Przezklatkowa kardiowersja elektryczna jest uznaną niefarmakologiczną metodą przywracania rytmu zatokowego u chorych z przetrwałym (tj. nie ustępującym samoistnie) migotaniem lub trzepotaniem przedsionków. Metoda ma również zastosowanie w przerywaniu innych przetrwałych częstoskurczów serca.

Kardiowersja elektryczna to zabieg, podczas którego krótki impuls prądu elektrycznego o wysokiej energii przepływa pomiędzy dwiema elektrodami umieszczonymi na powierzchni klatki piersiowej pacjenta. Impulsy te synchronizowane są z pracą serca. Takie wyładowanie zwykle pozwala przywrócić prawidłowy rytm serca. Czasem niezbędnych jest kilka wyładowań.

Zastosowanie nowoczesnej techniki prądu dwufazowego zwiększa szansę skuteczności zabiegu, przy zastosowaniu nawet mniejszej dawki prądu elektrycznego. Pozwala to na redukcję ryzyka uszkodzenia tkanki serca przez energię elektryczną. Nowoczesne elektrody żelowe zmniejszają do minimum ryzyko oparzenia skóry. Pod warunkiem prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia, zabieg jest bezpieczny i może być wielokrotnie powtarzany.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczulenie ogólnym dożylnym. Trwa zwykle kilka minut i nie wymaga intubacji ani wentylacji mechanicznej. Pobyt w Szpitalu trwa przeważnie jedną dobę.

W dniu zabiegu należy być na czczo. Sposób stosowania zwykłych leków w okresie okołozabiegowym należy uzgodnić z lekarzem kierującym lub na oddziale.

Po zabiegu pacjent poddawany jest przynajmniej kilkugodzinnej obserwacji w warunkach szpitalnych. Ze względu na znieczulenie ogólne, w dniu zabiegu po wypisie nie należy prowadzić samochodu.

Do zabiegu kwalifikuje kardiolog w Szpitalnym Centrum Konsultacyjnym. Nie ma konieczności wykonywania przed konsultacją dodatkowych badań, ale warto przynieść ze sobą: spoczynkowe EKG i wynik aktualnego Holtera EKG, aktualne echo serca oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania, karty wypisowe, listę stosowanych leków).

Skuteczność kardiowersji w przywracaniu prawidłowego (tzw. zatokowego) rytmu serca wynosi ok. 95%. Zabieg kardiowersji nie leczy jednak przyczyn powstawania zaburzeń rytmu serca, a jedynie przerywa uciążliwe i nie poddające się leczeniu zachowawczemu napady. Dowiedz się więcej o wykonywanej w Szpitalu Medicover ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca.

Zabiegi kardiowersji w Szpitalu Medicover przeprowadzają:


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Zadzwoń  500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover

konsultacja merytoryczna
lek. med. Aleksander Bardyszewski