Internista
Centrum Medicover - Gdańsk Forum

Interesuje mnie interna, która daje szersze spojrzenie na problemy medyczne, a szczególnie ta, która czerpie z aktualnej wiedzy opartej na zasadach Evidence-Based Medicine. Zwracam szczególną uwagę na komunikację między pacjentem a lekarzem, na potrzeby psychologiczne chorych (a nie jedynie somatyczne). Praca m.in. w POZ czy praktyki we włoskiej opiece socjalnej nauczyły mnie z kolei wychodzenia poza zakres zainteresowań interny, uwzględnianie problemów z innych dziedzin medycznych i psychosocjalnych. Jako lekarz powołuję się na klauzule sumienia.

Rozwiń
336 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista, Pediatra, Pediatra-dzieci zdrowe
Centrum Medicover - Grunwaldzka

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Szkolenie specjalizacyjne zakańczam w zakresie Medycyny Rodzinnej. Ponadto pogłębiam swoją wiedzę w zakresie efektu leczniczego marihuany medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywam podczas codziennej pracy w Medicover oraz w ramach prywatnej praktyki lekarskiej w Polsce i w Skandynawii.

Rozwiń
177 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista
Centrum Medicover - Gdańsk Forum

Jestem specjalistą chorób wewnętrznych. W tym kierunku ukończyłam Warszawski Uniwersytet Medyczny. Moimi zainteresowani są m.in. geriatria, reumatologia i wiedzę o laktacji.

Swoje doświadczenie nabyłam w Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, a także w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym na Banacha w Warszawie.

Uczestniczę w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Również biorę udział w wielu konferencjach i kongresach naukowych. Jestem współautorką publikacji ”Silated Inferior Vena Cava in Young Adults With Vasovagal Syncope”.

Rozwiń
171 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista
Centrum Medicover - Grunwaldzka, Centrum Medicover - Gdynia Górskiego

Interną zajmuję się już od prawie ośmiu lat. Jest ona nie tylko moją pracą ale i ogromną pasją. W diagnostyce i leczeniu korzystam z wiedzy medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (EBM) opracowanych przez doświadczonych specjalistów. Do Pacjenta podchodzę z empatią, staram się wnikliwie przeanalizować i rozwiązać każdy problem zdrowotny.

Rozwiń
156 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista, Lekarz medycyny podróży
Centrum Medicover - Grunwaldzka

Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku, a następnie rozszerzałam swoje zawodowe kwalifikacje w ramach specjalizacji medycyna rodzinna.

Doświadczenie zawodowe buduję od lat, pracując w trójmiejskich szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych, gdzie przyjmuję pacjentów w ramach podstawowej opieki medycznej.

Staram się regularnie pogłębiać swoje umiejętności, dlatego też uczestniczę w kursach. W ten sposób uzyskała certyfikaty m. in. dotyczące wykonywania badania EKG oraz spirometrii.

W ramach specjalizacji interesuję się leczeniem otyłości. Dużo uwagi poświęcam także zagadnieniom związanym z psychiatrią oraz gastrologią.

Rozwiń
123 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista
Centrum Medicover - Gdańsk Forum

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Specjalizuję się w zakresie chorób wewnętrznych. Moje zainteresowania zawodowe obejmują: endokrynologię i onkologię, a szczególnie profilaktykę chorób nowotworowych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Szpitalu Św. Wojeciecha w Gdańsku oraz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Nieustannie biorę udział w licznych szkoleniach i kursach zawodowych. Jestem autorką i współautorką dwóch publikacji naukowych. Dobrze znam język angielski i włoski.

Rozwiń
94 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista, Pediatra, Pediatra-dzieci zdrowe
Centrum Medicover - Grunwaldzka

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku w zakresie medycyny rodzinnej . W ramach swojej specjalizacji zajmuje się opieką nad pacjentem pediatrycznym a także opieką nad pacjentem internistycznym. Moje doświadczenie zawodowe obejmują pracę na Oddziale Pediatrii w Gdańsku , Pogotowiu Ratunkowym i POZ. Ukończyłam również studia podyplomowe o specjalizacji z Dietetyki w Sporcie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Coaching na WSBiA w Gdyni. Posiadam kurs z Ziołolecznictwa a także Homeopatii Klinicznej III stopnia. Jestem recenzentem książek dotyczących zdrowego odżywiania oraz wspomagania diety osób onkologicznych.

Rozwiń
74 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Gastroenterolog, Internista
Centrum Medicover - Grunwaldzka

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Szkolenie specjalizacyjne realizowałem w zakresie chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Jako lekarz posiadam duże doświadczenie. Pracowałem m. in. w Szpitalu Specjalistycznym F. Ceynowy w Wejherowie, a następnie w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku. Konsultacji medycznych udzielam również w prywatnych gabinetach specjalistycznych, realizując wizyty w j. polskim, angielskim oraz niemieckim.

Rozwiń
63 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Alergolog, Alergolog dziecięcy, Internista
Centrum Medicover - Gdańsk Forum

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizuję się w zakresie chorób wewnętrznych oraz alergologii. Posiadam tytuł Doktora Nauk Medycznych. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyłem w poradniach internistycznych i alergologicznych. Zajmuję się zaawansowaną diagnostyką alergologiczną i internistyczną. Regularnie poszerzam swoją wiedzę w ramach konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Jestem autorem ponad 20 publikacji naukowych. Dobrze znam język angielski. 

Rozwiń
60 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista, Pediatra, Pediatra-dzieci zdrowe
Centrum Medicover - Gdańsk Forum

Jestem specjalistą chorób wewnętrznych i pediatrii. Zajmuję się zdrowym żywieniem dzieci oraz diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych. Przyjmuję również pacjentów anglo- i niemieckojęzycznych.

Rozwiń
60 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Diabetolog, Hepatolog, Internista, Lekarz chorób zakaźnych
Centrum Medicover - Gdańsk Forum

W 1993 r. ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku. Posiadam specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, zakaźnych i diabetologii. W ramach specjalizacji zajmuję się chorobami wątroby, chorobami odkleszczowymi (bolerioza), leczeniem cukrzycy typu 1 i 2, wtórnej cukrzycy ciążowej, zespołem metabolicznym. Regularnie biorę udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i zjazdach naukowych, aby nieustannie poszerzać swoją wiedzę medyczną.

Rozwiń

Internista
Centrum Medicover - Grunwaldzka

Jestem lekarzem chorób wewnętrznych.  Jestem absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywałam od najlepszych specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii,  hipertensjologii i kardiologii w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK. Dzięki wieloletniej pracy w Klinice i później w przychodni POZ zdobyłam wiedzę i umiejętności w leczeniu i opiekowaniu się pacjentami z wielochorobowością, w tym z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu krążenia, otyłością. Jestem również absolwentka studium podyplomowego z Dietetyki, dobrze komunikuje się z pacjentami w języku angielskim i francuskim. 

Rozwiń
49 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Alergolog, Internista
Centrum Medicover - Grunwaldzka

Jestem specjalistą w zakresie alergologii. Doświadczenie zdobywałam podczas pracy w Klinice, a następnie Poradni Alergologicznej UCK w Gdańsku, a także poradniach internistycznych i alergologicznych w woj. pomorskim. W pracy zwracam szczególną uwagę na indywidualne podejście do pacjenta oraz leczenie oparte na aktualnej wiedzy medycznej, którą  pogłębiam poprzez udział w licznych kursach i konferencjach.

Rozwiń
48 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy

Internista
Centrum Medicover - Grunwaldzka

Studia medyczne ukończyłam w Gdańskiej Akademii Medycznej. Specjalizację zawodową uzyskałam w zakresie chorób wewnętrznych. Jestem lekarzem o dużym doświadczeniu zawodowym, zdobywanym w pracy w podstawowej opiece zdrowotnej oraz pogotowiu ratunkowym. Konsultacji lekarskich udzielam osobom dorosłym. 

Rozwiń

Diabetolog, Internista
Centrum Medicover - Gdańsk Forum

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiadam specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii. Zajmuję się leczeniem cukrzycy t. 1 i 2 oraz cukrzycy u kobiet w ciąży i insulinooporności. Specjalizuję się także w leczeniu nadciśnienia tętniczego, otyłości i chorób tarczycy, a także w leczeniu innych chorób w ramach specjalizacji chorób wewnętrznych.

Uzyskałam certyfikat dla lekarzy leczących otyłość wydany przez PTBO oraz nagrodę Laur Pacjenta 2015/2016 jako dowód zaufania pacjentów.

Rozwiń
Lista lekarzy dla: Internista Gdańsk