Natalia Lidzka
Rekrutacja lekarzy

natalia.lidzka@medicover.pl

Patryk Basak
Rekrutacja lekarzy stomatologów, higienistek i asystentek stomatologicznych

Emilia Brodzińska
Rekrutacja biznes i funkcje wsparcia

emilia.brodzinska@medicover.pl

Katarzyna Szymczyk-Suwarska
Rekrutacja obsługi pacjenta w Contact Center (Radom, Kielce)

katarzyna.szymczyk-suwarska@medicover.pl

Aleksandra Górska - Kęciek
Rekrutacja biznes i funkcje wsparcia, apteki

aleksandra.gorska-keciek@medicover.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu usunięcia swojego CV z naszej bazy należy wysłać maila na adres rezygnacja_cv@medicover.pl w tytule podając imię i nazwisko*

*jeżeli Twoje CV zostało przesłane z kilku adresów, to w celu usunięcia wszystkich CV należy wysłać tę wiadomość z wszystkich adresów mailowych lub w przesłanej prośbie podać wszystkie adresy mailowe, z których przesyłane były CV

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa/ Podmioty wymienione poniżej jako współadministrator*

Cele przetwarzania

Prowadzenie rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz rekrutacje przyszłe, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji

Podstawy prawne przetwarzania

obowiązek prawny wynikający z kodeksu pracy/ Twoja zgoda / prawnie uzasadniony interes

Odbiorcy danych

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane

Dane otrzymane od Ciebie/dane otrzymane od stron trzecich

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych, Medicover Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@medicover.pl
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych,
 • prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

  • przepisy prawa,
  • Twoja Zgoda,
  • nasz uzasadniony interes
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  e. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  g. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  h. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

* Współadministrator danych:

Medicover Forsakring AB (publ) S.A., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; Medicover Senior Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa; Medi Partner Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa; Denta Care Sp. z o.o, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań; INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa; Medicover Benefits Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; Medvit Sp. z o. o, ul. Puławska 42B, 05-077 Piaseczno ; Prestige Dent Stomatologia Sp. z o.o., ul. Oławska 9, 50-950 Wrocław