Relanium

Relanium

  1. Relanium co to jest
  2. Relanium stosowanie
  3. Relanium skutki uboczne
  4. Relanium w ciąży
  5. Relanium a karmienie piersią
  6. Relanium a alkohol

Relanium to lek, w którym substancją czynną jest diazepam, będący pochodną benzodiazepiny, jednak o przedłużonym działaniu. Relanium dostępne jest w postaci tabletek 5 oraz 2 mg, a także zawiesiny doustnej. Dostępne są również relanium ampułki, jako roztwór do wstrzykiwań.

Relanium co to jest

Relanium jest lekiem stosowanym głównie w psychiatrii i neurologii. Lek oddziałuje na poziomie komórkowym, wykazując również działanie hamujące w układzie nerwowym, hamując jednocześnie odruchy rdzeniowe. Lek nie jest dostępny bez recepty. Jak działa lek relanium? Ze względu na zastosowaną substancję czynną diazepam, obserwuje się wiązanie z receptorem benzodiazepinowym, co pozwala na wywołanie odpowiednich reakcji w komórkach. Jednocześnie receptory benzodiazepinowe mogą wiązać wiele substancji.

Relanium stosowanie

Lek stosowany jest na różne dolegliwości, wykazuje działania przeciwlękowe, nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe oraz obniżające napięcie mięśni. Dawkowanie leku relanium uzależnione jest od przyczyny, a także postaci leku. Lek przeznaczony jest do leczenia stanów lękowych, a także bezsenności. Jako lek na sen pomaga zwalczyć bezsenność u pacjentach ze stanami lękowymi. Ponadto lek wykorzystywany jest u pacjentów, u których występują skurcze mięśni, a także u osób, u których konieczna jest kontrola spastyczności pochodzenia ośrodkowego, najczęściej gdy konieczne jest przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego wykonywanego w znieczuleniu ogólnym. W przypadku dzieci dopuszczalne jest stosowanie leku relanium, jednakże wyłącznie w niektórych przypadkach. Nie zaleca się stosowania preparatu w terapii stanów lękowych i bezsenności u najmłodszych pacjentów. Możliwe jest podanie leku dzieciom przygotowywanym do zabiegów operacyjnych oraz wówczas, gdy konieczne jest kontrolowanie napięcia oraz drażliwości spastyczności w układzie ośrodkowym. Jednocześnie, leku nie należy podawać dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 6 roku życia. Lek relanium stosowany jest również w leczeniu pacjentów, u których doszło do nagłego odstawienia alkoholu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku relanium u pacjentów, u których zdiagnozowano zaburzenia wątroby. Częstotliwość przyjmowania leku zależy od indywidualnych wskazań lekarza, który uwzględnia rodzaj i nasilenie dolegliwości pacjenta. Lek stosowany jest również w weterynarii. Relanium, w odpowiedniej dawce, może zostać podane również psu, jednakże należy zachować szczególną ostrożność przy samodzielnym podawaniu preparatu. Obliczenie odpowiedniej dawki (na kg masy ciała zwierzęcia) jest dość skomplikowane. Zbyt niska dawka będzie po prostu nieskuteczna, natomiast zbyt wysoka, może zagrozić zdrowiu i życiu psa.

Relanium skutki uboczne

W przypadku, gdy została przyjęta większa niż zalecana dawka leku, należy natychmiast poprosić o pomoc lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku rzadko zagraża życiu pacjenta, szczególnie, jeśli relanium było jedynym przyjmowanym przez pacjenta lekiem. Zbyt duża dawka może natomiast wywołać pojawienie się lub nasilić występowanie działań niepożądanych, takich jak senność, problemy z mówieniem, niezborność ruchów, ale także osłabiony refleks, oczopląs, obniżenie ciśnienia, bezdech czy depresję oddechową i krążeniową. U niektórych pacjentów może dojść do kilkugodzinnej śpiączki. Zastosowanie dużej dawki leku relanium, w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta.

Relanium w ciąży

Leku relanium nie powinno stosować się w czasie ciąży, szczególnie w I oraz III trymestrze. Jednocześnie dopuszcza się terapię lekiem, jednak wyłącznie w przypadkach, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Należy pamiętać, że stosowanie leku w ostatnim trymestrze ciąży, a także podczas porodu może wywołać pewne zmiany u noworodka. Wskazuje się, że u dzieci kobiet stosujących podczas końcowego etapu ciąży relanium obserwowano obniżoną temperaturę ciała, obniżenie napięcia mięśniowego, trudności w ssaniu, zaburzenia oddychania czy niemiarową pracę serca. Ponadto zachodzi ryzyko, że jeśli kobieta, szczególnie w końcowym etapie, przyjmowała diazepam w długim okresie czasu, to u noworodka obserwować można cechy uzależnienia fizycznego, co wiąże się z wystąpieniem objawów zespołu odstawiennego.

Relanium a karmienie piersią

Substancja czynna leku, diazepam, przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Relanium a alkohol

Spożywanie alkoholu podczas terapii lekiem relanium jest bezwzględnie zakazane. Substancja czynna zawarta w preparacie nasila działanie uspokajające leku.

Dystrybucja na terenie Polski:Polfa Warszawa S.A.