Dalacin C

  1. Dalacin C co to jest
  2. Dalacin C stosowanie
  3. Dalacin C skutki uboczne
  4. Dalacin C w ciąży
  5. Dalacin C a karmienie piersią
  6. Dalacin C a alkohol

Dalacin C jest antybiotykiem, w którym substancją czynną jest klindamycyna. Jest to lek z grupy linkozamidów, która jest pochodną półsyntetyczną antybiotyku naturalnego linkomycyny. Lek dalacin C dostępny jest w dawkach 300 mg, a także 15 oraz 75 mg.

Dalacin C co to jest

Dalacin C jest antybiotykiem, którego nie można kupić bez recepty. Jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym o szerokim zastosowaniu. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zakażenie bakteryjne zostało wywołane przez bakterie wrażliwe na substancję czynną leku. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu syntezy białek bakterii. Dokładniej, lek oddziałuje na rybosomybakteryjne, które są niezbędne w procesie namnażania bakterii. W ten sposób ograniczona zostaje możliwość dalszego rozwoju zakażenia. Jest lekiem o tzw. szerokim spektrum działania. Dużą zaletą antybiotyku jest szybkie tempo wchłaniania. Substancja czynna zawarta w leku przenika do surowicy, a następnie do tkanek oraz kości.

Dalacin C stosowanie

Na co stosować antybiotyk Dalacin C? Lek stosowany jest w terapii zakażeń kości, stawów, ucha środkowego, zatok, gardła, w zakażeniu dolnych dróg oddechowych, zakażeń miednicy, jamy brzusznej, skóry, tkanek miękkich. Dalacin C wykorzystywany jest również w stomatologii, gdy występują zakażenia bakteryjne zębów oraz jamy ustnej. Antybiotyk stosowany jest również w procesie leczenia płonicy, posocznicy, a także zapalenia wsierdzia. Dawkowanie leku Dalacin C uzależnione jest od wieku pacjenta. U dzieci oraz młodzieży najczęściej stosuje się 2,4-7,5 mlsyropu w czterech dawkach, rozłożonych w równomiernych odstępach czasu w ciągu doby. Co do zasady przyjmuje się, że w zależności od miejsca zakażenia, a także jego intensywności, lek Dalacin C u dzieci w przedziale wieku od 4 tygodni do lat 14 podaje się odpowiednio od 8 do 25 mg mg leku na kilogram masy ciała, w 3 lub 4 podzielonych dawkach. U młodzieży, która ukończyła 14 rok życia oraz u pacjentów dorosłych najczęściej zaleca się przyjmowanie dawek od 10 do 20 ml syropu w odstępach co 6-8 godzin. Dawkowanie leku Dalacin C w stomatologii, a także okres, przez jaki należy stosować antybiotyk ustalane jest przez lekarza prowadzącego w sposób indywidualny. Ile dni należy brać lek Dalacin C aby leczenie było skuteczne? Okres leczenia zostanie dokładnie określony przez lekarza, który uwzględni przyczynę kuracji. U osób, u których terapia została wdrożona ze względu na występujące zakażenie paciorkowcami beta-hemolizującymi minimalny okres stosowania leku wynosi 10 dni. Szczególną ostrożność podczas leczenia antybiotykiem Dalacin C należy zachować u pacjentów, u których zdiagnozowane zostały zaburzenia czynności wątroby, czynności nerek, a także u osób, które są w trakcie terapii hemodializy.

Dalacin C skutki uboczne

Dawkowanie leku Dalacin C uzależnione jest od lokalizacji zakażenia i powinno zostać dobrane przez lekarza, który uwzględni indywidualną sytuację pacjenta, jego stan zdrowia. W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, gdzie lekarz po przeprowadzonym badaniu podejmie odpowiednie kroki terapeutyczne. Zbyt duże stężenie substancji czynnej leku Dalacin C może wywołać u pacjenta bardzo silną reakcję alergiczną, w szczególności obrzęk naczynioruchowy, odczyny surowicze, a także silne reakcje anafilaktyczne, łącznie z wstrząsem. Trzeba pamiętać, że skutki uboczne mogą pojawić się nie u każdego pacjenta. Wśród najczęściej obserwowanych wskazuje się nudności, biegunkę, wymioty, bóle brzucha. U niektórych pacjentów obserwowano również zapalenie błony śluzowej przełyku, okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit czy owrzodzenia przełyku. Lek może wywoływać także zwiększenie wydzielania enzymów wątrobowych, co z kolei doprowadzić może do wystąpienia zapalenia wątroby oraz żółtaczki. Wśród działań niepożądanych obserwowane były także zmiany w obrębie badań krwi, szczególnie zmiany w zakresie liczby neutrofilów, leukocytów, a także eozynofilię czy małopłytkowość. Zdarzają się również przypadki zakażenia drożdżakami i bakteriami opornymi, jak również zmiany o charakterze alergicznym, jak świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, niedociśnienie tętnicze, a nawet wstrząs anafilaktyczny.

Dalacin C w ciąży

Stosowanie leku Dalacin C podczas ciąży jest dopuszczalne, jednak zaleca się, aby rozpoczynać terapię wyłącznie wtedy, gdy jest ona całkowicie niezbędna. Klindamycyna przenika przez łożysko, a jej stężenie przy przyjmowaniu przez kobietę wysokich dawek w dłuższym okresie czasu powoduje zwiększenie stężenia w płynie owodniowym. Bezpieczeństwo stosowania leku podczas I trymestru ciąży nie zostało dokładnie zbadane, natomiast leczenie w okresie II i III trymestru nie wpływało na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u płodu.

Dalacin C a karmienie piersią

Substancja czynna leku Dalacin C przenika do mleka kobiecego. W związku z tym, nie zaleca się stosowania antybiotyku u kobiet karmiących piersią, gdyż nie można w sposób jednoznaczny wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

Dalacin C a alkohol

Pomimo, że nie ma jednoznacznych informacji dotyczących łączenia leku Dalacin C z alkoholem należy pamiętać, żespożywanie alkoholu podczas przyjmowania wielu leków może być szkodliwe dla zdrowia i życia pacjenta. Alkohol, nawet w niewielkich ilościach może nasilać bądź osłabiać działanie leków, a także powodować wystąpienie skutków ubocznych.

Dystrybutor na terenie Polski:Pfizer Polska Sp. z o.o.