Ultrasonografia jest badaniem, które jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta, a w przypadku kobiet ciężarnych również dla nienarodzonego dziecka. Dlatego też jest podstawą diagnostyki obrazowej pozwalającej monitorować prawidłowy przebieg ciąży i rozwój płodu na każdym etapie ciąży.

Spis treści:

  1. Co pokazuje USG ciąży?
  2. Kiedy wykonać badanie USG ciąży? 
  3. Jak wygląda badanie USG ciąży?
  4. Przygotowanie do USG ciąży
  5. Gdzie mogę umówić się na badanie USG ciąży? 

Co pokazuje USG ciąży?

USG ciąży jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych. W zależności od zaawansowania ciąży badanie przeprowadzane jest jako USG dopochwowe lub przez powłoki brzuszne.

Kiedy wykonać badanie USG ciąży? 

Pierwsze badanie może być wykonane przed 11 tygodniem. Najczęściej jest ono wykonywane, gdy pacjentka zgłosi się do lekarza w celu potwierdzenia ciąży.

Następne badania, już obowiązkowe, powinny zostać wykonane między 11 a 14 tygodniem ciąży, a następne pomiędzy 18 a 22 oraz 28 a 32 tygodniem ciąży. Jeżeli do porodu nie dojdzie przed planowanym terminem porodu, obowiązkowe jest wykonanie badania USG po ukończeniu 40 tygodnia ciąży. Ze względu na całkowite bezpieczeństwo badania dla matki i dziecka, jego nieinwazyjność i bezbolesność, USG ciąży może być wykonywane częściej, czasami nawet podczas każdej wizyty kontrolnej.

11-14 tydzień ciąży USG

Między 11 a 14 tygodniem podczas badania lekarz dokonuje oceny anatomii płodu, wykształcona jest już głowa, tułów, kończyny dolne i górne. Dzięki dokładnym pomiarom możliwe jest ustalenie wieku ciąży, co jest szczególnie ważne w przypadku kobiet, u których występowało nieregularne miesiączkowanie. Na monitorze podczas badania wyraźnie widać już kręgosłup dziecka, jak też jego narządy wewnętrzne, takie jak pęcherz moczowy, mózg, żołądek czy serce. Lekarz dokonując pomiarów sprawdza również długość kości nosowej oraz przezierność karku. Obecność kości nosowej oraz parametry karku są kluczowe w diagnostyce różnych  nieprawidłowości, w tym zespołu Downa. Z tego powodu popularna nazwa tego badania to „USG genetyczne”.

 

Kiedy robić pierwsze USG ciąży? Obwiązkowe badanie wykonuje się w 11-14 tygodniu.

18-22 tydzień ciąży USG (USG połówkowe) 

Następne badanie należy wykonać między 18-22 tygodniem, dlatego często jest ono także nazywane USG połówkowym. Podczas USG lekarz wykonujący badanie dokładnie ocenia prawidłowość rozwoju dziecka, w odniesieniu do wieku ciąży. Dokładny i nowoczesny sprzęt pozwala określić czy dziecko rozwija się prawidłowo w kontekście anatomicznym, czy nie występują wady rozwojowe, czy wszystkie narządy wykształciły się w sposób prawidłowy. Dużo uwagi poświęca się diagnostyce serca płodu, oceniając jego budowę oraz rytm pracy. Podczas badania ocenie poddaje się także łożysko, jego wiek i umiejscowienie czy ilość płynu owodniowego.

28-32 tydzień ciąży USG

Kolejne badanie należy wykonać między 28 a 32 tygodniem ciąży.  Dziecko jest na tym etapie tak duże, że jego wielkość określana jest na podstawie takich parametrów, jak obwód głowy, długość kości udowej oraz obwód brzucha. Badanie to pozwala lekarzowi uzyskać również informacje o umiejscowieniu łożyska, ułożeniu dziecka czy długości szyjki macicy.

Jak wygląda badanie USG ciąży?

U kobiet ciężarnych wykonywane jest zarówno badanie przez powłoki brzuszne, jak również transwaginalne. Rodzaj badania zależy od kilku czynników, m.in. wieku ciąży oraz indywidualnej sytuacji pacjentki i dziecka. W początkowym etapie ciąży jedynie badanie dopochwowe pozwala ocenić prawidłowe zagnieżdżenie jaja płodowego w macicy. Ten rodzaj USG jest pomocny również np. w ocenie szyjki macicy. To sprawia, że USG dopochwowe często stanowi uzupełnienie badania podstawowego.

Przygotowanie do USG ciąży

Do badania USG w ciąży nie trzeba przygotowywać się w sposób szczególny. We wczesnym etapie ciąży przed badaniem transwaginalnym należy opróżnić pęcherz moczowy.

Przygotowując się do USG ciąży należy zadbać o odpowiednie, luźne i wygodne ubranie, umożliwiające łatwe odsłonięcie brzucha.

Gdzie mogę umówić się na badanie USG ciąży? 

Sprawdź, w jakiej lokalizacji możesz wykonać badanie ultrasonograficzne: