Klauzula informacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych  

 1. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Twoich danych osobowych pozyskanych w celach rekrutacyjnych będą następujące podmioty: Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakring AB (Publ) S.A Oddział w Polsce, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, Medicover Senior Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Medvit Sp. z o.o., ul. Puławska 42b, 05-500 Piaseczno, Denta Care Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Benefits Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, OK System S.A., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, NEOMEDIC Spółka Akcyjna, al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c, 31-476 Kraków, Prestige Dent Stomatologia Sp. z o.o., ul. Oławska 9, 50-950, Dentim Clinic Johna Baildona 12/3 40 – 115 Katowice (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Rekrutacje, Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych, Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@medicover.pl
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych,
 • prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

  • przepisy prawa,
  • Twoja Zgoda,
  • nasz uzasadniony interes
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 1. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 3. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.