Metronidazol Polpharma

metronidazol-polpharma-opis

Nazwa handlowa

Metronidazol Polpharma

Nazwa międzynarodowa

Metronidazol

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki, tabletki dopochwowe, roztwór do infuzji lub wstrzykiwań

Dawka

Tabletki 250 mg i 500 mg, tabletki dopochwowe 500 mg, roztwór do infuzji lub wstrzykiwań 5 mg/1ml

Substancja czynna

Metronidazol

Działanie

Przeciwpierwotniakowe, przeciwbakteryjne

Ciąża

I trymestr: stosowanie przeciwwskazane, II trymestr: stosowanie tylko w razie konieczności

Karmienie piersią

W razie konieczności stosowania należy odstawić dziecko od piersi

Metronidazol Polpharma co to jest?

Metronidazol Polpharma to lek o właściwościach przeciwpierwotniakowych i przeciwbakteryjnych. Dostępny jest wyłącznie na receptę i nie podlega refundacji. Preparat występuje w następujących postaciach:

 • tabletki doustne 250 mg,
 • tabletki doustne 500 mg,
 • tabletki dopochwowe 500 mg,
 • roztwór do infuzji lub wstrzykiwań Metronidazol 0,5% Polpharma, który stosuje się  wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Substancją czynną zawartą w każdym wariancie leku jest metronidazol. To chemioterapeutyk, pochodna 5-nitroimidazolu o właściwościach przeciwpierwotniakowych i przeciwbakteryjnych. Działanie metronidazolu opiera się na przerywaniu łańcuchów DNA organizmów będących przyczyną infekcji. Preparat wykazuje skuteczność w zwalczaniu bakterii beztlenowych Gram-ujemnych i Gram-dodatnich oraz określonych pierwotniaków.

Pełny skład preparatu

1 tabletka Metronidazol Polpharma zawiera 250 mg lub 500 mg metronidazolu.
Pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, żelatyna, glukoza ciekła, magnezu stearynian.

1 tabletka dopochwowa Metronidazol Polpharma zawiera 500 mg metronidazolu.
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krospowidon, krzemionka koloidalna
bezwodna, kwas stearynowy.

1 ml roztworu do infuzji lub wstrzykiwań Metrnidazol 0,5% Polpharma zawiera 5 mg metronidazolu.
Pozostałe składniki: disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Wskazania do stosowania

W postaci tabletek doustnych lek stosuje się:

 • w zwalczaniu zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi Bacteroides, Clostridium, Eubacterium, Fusobacterium, ziarniakami beztlenowymi i Gardnerella vaginalis oraz pierwotniakami Balantidium, Entamoeba histolytica, Giardia lambliaTrichomonas; np. gdy u pacjenta występują: posocznica, bakteriemia, zapalenie płuc, ropień mózgu, zapalenie szpiku, zapalenie otrzewnej,  gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenie ran po zabiegach chirurgicznych, owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny;
 • w leczeniu rzęsistkowicy układu moczowo-płciowego u kobiet oraz mężczyzn oraz bakteryjnego zapalenia pochwy;
 • w zwalczaniu pełzakowicy (amebozy) i giardiazy (lambliozy);
 • w leczeniu ostrego wrzodziejącego zapalenia dziąseł i ostrego zakażenia okołozębowego;
 • w leczeniu wrzodów trawiennych współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori w terapii skojarzonej z innymi lekami;
 • okołooperacyjnie w profilaktyce zakażeń spowodowanych przez bakterie beztlenowe, zwłaszcza rodzaju BacteroidesStreptococcus.

Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji podaje się:

 • w zwalczaniu zakażeń bakteriami beztlenowymi rodzaju Bacteroides, Clostridium, Eubacterium, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Veilonella, których następstwem są m.in.: posocznica, bakteriemia, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, ropień mózgu, zapalenie otrzewnej, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych;
 • w zapobieganiu zakażeń po zabiegach chirurgicznych wywołanych przez bakterie beztlenowe, zwłaszcza z rodzaju BacteroidesStreptococcus.

Metronidazol dopochwowo zaleca się pacjentkom, u których występuje:

 • rzęsistkowica spowodowana zakażeniem Trichomonas vaginalis;
 • bakteryjne zapalenie pochwy spowodowane przez Bacteroides spp.Gardnerella vaginalis lub Mycoplasma hominis.

Kiedy nie stosować tego leku

Mimo szerokiego zastosowania leku Metronidazol Polpharma należy pamiętać, że nie może być on stosowany u wszystkich pacjentów. Wśród przeciwwskazań wymienia się:

 • alergię lub nadwrażliwość na metronidazol lub inne substancje pochodne 5-nitroimidazolu,
 • alergię na jakikolwiek składnik pomocniczy preparatu;
 • ciążę pacjentki.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie leku zależy od wieku pacjenta oraz dolegliwości, na którą jest przepisywany. Poniżej znajdują się ogólne zalecenia dla poszczególnych postaci.

Tabletki Metronidazol Polpharma 250 mg oraz 500 mg

Tabletki Metronidazol zażywa się doustnie, łącznie z posiłkiem lub niezależnie od pokarmu. Aby ułatwić połknięcie przez dziecko, tabletki można rozkruszyć.

Lek podaje się w okresie okołooperacyjnym w celu zapobiegania zakażeniom, jakie mogą spowodować bakterie beztlenowe. U dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat przed operacją stosuje się w pierwszej i jednorazowej dawce 1000 mg leku, a następnie, w czasie 24 h przed zabiegiem, należy zażywać 250 mg lub 500 mg preparatu 3 razy na dobę. Bezpośrednio po operacji należy kontynuować przyjmowanie metronidazolu. Jeśli pacjent nie ma możliwości zażycia preparatu w postaci tabletki, należy czasowo zadecydować o podaniu leku w postaci płynu do infuzji lub doodbytniczo, aż do momentu, kiedy możliwy  będzie powrót do tabletek. U dzieci młodszych, niż 12 lat, na 1-2 godziny przed operacją stosuje się jednorazową dawkę w wysokości od 20 do 30 mg na kilogram masy ciała. Metronidazol przed zabiegiem podawany jest także noworodkom urodzonym przed terminem, wówczas stosuje się pojedynczą dawkę 10 mg/kg wagi dziecka.

W celu leczenia zakażeń bakteriami beztlenowymi preparat powinno stosować się z reguły maksymalnie 7 dni. Preparat podaje się wówczas w połączeniu z innymi lekami bakteriobójczymi lub samodzielnie. Osobom powyżej 12 lat zaleca się przyjmować dawki 250-500 mg metronidazolu 3 razy na dobę. Dzieciom w wieku od 8 tygodni do 12 roku życia najczęściej zapisuje się dobową dawkę 20-30 mg na kilogram masy ciała – może być przyjęta jednorazowo lub podzielona na dawki podawane co 8 godzin i wynoszące 7,5 mg/kilogram wagi pacjenta. Niemowlętom poniżej 8 tygodnia podaje się lek w ilości 15 mg/kg masy ciała na dobę, również w dawce jednorazowej lub w podziale na mniejsze dawki - 7,5 mg/kg mc co 12 godzin. U noworodków, które przyszły na świat przed 40 tygodniem ciąży, i przyjmują lek w pierwszym tygodniu życia, konieczna jest kontrola stężenia metronidazolu w surowicy po kilku dniach leczenia, ponieważ w pierwszym tygodniu życia może dojść do jego kumulacji w organizmie dziecka.

Leczenie rzęsistkowicy wymaga podania leku partnerom seksualnym jednocześnie. U dorosłych i dzieci starszych, niż 10 lat, zaleca się jednorazowo 2000 mg preparatu, albo przyjmowanie leku przez kilka dni: 7 dni zażywania dawki 250 mg/3 razy na dobę lub 5-7 dni zażywania 500 mg/2 razy na dobę. Dzieciom poniżej 10 r. ż. podaje się lek w dawce pojedynczej, nie większej niż 2000 mg, lub w dawce 15-30 mg/kg masy ciała pacjenta w podziale na 2-3 dawki przez 7 dni.

W przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy lek stosuje się u dorosłych i dzieci starszych, niż 10 lat w dawce jednorazowej 2000 mg lub przez tydzień 500 mg rano i wieczorem.

Lek sprawdza się także w leczeniu pełzakowicy (amebozy), którą można wykryć na podstawie testów laboratoryjnych. Zazwyczaj stosowaną dawką w leczeniu dzieci powyżej 10 roku życia oraz pacjentów dorosłych jest od 500 do 750 mg leku podawane 3 razy na dobę. U pacjentów między 7 a 10 rokiem życia dawka wynosi od 200 do 400 mg, również 3 razy na dobę. Pacjenci w wieku od 3 do 7 lat powinni przyjmować preparat w dawkach 100-200 mg, 4 razy w ciągu doby. Dawka dla dzieci od 1 do 3 lat to także 100-200 mg, jednak przyjmowana 3 razy na dobę. Alternatywnie u dzieci w wieku 1 – 10 lat można zastosować dawkę 35-50 mg mg na kilogram masy ciała w 3 dawkach na 24 h, nie przekraczając przy tym 2400 w ciągu doby. W każdym przypadku terapia powinna być kontynuowana od 5 do 10 dni, a dokładny czas jej trwania ustalany jest przez lekarza.  

W przypadku gardiazy (lambliozy) decyzja o leczeniu odbywa się na podstawie wyników badań, potwierdzających występowanie choroby. W aptekach dostępne są testy na lamblie, ale można także zdecydować się na badania zalecone przez lekarza po przeprowadzonej wizycie. Okres przyjmowania preparatu uzależniony jest od przyjętego schematu leczenia. Pacjenci dorośli mogą przyjmować lek 3 razy na dobę w dawkach po 250 mg przez kolejnych 5-7 dni lub 2 razy na dobę w dawkach po 500 mg przez czas 7-10 dni. Dopuszczalne jest także zastosowanie dawki w wysokości 2000 mg jednorazowo na dobę przez 3 kolejne dni. U młodzieży oraz dzieci, które ukończyły 10 rok życia, lek może być przyjmowany przez 3 dni w dawce 2000 mg raz na dobę, bądź w mniejszych dawkach, 500 mg 2 razy na dobę przez 7-10 dni. U dzieci między 7 a 10 rokiem życia zaleca się stosowanie dawki w wysokości 1000 mg raz na dobę w okresie 3 dni. Dzieci w wieku 3-7 lat powinny zażywać lek raz na dobę w dawce 600-800 mg przez 3 dni. Dzieciom powyżej roku, a przed ukończeniem 3 lat zaleca się dawkę w wysokości 500 mg raz na dobę przez kolejne 3 dni. W tej ostatniej grupie wiekowej istnieje możliwość wyboru sposobu dawkowania zależnego od wagi dziecka, wówczas stosuje się 15-40 mg/kilogram masy ciała/dobę w podziale na 2 lub 3 dawki.

W przypadku eradykcji Helicobacter pyroli leczenie Metronidazolem Polpharma trwa minimum 7 dni, a maksymalnie 14, w skojarzeniu z innymi zalecanymi w zakażeniach tą bakterią preparatami.  Dawka dla dorosłych to 500 mg od 2 do 3 razy na dobę. Dzieciom i młodzieży lek podaje się w przeliczeniu na wagę: 20 mg/kg masy ciała/dobę, nie przekraczając 500 mg 2 razy dziennie. Konieczne jest zapoznanie się z oficjalnymi wytycznymi, zanim pacjent rozpocznie leczenie.

W ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł lek podaje się przez 3 dni, niezależnie od wieku pacjenta. Osobom dorosłym zaleca się dawkę 250 mg, 2-3 razy na dobę. Dzieciom podaje się 35-50 mg leku/kilogram masy ciała/dobę w 3 podzielonych dawkach.

Pacjenci cierpiący na ostre zakażenia okołozębowe powinni stosować lek przez czas od 3 do 7 dni. Dawka dla osób powyżej 17 lat wynosi 250 mg 2-3 razy na dobę. Dzieci i młodzież w wieku 10-17 lat powinny zażywać 200-250 mg leku 3 razy na dobę. Dzieci w przedziale wiekowym 7-9 lat: 100 mg preparatu 3 razy na dobę. Dzieci w wieku 3-6 lat: 100 mg 2 razy na dobę. Dzieci w wieku 1-2 lat: 50 mg 3 razy na dobę. Niemowlęta i dzieci o wadze mniejszej niż 10 kg powinny przyjmować dawki  proporcjonalnie zmniejszone.

Lek może być stosowany w leczeniu owrzodzeń kończyn dolnych i odleżyn u osób dorosłych. Wówczas podaje się 500 mg preparatu od 2 do 3 razy na dobę, przez 7 dni.

Tabletki dopochwowe Metronidazol 500 mg

Zalecane dawkowanie jest identyczne dla kobiet dorosłych i nastolatek. 1 tabletkę (500 mg) należy aplikować dopochwowo wieczorem przez kolejne 10 dni. Ważna jest ciągłość leczenia - jeśli pojawi się miesiączka nie należy odstawiać leku.

Przed umieszczeniem tabletki w pochwie można ją delikatnie nawilżyć przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej.

Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji Metronidazol 0,5% Polpharma

Roztwór można podawać pacjentom dożylnie bez rozcieńczania, natomiast osobom przyjmujących dożylnie płyny infuzyjne należy podawać lek po rozcieńczeniu z 0,9% roztworem NaCl, 5% roztworem glukozy, 5% roztworem glukozy z 0,9% roztworem NaCl lub 20 i 40 mmol/roztworem KCl w odpowiednich proporcjach. Po rozcieńczeniu preparat należy od razu wykorzystać.

Jeśli po wykonaniu wlewu pozostały resztki roztworu, należy je zutylizować - po otwarciu lek nie nadaje się do wykorzystania w późniejszym czasie.

Uwaga! Jeśli u pacjenta pojawią się widoczne zmiany, należy zrezygnować z podania leku.

W zwalczaniu zakażeń bakteriami beztlenowymi preparat stosuje się dożylnie w początkowej fazie leczenia u osób, którym nie można podać leku w formie doustnej. Zalecane dawkowanie w zależności od wieku to:

 • u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia: 100 ml roztworu Metronidazol 0,5% dożylnie co 8 h. Tempo wlewu nie powinno przekraczać 5 ml/min;
 • u dzieci przed ukończeniem 12 roku życia: 1,5 ml roztworu 0,5% na kg masy ciała dożylnie  co 8 h. Lek należy podawać w powolnym wlewie kroplowym.

Czas terapii wynosi zazwyczaj 7 dni, jednak w przypadku ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi leczenie może wydłużyć się nawet do 2-3 tygodni.

W profilaktyce okołooperacyjnej metronidazol wskazany jest zwłaszcza przy zabiegach ginekologicznych oraz obejmujących okrężnicę lub odbytnicę. lub zabiegów ginekologicznych. Pierwsze podanie leku następuje 5-10 min przed rozpoczęciem zabiegu. Dawkowanie zależy od wieku i jest następujące:

 • u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia: 100 ml roztworu 0,5% w powolnym wlewie dożylnym (kroplowym) co 8 h. Zaleca się przejście na doustny lek najszybciej, jak to tylko możliwe.
 • u dzieci przed ukończeniem 12 roku życia: 1,5 ml roztworu 0,5% na kg masy ciała powolnym wlewie dożylnym.

W profilaktyce lek może być stosowany maksymalnie do 12 h po operacji.

Szczególne grupy pacjentów

Należy zachować ostrożność stosując metronidazol u osób w podeszłym wieku, zwłaszcza jeśli przyjmują oni duże dawki.

U pacjentów cierpiących na ciężką niewydolnością wątroby metabolizm leku jest spowolniony. Z tego powodu w organizmie chorego może dochodzić do gromadzenia się metronidazolu i jego metabolitów, a wysokie stężenie substancji w osoczu krwi może dawać objawy encefalopatii wątrobowej. Osobom z encefalopatią zaleca się zmniejszenie dawkowania o 2/3 w stosunku do standardowej dawki.

U osób z niewydolnością nerek, poddawanych ambulatoryjnym dializom otrzewnowym lub przerywanym dializom otrzewnowym nie ma konieczności zmiany dawkowania. Jeśli jednak pacjent jest hemodializowany, to od razu po zakończenia dializy należy uzupełnić metronidazol podając nową dawkę.

Możliwe skutki uboczne

Jak każdy lek, tak również Metronidazol Polpharma może wywoływać skutki uboczne u niektórych pacjentów. Ich charakter zależy od przyjmowanej postaci preparatu.

Jeżeli pojawią się objawy neurologiczne, to konieczne będzie odstawienie leku. Ciężkie skutki uboczne należy zawsze niezwłocznie skonsultować z lekarzem.

Działania niepożądane dotyczące tabletek

Rzadko lub z częstością niemożliwą do ustalenia pojawiają się skutki uboczne tabletek Metronidazol Polpharma, które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta. Należy odstawić lek i jak najszybciej zasięgnąć pomocy medycznej, jeśli wystąpią:

 • reakcja anafilaktyczna,
 • obrzęk naczynioruchowy,
 • pokrzywka,
 • gorączka,
 • agranulocytoza,
 • neutropenia,
 • pancytopenia,
 • trombocytopenia

Ponadto bardzo rzadko po zażyciu leku pojawiają się: bóle głowy, zawroty głowy, senność, bóle mięśni, bóle stawów, wysypka, świąd, krostki, zaczerwienienie skóry, zaburzenia psychotyczne, drgawki, zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie lub krótkowzroczność), encefalopatia (może obejmować bóle głowy, omamy, stany splątania, gorączkę, wrażliwość na światło, zaburzenia widzenia, porażenie, zaburzenia ruchu, sztywność karku), podostry zespół móżdżkowy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, uszkodzenie komórek wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie trzustki, ciemniejsze zabarwienie moczu. Wiele z działań niepożądanych po zakończeniu terapii, jednakże u części pacjentów przyjmujących metronidazol jednocześnie z innymi antybiotykami konieczny był przeszczep wątroby z powodu jej niewydolności.

Z nieznaną częstością tabletki powodowały: zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, depresyjny nastrój, jadłowstręt, zaburzenia smaku, nudności, wymioty, biegunkę, ból w nadbrzuszu, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, włochaty język, leukopenię, obwodową neuropatię czuciową (mrowienie, drętwienie lub uczucie kłucia czy palenia), aseptyczne zapalenie opon mózgowych, neuropatię nerwu wzrokowego lub zapalenie nerwu wzrokowego, zakażenie drożdżakami i ból w pochwie, a w przypadku długotrwałego przyjmowania leku lub stosowania dużych dawek również przemijające napady padaczkopodobne.

Dotyczące tabletek dopochwowych

Należy poinformować lekarza jeśli po zastosowaniu tabletek dopochwowych pojawią się:

 • zapalenie szyjki macicy lub pochwy spowodowane przez drożdżaki – objawy to ból podczas stosunku, świąd w pochwie oraz białe, gęste upławy o łagodnym zapachu lub bez zapachu;
 • podrażenienie lub pieczenie prącia partnera seksualnego;
 • ból, zaczerwienienie lub świąd okolicy narządów intymnych (zapalenie sromu);
 • częstsze lub bolesne oddawanie moczu,
 • skurcze lub bóle brzucha.

Konsultacji z lekarzem wymagają również poniższe działania niepożądane, jeśli utrzymują się długo lub są nasilone:

 • brak apetytu,
 • zaburzenia smaku,
 • biegunka, nudności lub wymioty,
 • suchość w jamie ustnej,
 • obłożny język,
 • zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego – bóle głowy, zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie.

Inne działania niepożądane, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjenta są charaktetystyczne dla metronidazolu przyjmowanego ogólnoustrojowo, jednak mogą wystąpić także po dopochwowym podaniu leku. Należą do nich rzadko występujące: obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, wysypka, pokrzywka, drgawki oraz neuropatia obwodowa charakteryzująca się
drętwieniem i mrowieniem kończyn, a także bardzo rzadko pojawiające się: encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy oraz zaburzenia słuchu.

Nieczęsto po zastosowaniu leku dopochwowo występowało ciemne zabarwienie moczu, które zazwyczaj nie stanowi powodu do niepokoju.

Dotyczące roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Najczęściej odczuwane skutki uboczne Metronidazol 0,5% Polpharma to: dyskomfort w
jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka, metaliczny smak w ustach, obłożony język.

Należy ostawić lek i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpią:

 • nieprawidłowości w badaniach krwi: przemijająca leukopenia lub trombocytopenia, pancytopenia, neutropenia, agranulocytoza – agranulozytoza może się objawiać zmęczeniem, krwawieniami, gorączką, bólem gardła i objawami podobnymi do grypy;
 • reakcje nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, świąd.

Ponadto podczas terapii zgłaszano:

 • pojedynczy przypadek aplazji szpiku;
 • objawy neurologiczne: nerwowość, depresję, jadłowstręt, omamy, neuropatię obwodową, ataki padaczkopodobne, dezorientację, osłabienie, senność, bezsenność, bóle głowy, zawroty głowy, omdlenia, encefalopatię, podostry zespół móżdżkowy i inne zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia żołądka i jelit: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość w ustach, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu leku;
 • nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych: nieprawidłowości w wynikach badań czynności wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby i żółtaczkę ustępujące po odstawieniu leku;
 • ciemniejsze zabarwienie moczu;
 • zmiany na skórze – wysypkę, świąd;
 • zaburzenia widzenia obejmujące podwójne widzenie i krótkowzroczność;
 • szumy uszne, utratę słuchu;
 • bóle mięśni i stawów;
 • ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe;
 • zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

Środki ostrożności

W określonych przez producenta w ulotce leku przypadkach, należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia terapii. Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach i chorobach, a także przyjmowanych lekach, także tych, które dostępne są bez recepty. W grupie pacjentów, u których konieczne jest zachowanie ostrożności w trakcie przyjmowania leku, znajdują się:

 • pacjenci, u których zdiagnozowana została ciężka niewydolność wątroby, ponieważ metronidazol może kumulować się w ich organizmie;
 • pacjenci z encefalopatią wątrobą, gdyż istnieje u nich ryzyko znacznej kumulacji leku w organizmie;
 • osoby hemodializowane, które niezwłocznie po przeprowadzeniu dializy powinny przyjąć lek powtórnie, gdyż hemodializa powoduje jego wyplukanie z organizmu;
 • pacjenci w podeszłym wieku;
 • osoby, u których prowadzone jest leczenie wykorzystujące kortykosteroidy;
 • chorzy z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia obrzęków;
 • osoby z przewlekłą chorobą obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po zakończeniu stosowania metronidazolu wystąpią:

 • ból podczas stosunku płciowego,
 • zapalenie pochwy spowodowane drożdżakami,
 • gęste, białe upłay bez zapachu lub o łagodnym zapachu.

Jednym ze składników tabletek doustnych jest glukoza - z tego powodu nie powinny być podawane pacjentom chorującym na zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Metronidazol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, AlAT, LDH, triglicerydy, glukoza, leukocyty). 

Leczenie rzęsistkowicy przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych, gdyż bezobjawowa rzęsistkowica u mężczyzny jest częstym źródłem ponownego zakażenia u kobiet. W przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy jednoczesne leczenie u mężczyzn zasadniczo nie jest konieczne.

Niektóre skutki uboczne leku mogą wpływać na koncentrację pacjenta. Należą do nich: senność, zawroty głowy, dezorientacja, omamy, drgawki oraz przemijające zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią, to należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje z innymi lekami

Należy zachować ostrożność przy przyjmowaniu innych leków. Zaobserwowano, że metronizadol wzmacnia działanie preparatów przeciwzakrzepowych typu warfaryny. U pacjentów, którzy stosują oba leki jednocześnie, może okazać się niezbędne obniżenie dawki preparatów przeciwzakrzepowych.

Interakcje z alkoholem

Wykazano, że metronidazol wzmacnia toksyczne działanie alkoholu w postaci pojawienia się potów lub uczucia gorąca, a także bólu głowy i dolegliwości ze strony układu pokarmowego: wymiotów, nudności, bólu nadbrzusza. Alkohol etylowy w połączeniu z lekiem może wywołać u pacjenta reakcję disulfiramową. W związku z tym należy całkowicie zrezygnować ze spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku, a także 48 godzin po zakończeniu leczenia. W sytuacji, gdy doszło do spożycia alkoholu przez pacjenta w trakcie terapii, należy dokładnie obserwować chorego w związku z możliwością wystąpienia objawów toksyczności.

Metronidazol Polpharma w ciąży

W I trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane. Metronidazol przenika przez barierę łożyskową i stanowi potencjalne zagrożenie dla płodu. W II oraz III trymestrze może być przyjmowany wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, że potencjalne korzyści dla zdrowia matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Metronidazol Polpharma a karmienie piersią

Podczas badań udowodniono, że substancja czynna zawarta w leku przenika do pokarmu kobiecego, bez względu na stosowaną postać preparatu. W mleku kobiet przyjmujących tabletki Metronidazol Polpharma stężenie substancji czynnej w pokarmie jest zbliżone do tego w osoczu pacjentki. Z tego względu podczas laktacji zabronione jest stosowanie preparatu. W sytuacji, gdy podanie leku jest konieczne ze względów medycznych, należy zrezygnować z karmienia piersią.

Dystrybutor na terenie Polski: Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Metronidazol Polpharma
 • #