Zbigniew Izdebski

Zbigniew Izdebski
Zbigniew Izdebski
Zbigniew Izdebski
O mnie

Seksuolog kliniczny, pedagog, doradca rodzinny, certyfikowany doradca w zakresie HIV/AIDS, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008). Od 2010 roku jest Współpracownikiem Naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey’a w Uniwersytecie Indiana w USA, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W latach 2005-2011 Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Medycyny, odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny. Wielokrotnie otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia, a w roku 2013 otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. W 2017 roku wybrany w ramach plebiscytu tygodnika Pulsu Medycyny jako jeden ze stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.

Jest autorem licznych polskich i międzynarodowych badań z zakresu seksualności człowieka. Popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji. Prowadzi poradnictwo indywidualne i rodzinne w sytuacji kryzysu w związkach, relacji w związkach i problemów seksuologicznych osób w różnych fazach życia. Pracuje z osobami hetero i nieheteroseksualymi będących w związkach i singlami.

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Publikacje