eziclen-opis-leku
 1. Eziclen co to jest
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Możliwe skutki uboczne
 4. Eziclen a alkohol
 5. Eziclen w okresie ciąży i karmienia piersią

Eziclen co to jest

Eziclen klasyfikowany jest jako osmotyczny lek przeczyszczający. Ma postać koncentratu do sporządzenia roztworu doustnego i dostępny jest wyłącznie na receptę. Każde opakowanie zawiera dwie butelki koncentratu, co stanowi pełną dawkę niezbędną do przeprowadzenia jednej terapii. Preparat nie podlega refundacji.

Produkt jest lekiem złożonym. W jego składzie znajdują się 3 substancje czynne: siarczan sodu, siarczan magnezu oraz siarczan potasu.

Mechanizm działania leku związany jest z właściwościami siarczanów, które podlegają ograniczonemu oraz wysyconemu czynnemu transportowi. Dzięki wysyceniu transportu możliwe jest zatrzymanie siarczanów w przewodzie pokarmowym - pozostają one wówczas w jelicie. Dzięki osmotycznemu działaniu siarczanów, które nie zostały wchłonięte, dochodzi do zatrzymania wody w świetle jelita i jego oczyszczania. Niewchłonięte jony przyjęte z dużą ilością wody prowadzą do wystąpienia obfitej, wodnistej biegunki, dlatego też preparat zalecany jest jako przygotowanie do kolonoskopii. Po jakim czasie działa Eziclen? W badaniach biegunka pojawiała się średnio po około 2,8 h, jeśli dawki dzieliła 1 godzina, oraz po około 6,3 h, gdy dawki przyjęto w odstępie 12 godzin.

 

Pełny skład preparatu

1 butelka Eziclen zawiera 17,510 g bezwodnego siarczanu sodu, 3,276 g siedmiowodnego siarczanu magnezu oraz 3,130 g siarczanu potasu.
Pozostałe składniki: benzoesan sodu (E 211), bezwodny kwas cytrynowy, sukraloza, kwas jabłkowy, woda oczyszczona, aromat koktajlu owocowego [mieszanina aromatów pochodzenia naturalnego i aromatów syntetycznych, glikol propylenowy (E 1520), alkohol etylowy, kwas octowy, kwas benzoesowy (E 210)].

Wskazania do stosowania

Ze względu na właściwości osmotyczne lek Eziclen stosuje się u osób dorosłych wtedy, gdy konieczne jest oczyszczenie jelita grubego przed zabiegiem lub badaniem. Preparat jest zalecany jako przygotowanie do diagnostyki obrazowej jelita grubego, w tym endoskopii oraz badań radiologicznych, czy też przed zabiegami chirurgicznymi.

Kiedy nie stosować tego leku

Lek nie może być stosowany u wszystkich pacjentów. W ulotce zaznaczono, że nie powinni przyjmować go pacjenci:

 • z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu,
 • w poważnym stanie pogorszenia ogólnego zdrowia lub ciężko odwodnieni,
 • cierpiący na zastoinową niewydolnością serca,
 • cierpiący na ostre fazy przewodu pokarmowego, w tym chorobę Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • z niedrożnością bądź zwężeniem w obrębie przewodu żołądkowo-jelitowego,
 • z ostrymi zapaleniami brzucha leczonymi operacyjnie, jak ostre zapalenie wyrostka,
 • u których zdiagnozowano lub podejrzewa się perforację żołądkowo-jelitową bądź niedrożność jelita,
 • z zaburzeniami opróżniania żołądka (np. porażenie żołądka, zastój żołądkowy),
 • z toksycznym zapaleniem jelita grubego lub zespołem toksycznego rozszerzenia okrężnicy,
 • cierpiący na nudności, wymioty lub wodobrzusze,
 • z ciężką niewydolnością nerek.

Uwagi

Preparatu nie należy stosować w celu leczenia zaparć.

Dawkowanie preparatu

Sposób dawkowania ustalany jest przez lekarza, a prawidłowe oczyszczenie jelita wymaga zażycia leku zawartego w obu butelkach. Dla skuteczności jego działania konieczne jest przyjęcie odpowiedniej ilości płynów, tj. około 3 litrów. Mogą być to woda i napoje niegazowane, przecedzone soki owocowe bez miąższu (za wyjątkiem czerwonych i purpurowych), herbata oraz kawa bez mleka i śmietanki, a także klarowne zupy.

Jak stosować lek Eziclen? Dawkowanie preparatu polega na przyjęciu roztworu w dwudniowych dawkach podzielonych lub jako dawka jednodniowa. Jeśli to możliwe, zaleca się dawkowanie dwudniowe. Jeśli lek przyjmowany jest:

 • w dawkach podzielonych - pierwszą dawkę należy przyjąć wczesnym wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg. Przygotowanie polega na przelaniu koncentratu z jednej butelki do kubka, który dołączony jest do opakowania, a następnie uzupełnieniu zawartości wodą do wysokości namalowanej na kubku kreski miarowej. Tak przygotowany roztwór należy wypić w całości, a w ciągu 2 następnych godzin przyjąć dodatkowo wodę lub inne zalecane płyny w ilości odpowiadającej dwóm kubkom wypełnionym do wyznaczonej kreski. Drugą dawkę preparatu należy przyjąć w dniu planowanego badania lub zabiegu w godzinach porannych. Do jej sporządzenia wykorzystuje się drugą butelkę Eziclen, a przygotowanie i spożycie dodatkowych płynów przebiega tak samo, jak przy pierwszej dawce. Odstęp pomiędzy wieczorną i poranną dawką powinien wynosić 10-12 godzin,

 • w dawce jednodniowej – przyjmowanie preparatu należy rozpocząć w godzinach wczesnowieczornych w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg. Roztwór z zawartości jednej butelki przygotowuje się za pomocą dołączonego do opakowania kubka, wlewając koncentrat i uzupełniając wodą do wysokości zaznaczonej na kubku kreski. Wypity lek należy uzupełnić dwoma kubkami wypełnionymi do wysokości kreski zawierającymi wodę lub inny wskazany płyn. Po około 2 godzinach od przyjęcia pierwszej dawki, schemat postępowania należy powtórzyć, przygotowując roztwór z drugiej butelki leku i uzupełniając płynami.

W obu sposobach dawkowania Eziclen należy pamiętać, by przygotowany roztwór oraz dodatkowe płyny przyjąć w całości poprzedzając badanie lub zabieg:

 • bez znieczulenia ogólnego – najpóźniej 1 godzinę przed,
 • w znieczuleniu ogólnym – zazwyczaj na 2 godziny przed lub zgodnie z zaleceniami anestezjologa.

Mimo braku konieczności dostosowania dawek zaleca się, aby w pewnych grupach pacjentów zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Eziclen. Wymagania te dotyczą osób starszych, pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, osób z upośledzoną czynnością wątroby.

Możliwe skutki uboczne

Eziclen, jak podobne preparaty, u większości pacjentów wywołuje występowanie działań niepożądanych. Bardzo często obserwuje się:

 • wzdęcia,
 • bóle brzucha,
 • wymioty,
 • nudności,
 • ogólny dyskomfort.

Niezbyt często zgłaszano również występowanie:

 • uczucia dyskomfortu w rejonie odbytu i odbytnicy,
 • uczucia suchości w ustach,
 • bólu i zawrotów głowy,
 • dreszczy,
 • zwiększenia aktywności aminotransferazy asparaginianowej, fosfokinazy kreatynowej, dehydrogenazy mleczanowej lub stężenia fosforu we krwi,
 • dysurii,
 • hiperbilirubinemii,
 • zaburzeń biochemicznych parametrów krwi, np. hiponatremii, hipokalcemii, hipokaliemii czy hiperurykemii.

Z nieznaną częstością obserwowano także wystąpienie reakcji nadwrażliwości, która objawia się przez wysypkę, wyprysk, świąd, pokrzywkę, uczucie duszności lub ściśniętego gardła. Reakcja alergiczna wymaga przerwania stosowania preparatu i niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza.

Eziclen a alkohol

Podczas zażywania leku nie zaleca się spożywania alkoholu.

Eziclen w okresie ciąży i karmienia piersią

Terapia lekiem w ciąży jest przeciwwskazana. Nie zaleca się go również pacjentkom podczas laktacji. W przypadku, gdy zastosowanie Eziclen w trakcie karmienia piersią jest konieczne, należy okresowo odstawić dziecko od piersi, a ponowne przystawienie możliwe jest po upływie 48 godzin od chwili przyjęcia drugiej dawki roztworu.

Dystrybutor na terenie Polski: Ipsen Poland Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.