Doreta

  1. Doreta co to jest
  2. Doreta stosowanie
  3. Doreta przedawkowanie
  4. Doreta w ciąży
  5. Doreta a karmienie piersią
  6. Doreta a alkohol

Doreta jest lekiem stosowanym u pacjentów, borykających się z silnymi bólami różnego pochodzenia. Ze względu na zawarty w leku tramadol, leku doreta nie można kupić bez recepty.

Doreta co to jest

Doreta jest lekiem złożonym, w którego składzie wyróżnić można głównie chlorowodorek tramadolu paracetamol. Proporcje i wielkość dawki obu leków jest różna. Dostępne są preparaty 37,5 mg tramadolu oraz 325 mg paracetamolu, a także silniejsze, 75 mg + 650 mg. Doreta sr jest lekiem o przedłużonym uwalnianiu, który zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce zawiera dawkę chlorowodorku tramadolu w wysokości 75 mg oraz 650 mg paracetamolu. Tramadol, wchodzący w skład leku, jest lekiem przeciwbólowym na bazie opioidów, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Z tego powodu jest on przez niektórych pacjentów postrzegany wręcz jako narkotyk. Jego działanie związane jest z pobudzaniem receptorów µ. Ponadto tramadol wpływa na komunikację pomiędzy komórkami nerwowymi, które są zależne od noradrenaliny oraz serotoniny.

Doreta stosowanie

Na co są stosowane tabletki doreta? Lek doreta stosowany jest jako lek objawowy pomagający wyeliminować lub zmniejszyć ból o umiarkowanym bądź dużym nasileniu. Lekarz decyduje na co zapisać kurację lekiem. Zazwyczaj jest ona rozpoczynana u tych pacjentów, u których konieczne jest jednoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Na co może być stosowany lek doreta? Wskazuje się, że lek można także stosować u osób, które są uzależnione od opioidów (jako terapia zastępcza), u pacjentów po urazie głowy, z zaburzeniami dotyczącymi świadomości o nieznanym podłożu, u osób we wstrząsie, u pacjentów, u których występują zaburzenia oddychania oraz w nieprawidłowości w obrębie czynności ośrodka oddechowego czy u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Jednocześnie w wymienionych przypadkach stosowanie leku powinno podlegać ścisłej kontroli, która pozwoli na wdrożenie i realizację terapii w sposób ostrożny, umożliwiający szybką reakcję. Tabletki doreta 75 oraz inne dostępne dawki można przyjmować niezależnie od posiłków. Producent zaznacza, że leku nie należy dzielić, tabletkę należy połknąć w całości. W związku z tym, że głównym składnikiem leku jest tramadol, lek wykazuje także cechy działania przeciwkaszlowego. Jeśli dawkowanie jest ustalone prawidłowo, wówczas lek nie wpływa ani na układ oddechowy, ani też nie wpływa na motorykę układu pokarmowego. Obserwowany jest nieznaczny wpływ na układ krążenia. U niektórych pacjentów, mimo wyraźnych wskazań nie wolno stosować leku doreta. Należy zrezygnować z kuracji jeśli u pacjenta stwierdzona została nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Ponadto leku nie wolno stosować u osób, u których doszło do ostrego zatrucia substancjami, takimi jak alkohol, środki nasenne, leki psychotropowe, opioidy czy innymi lekami przeciwbólowymi, które działają na ośrodkowy układ nerwowy. Pacjenci leczeni inhibitorami MAO nie mogą przyjmować leku doreta. Po zakończeniu terapii należy odczekać 2 tygodnie przed przyjęciem leku na bazie tramadolu. Producent zaznacza, że leczenie u niektórych grup pacjentów powinno zostać dokładnie rozważone przez pryzmat korzyści i ryzyka, jakie niesie ze sobą terapia. Nie jest wskazane stosowanie leku u osób z ciężką niewydolnością nerek czy zaburzeniami oddychania o ciężkim przebiegu. Leku nie należy także traktować jako substytut w leczeniu uzależnień od opioidów. Doreta nie może być stosowany u pacjentów, u których planowane jest przeprowadzenie zabiegu w tzw. płytkiej narkozie, w której używane są enfluran oraz podtlenek azotu.

Doreta przedawkowanie

Tabletki doreta należy przyjmować ściśle według wskazań lekarza. Lek, w postaci tabletek powlekanych, przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Dawkowanie ustalane jest zawsze w sposób indywidualny, uwzględniający sytuację zdrowotną każdego pacjenta. Zaleca się, aby lek przyjmować w najmniejszej działającej prawidłowo dawce. Doreta tabletki w związku z tym, że ich podstawowym składnikiem jest tramadol, mogą doprowadzić do uzależnienia pacjenta. Tym samym łatwo można doprowadzić do sytuacji przedawkowania, gdy pacjent zacznie zażywać większej niż zalecana dawki preparatu. Do przedawkowania może dojść przez przypadek, jeśli pacjent poza lekiem doreta przyjmie inne specyfiki, w których składzie znajduje się paracetamol bądź tramadol. W ulotce leku doreta zaznaczono, że duże zagrożenie w aspekcie przedawkowania wykazuje paracetamol. Ryzyko wzrasta w sposób istotny u osób, u których stwierdzono marskość lub alkoholową chorobę wątroby. Gdy dojdzie do sytuacji przedawkowania paracetamolu, wówczas u pacjenta może dojść do toksycznego uszkodzenia wątroby. Zwiększanie dawki tramadolu prowadzi przede wszystkim do uzależnienia, a także, podobnie jak w przypadku narkotyków, zwiększa się tolerancja leku przez organizm. Oznacza to, że im dłużej lek jest stosowany, tym większej dawki domaga się organizm aby uzyskać ten sam efekt leczniczy (obniżenie bólu) co we wcześniejszych etapach terapii. U niektórych pacjentów nadużywanie leku doreta może doprowadzić do wystąpienia objawów niepożądanych, głównie ze strony układu pokarmowego, ale także innych, jak zaburzenia snu, zarówno bezsenność jak i nadmierną senność.

Doreta w ciąży

Leku doreta nie należy stosować u kobiet ciężarnych. Tramadol ze względu na silne działanie może wpływać także na rozwijające się dziecko.

Doreta a karmienie piersią

Karmienie piersią oraz stosowanie leku doreta powinno być dokładnie zaplanowane przez lekarza. Jeżeli lek został przez kobietę przyjęty jako jednorazowa dawka, wówczas najczęściej nie ma potrzeby odstawiania dziecka od piersi. Jeśli zachodzi potrzeba wydłużenia kuracji, wówczas należy bezwzględnie zrezygnować z karmienia piersią.

Doreta a alkohol

Leku doreta nie należy łączyć z alkoholem, gdyż może on wpływać negatywnie na prawidłowe działanie leku. Dodatkowo alkohol może wzmacniać narkotyczne działanie tramadolu. W szczególności alkohol może nasilić działanie uspokajające leku, tym samym znacznie pogarszając stan psychomotoryczny pacjenta.

Dystrybutor na terenie Polski: Krka Polska Sp. z o.o.