Alzheimer. Co czuje osoba chora na Alzheimera? [WIDEO]

Co wiemy o chorobie Alzheimera? Większości z nas kojarzy się ona z zanikiem pamięci u starszych osób albo z gubieniem się na spacerach, ale rzadko potrafimy powiedzieć o schorzeniu coś więcej.
Alzheimer jest nieuleczalną i postępującą chorobą neurodegeneracyjną

Zwykle osoba dotknięta chorobą Alzheimera zachowuje się w niezrozumiały dla nas sposób. Bywa nawet, że podejrzewamy ją o robienie nam na złość, bo nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak postrzega świat ktoś dotknięty Alzheimerem.

Przeczytaj także: Choroby zębów a Alzheimer

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 03.10.2017
Data ostatniej aktualizacji 04.10.2021