Macromax

 1. Macromax 500 mg co to jest
 2. Dawkowanie Macromax 500 mg
 3. Skutki uboczne leku
 4. Macromax 500 mg w ciąży
 5. Macromax 500 mg a karmienie piersią
 6. Interakcje z alkoholem
 7. Macromax 500 mg opinie

Macromax 500 mg co to jest

Macromax 500 mg to antybiotyk dostępny wyłącznie za okazaniem recepty. Występuje w postaci tabletek powlekanych. Lek w opakowaniu zawierającym 3 sztuki objęty jest refundacją 50% dla osób chorych na mukowiscydozę i we wszystkich innych zarejestrowanych wskazaniach.

Substancją czynną preparatu jest azytromycyna w postaci dwuwodzianu. 1 tabletka Macromax 500 zawiera ją w ilości 500 mg. Azytromycyna należy do grupy antybiotyków makrolidowych z klasy azalidów. Stosowana jest w zwalczaniu wybranych bakterii tlenowych gram-dodatnich i gram-ujemnych, a także w przypadku bakterii beztlenowych i innych drobnoustrojów. Ich pełna lista znajduje się w ulotce leku.

Wskazania do stosowania preparatu to leczenie poniższych chorób, które zostały wywołane drobnoustrojami wrażliwymi na substancję czynną leku:

 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc od postaci lekkiej do umiarkowanie ciężkiej (w tym śródmiąższowe zapalenie płuc),
 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie zatok, zapalenie migdałków,
 • ostre zapaleniu ucha środkowego,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec, wtórne zapalenie skóry,
 • rumień wędrujący,
 • umiarkowanie nasilony trądzik pospolity u osób dorosłych,
 • choroby przenoszone drogą płciową wywołane Chlamydia trachomatis.

Dawkowanie Macromax 500 mg

Tabletki Macromax 500 mg należy stosować doustnie, raz na dobę, połykając w całości. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Jeżeli dojdzie do pominięcia dawki, należy ją jak najszybciej uzupełnić, a kolejne przyjmować zgodnie z wcześniejszym schematem.

Preparat przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci, których masa ciała przekracza 45 kg. W zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażeniach skóry lub tkanek miękkich oraz w zapaleniu ucha środkowego należy przyjąć dawkę całkowitą 1,5 g azytromycyny rozłożoną na 3 dni. Wówczas stosuje się dawkę 500 mg (1 tabletka) raz dziennie.

W leczeniu rumienia wędrującego dawka całkowita wynosi 3 g substancji czynnej. Leczenie należy rozpocząć od podania 1 g pierwszego dnia, a następne od 2 do 5 dnia kuracji przyjmować po 500 mg na dobę w dawkach jednorazowych.

Trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu można leczyć antybiotykiem Macromax wyłącznie u osób dorosłych. Wówczas dawka całkowita wynosi 6 g azytromycyny. Zaleca się stosowanie następującego schematu: po 500 mg raz na dobę przez 3 pierwsze dni, a następnie 500 mg raz na tydzień w ciągu kolejnych 9 tygodni. Pierwsza dawka cotygodniowa powinna być zażyta dokładnie 7 dni po przyjęciu pierwszej dawki. Każdą z kolejnych 8 dawek należy zażywać równo po upływie 7 dni od poprzedniej. Leczenie trądziku według podanego schematu może być zastosowane u danego pacjenta tylko jeden raz. Z uwagi na duże dawki antybiotyku konieczne jest kontrolowanie aktywności enzymów wątrobowych u chorego przed rozpoczęciem, jak i w trakcie leczenia.

Zakażenie wywołane przez Chlamydia trachomatis leczy się pojedynczą dawką w ilości 1g.

Pacjenci w podeszłym wieku nie wymagają zmniejszania dawki, jednakże zaleca się ostrożność w stosowaniu Macromax z uwagi na wyższe ryzyko arytmii w tej grupie wiekowej. Może bowiem dojść do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub częstoskurczu typu torsade de pointes. Osoby z lekkimi bądź umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie muszą modyfikować dawki. Z powodu braku danych odnośnie stosowania u chorych z CCr < 40 ml/min zaleca się zachowanie u nich ostrożności. Pacjenci z lekkimi do umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby również mogą stosować normalną dawkę. Ponieważ azytromycyna metabolizowana jest w wątrobie, leku nie zaleca się pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby z powodu braku badań odnośnie bezpieczeństwa.

Preparat jest przeciwwskazany osobom nadwrażliwym na azytromycynę lub substancję pomocniczą leku, erytromycynę lub inne antybiotyki z grupy makrolidowych lub ketolidowych.

Skutki uboczne leku

Preparat może wywoływać działania niepożądane. Ich charakter i częstotliwość występowania różnią się w zależności od zawartości substancji czynnej w tabletce. W przypadku Macromax 500 mg bardzo często występuje biegunka.

Często pojawiają się:

 • bóle głowy,
 • dolegliwości ze strony układu pokarmowego: wymioty, bóle brzucha, nudności,
 • zmniejszenie liczby limfocytów,
 • zwiększenie liczby eozynofilów,
 • zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi,
 • zwiększenie liczby bazofili,
 • zwiększenie liczby monocytów,
 • zwiększenie liczby neutrofili.

Niezbyt często podczas stosowania tabletek Macromax 500 mg dochodzi do pojawienia się:

 • drożdżycy,
 • zakażenia pochwy,
 • zakażenia grzybiczego,
 • zakażenia bakteryjnego,
 • zapalenia płuc, gardła, błony śluzowej nosa lub zapalenia żołądka i jelit,
 • zaburzeń oddechowych,
 • drożdżakowego zakażenia jamy ustnej,
 • leukopenii,
 • neutropenii,
 • eozynofilii,
 • obrzęku naczynioruchowego,
 • nadwrażliwości,
 • jadłowstrętu,
 • nerwowości,
 • bezsenności lub senności,
 • zawrotów głowy, także zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego,
 • zaburzeń smaku,
 • parestezji,
 • zaburzeń widzenia,
 • zaburzeń ucha,
 • kołatania serca,
 • uderzeń gorąca,
 • duszności,
 • krwawienia z nosa,
 • zapalenia błony śluzowej żołądka,
 • zaparć, wzdęć, niestrawności,
 • zaburzeń połykania,
 • wzdętego brzucha,
 • suchości błony śluzowej jamy ustnej,
 • odbijania się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu,
 • owrzodzenia jamy ustnej,
 • nadmiernego wydzielania śliny,
 • objawów niepożądanych skórnych: wysypki, świądu, pokrzywki, zapalenia skóry lub suchości skóry,
 • nadmiernej potliwości,
 • choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • dolegliwości bólowych mięśni, pleców, szyi lub karku,
 • bolesnego oddawania moczu,
 • bólu nerek,
 • krwotoku macicznego,
 • zaburzeń czynności jąder,
 • bólu w klatce piersiowej,
 • obrzęku,
 • złego samopoczucia, uczucia zmęczenia,
 • obrzęku twarzy,
 • gorączki,
 • bólu,
 • obrzęku obwodowego,
 • zwiększenia aktywności AspAT lub AlAT
 • zwiększenia stężenia bilirubiny, mocznika lub kreatyniny we krwi,
 • nieprawidłowego stężenia potasu we krwi,
 • zwiększenia aktywności fosfatazy zasadowej,
 • zwiększenia stężenia chlorków,
 • zwiększenia stężenia glukozy,
 • zwiększenia liczby płytek krwi,
 • zmniejszenia wartości hematokrytu,
 • zwiększenia stężenia wodorowęglanów,
 • nieprawidłowego stężenia sodu,
 • powikłań po zabiegach.

Wśród rzadkich skutków ubocznych znajdują się zaś:

 • pobudzenie,
 • zaburzenia czynności wątroby,
 • żółtaczka cholestatyczna,
 • nadwrażliwość na światło,
 • ostra uogólniona osutka krostkowa.

Ulotka wymienia także skutki uboczne o nieznanej częstości występowania. W razie zauważenia u siebie jakiegokolwiek niepokojącego objawu należy udać się do lekarza w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia oraz podjęcia decyzji odnośnie kontynuowania terapii azytromycyną. 

Macromax 500 mg w ciąży

Lek dopuszczony jest do stosowania przez kobiety ciężarne tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

Macromax 500 mg a karmienie piersią

Antybiotyk Macromax nie jest zalecany kobietom podczas karmienia piersią. Substancja czynna leku przenika do mleka kobiecego. Nie przeprowadzono jednak odpowiednich badań klinicznych określających farmakokinetykę i wpływ na dziecko.

Interakcje z alkoholem

W ulotce nie zamieszczono informacji na temat połączenia Macromax z alkoholem.

Macromax 500 mg opinie

Wśród negatywnych opinii o tabletkach pacjenci skarżą się przede wszystkim na to, że często występowały u nich biegunki oraz poczucie nabrzmiałego i wzdętego brzucha. Zwrócili również uwagę, że lek powodował nadmierną potliwość oraz osłabienie. Wśród negatywnych doświadczeń wymieniane są również dreszcze oraz bóle żołądka. Pacjenci, którzy nie doświadczyli skutków ubocznych, wyrażali się na temat preparatu pozytywnie.

Dystrybutor na terenie Polski: Bausch Health Companies Inc.