mnie

Jestem specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Wiedzę medyczną zdobyłem podczas studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz podczas wieloletniej praktyki lekarskiej.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Posiadam m.in. certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz certyfikat USG Fetal Medicine Foundation. Biorę udział także w licznych konferencjach naukowych. Jestem autorem i współautorem licznych publikacji tj. „Evaluation of the complications associated with laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH). A retrospective study” oraz „Izolowana endometrioza pęcherza moczowego – opis przypadku.”

Moje zainteresowania zawodowe to:

  • endometrioza – zaawansowane metody leczenia chirurgicznego oraz poszukiwanie
    nowych, skutecznych metod leczenia zachowawczego
  • nowe techniki chirurgiczne w ginekologii i onkologii
  • ultrasonografia i inne metody obrazowania w diagnostyce endometriozy oraz
    schorzeń onkologicznych
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
polski, angielski, francuski
Doświadczenie
Konsultant położnik - ginekolog Centrum Medyczne Żelazna; staż specjalizacyjny w Klinice Ginekologii Onkologicznej , Instytut Marii Skłodowskiej - Curie, indywidualna praktyka lekarska od 2006 roku do nadal
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie (1999 r.)

Specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej.

 

Certyfikaty

Zarządzanie Strategiczne, 17-19 listopada 2011, Kontekst HR

Leczenie hormonalne w ginekologii, kurs doskonalący, 9-10 grudnia 2011, Kraków, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Collegium Medicum UJ

Certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego nr 59/2016 (12.04.2016, ważny do 12.04.2020)

Certyfikat USG Fetal Medicine Foundation – badania USG 11-13 tygodni – 28.02.2016, obecnie ważny do 9.03.2019)

Praktyczny Kurs Leczenia Żywieniowego, Szpital Wielospecjalistyczny im.Stanleya Dudricka w Skawinie, 17-18 maja 2016 (prowadzony przez dr hab. Stanisława Kłęka)

Liczne kursy USG, kursy doszkalające, udział w wielu konferencjach i zjazdach naukowych.

Wystąpienia na konferencjach naukowych:
2003 12 th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, 26-29 listopada 2003, Luksemburg. Poster – „Polypropylene mesh in the treatment of vaginal wall prolapse with stress urinary incontinence”, współautor i osoba prezentująca poster
2005 14 th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Ateny, Grecja. Poster – „Preliminary clinical evaluation od patients with stress urinary incontinence treated with TVT-OS”, współautor i osoba prezentująca poster
2007 16 th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, 5-8 września 2007, Portorož, Słowenia. Poster – „Early complications in patients with prolapse following surgery with the use of the Prolift system – preliminary report”, współautor i osoba prezentująca poster
2012 100-lecie Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Św. Zofii w Warszawie – Wyzwania na XXI wiek, Warszawa, 14.02.2012. Prezentacja pt. „Koszty opieki położniczej w Polsce”
2014 23rd Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, 24-27 września 2014, Bruksela, Belgia. Prezentacja materiału video: „An unusual (and life-threatening) complication during RTLH – uterus jamming between right external iliac vessels following a false manoeuvre” – współautor i osoba prezentująca materiał video (24.09.2014, Video Session 2: Operative Risk Management) 21.11.2014 – Wykład pt. „Endometrioza – przyczyny powstawania, diagnostyka, sposoby leczenia” dla studentów studiów pomostowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2015 29.05.2015 – Wykład „Endometrioza a układ moczowy” w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji dla Położnych (Serock, 29-31.05.2015)
20.10.2015 – Wykład pt. „Endometrioza – problem współczesnych kobiet” dla studentów III roku Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2016 25th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Bruksela, Belgia. Prezentacja materiału video: „Endometriosis of the sciatic nerve – a rare and challenging occurrence” – pierwszy autor i osoba prezentująca materiał video (3.10.2016, Video Session 1: Endometriosis – Hysteroscopic surgery) 16.12.2016 – Pokazowa operacja endometriozy oraz wykład pt. „Endometrioza
układu moczowego i innych trudnych diagnostycznie lokalizacji” w ramach kursu zaawansowanych technik laparoskopowych w dniach 15-16 grudnia 2016 (Centrum Medyczne „Żelazna”, Warszawa)
2017 26th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Antalya, Turcja (18-21 października 2017). Dwie prezentacje

Publikacje

Publikacje: 1. Szymański J., Siekierski B.P., Pliszkiewicz M. „ Preliminary clinical evaluation of patients with stress urinary incontinence treated with vaginal sling- operation” Gynecol Surg, 2005, suppl. 1, 55 2.

Gorzała M., Siekierski B.P., Szymański J., Kukulski P., Pliszkiewicz M. „Early complications In patients with pelvic organ prolapse following surgery with the use of the Prolift system- preliminary report” Gynecol Surg. Vol 4, Suppl. 1 2007, ss. 75-76 3.

Lewczuk L., Siekierski B.P., Szymański J., Gorzała M., Pliszkiewicz M. „ Analysis of complication related to total laparoscopic hysterectomy (TLH). A retrospective study.” Gynecol Surg. 2008 vol 5, suppl. 162 4.

Wieczorek M., Siekierski B. P., Szymański J., Gorzała M., Kukulski P., Pliszkiewicz M. “The intraoperative and postoperative complications of Gynecare Prolift system” Gynecol Surg 2008, vol 5. suppl. 1; 162 5.

Lewczuk. L Siekierski B. P. Gorzała M. Szymański J. Pliszkiewicz M. Kukulski P. „Evaluation of the complications associated with laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH). A retrospective study” Gynecol Surg. 2008, vol 5, suppl.1; 29 6.

Maciej Pliszkiewicz, B. Paweł Siekierski, Monika Pliszkiewicz. Izolowana endometrioza pęcherza moczowego – opis przypadku. Wiadomości Lekarskie 2015, tom LXVIII, nr 3 cz. II: 406-409 (11 pkt. MNiSW) 7.

Adam Marek Brzuchalski, Monika Pliszkiewicz, Maciej Pliszkiewicz, Czesław Jeśman. Współczesne spojrzenie na problemy alkoholizmu Kresów Wschodnich w XIX wieku. Forum Bibl. Med. 2015, R. 8 Nr 2 (16): 261-267 (7 pkt. MNiSW) 8.

Maciej Pliszkiewicz. Rozpoznanie: endometrioza. Położna wie, nr 2/2016: 39-41 9.

Monika Pliszkiewicz, Maciej Pliszkiewicz, Marek Adam Brzuchalski. Co położna powinna wiedzieć o endometriozie? Położna. Nauka i Praktyka, Nr 1(37)/2017: 18-23 (3 pkt. MNiSW) 10.

Maciej Pliszkiewicz, B. Paweł Siekierski, Marek Stańczyk, Monika Pliszkiewicz. Endometrioza odbytnicy – opis przypadku. Położna. Nauka i Praktyka, Nr 2(38)/2017: 57-61 (3 pkt. MNiSW)

map
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
500 900 900