Flucofast

  1. Flucofast co to jest
  2. Flucofast stosowanie
  3. Flucofast przedawkowanie
  4. Flucofast w ciąży
  5. Flucofast a karmienie piersią
  6. Flucofast a alkohol

Flucofast to lek dostępny w postaci kapsułek. Substancją czynną jest flukonazol. Lek dostępny jest w dawkach 50, 150, 100 oraz 200 mg.

Flucofast co to jest

Flucofast jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę, zaliczanym do grupy pochodnych triazolu, wykorzystywanego w leczeniu przeciwgrzybiczym. Preparat cechuje się wysoką skutecznością w leczeniu wielu gatunków drożdżaków oraz innymi rodzajami grzybów wywołujących choroby u człowieka. Lek sprawdza się również w leczeniu zakażeń układowych oraz wewnątrzczaszkowych. Mechanizm działania leku polega na zahamowaniu syntezy ergosterolu, który jest substancją wchodzącą w skład błony komórkowej grzybów. Na skutek działania flukonazolu dochodzi do uszkodzenia tej błony, prowadząc do obumierania komórki grzyba. Kiedy pojawiają się efekty działania leku flucofast? Preparat zaczyna działać dość szybko. Po przyjęciu doustnym lek bardzo dobrze się wchłania, a także doskonale przenika do innych płynów ustrojowych w organizmie. Ile czasu utrzymuje się flucofast w organizmie? Okres półtrwania jest dość wysoki, gdyż wynosi 30 godzin.

Flucofast stosowanie

Na co stosować flucofast? Lek flucofast charakteryzuje się bardzo szerokim zastosowaniem. Może być wykorzystywany w terapii zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. W terapii dorosłych lek wykorzystywany jest do zwalczania kryptokokowego zapalenia opon mózgowych, kandydozy oraz innych zakażeń drożdżakowych błon śluzowych, drożdżycy narządów rodnych męskich i żeńskich, a także grzybicach skóry oraz paznokci. Lek może być stosowany u dzieci w każdym wieku, w tym również u niemowląt i noworodków. W tej grupie pacjentów sprawdza się doskonale w leczeniu drożdżakowych zakażeń błon śluzowych, w szczególności obejmujących gardło, przełyk oraz jamę ustną, w inwazyjnej kandydozie, a także kryptokokowym zapaleniu opon mózgowych. Jak stosować lek flucofast? Dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący, który bierze pod uwagę indywidualną sytuację pacjenta oraz przyczynę, dla której wdrożona została terapia.

Flucofast przedawkowanie

W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem, który wdroży odpowiednie leczenie. Najczęściej jest to leczenie objawowe oraz monitorowanie czynności życiowych pacjenta, a jeżeli zachodzi taka konieczność również płukanie żołądka. U pacjentów, u których doszło do przedawkowania leku obserwowane były omamy oraz zachowania paranoidalne.

Flucofast w ciąży

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, leku flucofast nie powinno stosować się w okresie ciąży chyba, że lekarz prowadzący uzna, że terapia jest konieczna, a korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu.

Flucofast a karmienie piersią

W przypadku karmienia piersią dopuszcza się możliwość kontynuacji karmienia mimo przyjęcia leku, pod warunkiem, że podana została pojedyncza dawka o zawartości substancji czynnej 200 mg bądź mniej. W przypadku terapii długotrwałej lub przyjęcia znacznie wyższej dawki zaleca się czasową rezygnację z karmienia.

Flucofast a alkohol

Nie ma informacji, które w sposób jednoznaczny zakazywałyby spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku flucofast. Jednocześnie należy pamiętać, że łączenie leków z alkoholem może u niektórych pacjentów wzmacniać lub osłabiać działanie leku.

Dystrybucja na terenie Polski:Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.