Ból w pachwinie może świadczyć o występowaniu wielu schorzeń bądź urazów.  Ma formę pulsującą bądź kłującą. Narasta w ciągu dnia wraz z aktywnością. Często promieniuje do kolan, okolic odbytu czy stawów biodrowych.

Najczęstszą przyczyną bólu w pachwinie mogą być: dolegliwości ze strony kręgosłupa, napięcie mięśni, ścięgien lub więzadeł, naderwanie przyczepów mięśni przywodzicieli, szczególnie u sportowców uprawiających takie sporty, jak hokej czy piłka nożna. Możliwą przyczyną są także m.in.: naderwanie mięśnia prostego uda, uszkodzenie panewki stawu biodrowego, zapalenie lub zwyrodnienie stawu biodrowego.

Ból pachwiny może wystąpić natychmiast po urazie lub pojawiać się stopniowo w ciągu tygodni lub nawet miesięcy. Rzadziej przyczyną bólu są złamanie kości, przepuklina czy kamienie nerkowe.

Kobiety w ciąży mogą odczuwać ból w pachwinie., ponieważ rozwijające się dziecko uciska na nerwy, co powoduje dyskomfort.

Uwagę powinien zwrócić nagły ból w pachwinie, wtedy warto skonsultować się z lekarzem.

Ból w pachwinie przyczyny:

Ból w pachwinie, zwłaszcza gwałtowny, warto skonsultować z lekarzem.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.