Flucofast

flucofast-opis-leku
 1. Flucofast co to jest
 2. Dawkowanie
 3. Flucofast w ciąży
 4. Flucofast a karmienie piersią

Flucofast co to jest

Flucofast to lek przeciwgrzybiczy dostępny na receptę. Ma postać kapsułek twardych i jest dostępny w dawkach:

 • 50 mg,
 • 100 mg,
 • 150 mg,
 • 200 mg.

 

Substancja czynna leku to flukonazol - pochodna triazolu skuteczna w zwalczaniu wielu gatunków drożdżaków chorobotwórczych.

KONSULTACJA INTERNISTY

REZERWUJĘ

Preparat działa na szczepy Blastomyces dermatiditis, Candida spp (poza C. krusei), Coccidioides immitis, Cryptococcus gattii, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis. Po podaniu doustnym flukonazol przenika do wszystkich płynów w organizmie i zatrzymuje syntezę ergosterolu, która jest niezbędna do syntezy błony komórkowej grzybów.

Skład preparatu

1 kapsułka Flucofast 50 mg i 150 mg zawiera odpowiednio 50 mg lub 150 mg flukonazolu.
Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

1 kapsułka Flucofast 100 mg i 200 mg zawiera odpowiednio 100 mg lub 200 mg flukonazolu.
Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), erytrozyna (E127), błękit patentowy (E131), żółcień pomarańczowa.

Wskazania do stosowania

Preparat wykorzystywany jest zarówno u dorosłych, jak i dzieci oraz niemowląt, jednak w różnych chorobach.

U pacjentów dorosłych lek stosuje się w przypadku:

 • kryptokokowego zapalenia opon mózgowych;
 • inwazyjnych kandydoz;
 • kokcydioidomykozy;
 • drożdżakowego zakażenia błon śluzowych, np. w leczeniu zakażenia gardła, zakażenia przełyku, obecności drożdżaków w moczu;
 • drożdżycy pochwy o ostrym lub nawracającym przebiegu, jeśli leczenie miejscowe nie daje oczekiwanych rezultatów;
 • drożdżakowego zapalenia żołędzi, jeśli leczenie miejscowe nie daje oczekiwanych rezultatów;
 • przewlekłego drożdżakowego zakażenia skóry i błon śluzowych;
 • przewlekłego zanikowego drożdżakowego zapalenia jamy ustnej u osób noszących protezy zębowe, gdy higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające;
 • grzybicy skóry obejmującej np. stopy, tułów lub podudzia, zakażenia drożdżakowego skóry właściwej oraz łupieżu pstrego, jeśli zalecane jest wdrożenie leczenia ogólnoustrojowego;
 • grzybicy paznokci.

Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować u pacjentów wykazyjących nadwrażliwość na jego substancję czynną flukonazol lub pokrewne do niego związki azolowe, a także u pacjentów nadwrażliwych na jakikolwiek inny składnik leku.

Nie należy podawać Flucofast pacjentom, którzy przyjmują jednocześnie

 • leki wydłużające odstęp QT metabolizowane przez enzym CYP3A4, np. cyzapryd, astemizol, pimozyd, chinidyna, erytromycyna,
 • terfenadynę, jeśli dobowa dawka flukonazolu wynosi 400 mg lub więcej.

Dawkowanie

Dawkowanie Flucofast ustala lekarz prowadzący i należy ściśle przestrzegać jego zaleceń. Dawka leku zależy od przyczyny podania oraz wieku pacjenta.

Zastosowanie większej ilości leku od zalecanej

W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem, który wdroży odpowiednie leczenie. Najczęściej jest to leczenie objawowe oraz monitorowanie czynności życiowych pacjenta, a jeżeli zachodzi taka konieczność również płukanie żołądka. U pacjentów, u których doszło do przedawkowania leku obserwowane były omamy oraz zachowania paranoidalne.

Flucofast w ciąży

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, leku Flucofast nie powinno stosować się w okresie ciąży chyba, że lekarz prowadzący uzna, że terapia jest konieczna, a korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu.

Flucofast a karmienie piersią

W przypadku karmienia piersią dopuszcza się możliwość kontynuacji karmienia mimo przyjęcia leku, pod warunkiem, że podana została pojedyncza dawka o zawartości substancji czynnej 200 mg bądź mniej. W przypadku terapii długotrwałej lub przyjęcia znacznie wyższej dawki zaleca się czasową rezygnację z karmienia.

Dystrybucja na terenie Polski: Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.