Lek. Adrian Strzelecki

309 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy
Adrian Strzelecki
map
Adrian Strzelecki
Lek. Adrian Strzelecki
309 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy
O mnie

Interesuje mnie interna, która daje szersze spojrzenie na problemy medyczne, a szczególnie ta, która czerpie z aktualnej wiedzy opartej na zasadach Evidence-Based Medicine. Zwracam szczególną uwagę na komunikację między pacjentem a lekarzem, na potrzeby psychologiczne chorych (a nie jedynie somatyczne). Praca m.in. w POZ czy praktyki we włoskiej opiece socjalnej nauczyły mnie z kolei wychodzenia poza zakres zainteresowań interny, uwzględnianie problemów z innych dziedzin medycznych i psychosocjalnych. Jako lekarz powołuję się na klauzule sumienia.

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski, włoski
Doświadczenie
Staż specjalizacyjny: Akademickie Centrum Kliniczne SPSK nr 1 w Gdańsku oraz Szpital Powiatowy w Tczewie
Praca na Oddziałach Szpitalnych: praca w Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2009 - 2015), Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii Akademii Medycznej w Gdańsku (2007 - 2008), Oddział Chorób Wewnętrznych i Izba Przyjęć Szpitali Tczewskich S.A. (2006 - 2018)
Lekarz POZ w Gdańsku (2015-2020); nauczyciel akademicki Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2007 - 2015); wykonawca "Programu interwencji psychologicznej" w ramach Programu SOPKARD (2005-2006)
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Gdańsku

 2012 r. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

Certyfikaty

Kursy: 

 • Kurs praktyczny: Zaawansowane zabiegi reanimacyjne - kompendium (2017)
 • Kurs medyczny: Zaawansowane podejście do leczenia - inaczej o cukrzycy typu 2 (2014)
 • Introduction to Clinical Trials and ICH GCP Training for Investigators (2012)
 • Liczne programy edukacyjne Medycyny Praktycznej i Medycyny po Dyplomie

Konferencje: 

 • Udział w licznych kongresach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach (m.in. coroczne uczestnictwo w Top Medical Trends, Ogólnopolskim Kongresie Starzenia się, udział w Akademii Niewydolności Serca, udział w Konferencjach POZytywni, Forum Ekspertów SPAF Academy, Kardiologia Europejska itd.)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Naukowa Zespołowa II-go stopnia przyznana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad zaburzeniami przemiany lipoprotein w patogenezie miażdżycy (2017)
 • Liczne wyróżnienia przy programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej 
Publikacje
 • A. Strzelecki; R. Ciechanowicz, Z. Zdrojewski,2011, Sarkopenia wieku podeszłego, Gerontologia Polska; 19, 3-4; 134 - 145
 • A. Kuchta, A. Strzelecki, A. Ćwiklińska et. al. 2016, PON-1 acitivity and plasma 8-isoprostane concentration in patients with angiographically proven coronary artery disease, Oxid. Med. Cell. Longev., art. ID 5136937
 • A. Kuchta, A. Strzelecki, B. Kortas-Stempak, Z. Zdrojewski, M. Wróblewska, 2015, HDL zawierające apolipoproteinę E a rozwój miażdżycy, Post. Hig. Med. Dośw. vol. 69, 1-9 
 • J. Markiewicz, A. Strzelecki et al., 2011, Choroba Stilla czy toczeń rumieniowaty układowy u młodego dorosłego pacjenta: wątpliwości diagnostyczne. Przegl. Lek., vol. 68, nr 4, s.239-241
 • i inne, łącznie 16 publikacji, z sumaryczną wartością impact factor : 10.792, łączną punktacją Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego : 128.250
map
Centrum Medicover - Gdańsk Forum
Targ Sienny 7 80-806 Gdańsk
500 900 500
Pon - Pt7:30 - 20:00
Sob8:00 – 14:00