OŚWIADCZENIE 
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku poz. 106) dotyczących przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu ich udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wyrażamy zgodę na przesyłanie nam w formie elektronicznej faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt.

  2. Zobowiązujemy się przyjmować faktury, korekty oraz duplikaty, o których mowa w pkt.1 powyżej, w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwą przesłanie ich nam drogą elektroniczną.

  3. Prosimy o przesyłanie faktur w formie elektronicznej drogą mailową na podany poniżej adres e-mail właściwy dla danego odbiorcy.

Lp

Spółka

NIP

Adres mailowy do przesyłania faktur

1

Medicover Forsakrings AB (PUBL)

107 000 78 12

medicoverforsakrings@rhenus-data.pl

2

Medicover sp. z o. o.

525 157 76 27

medicover@rhenus-data.pl

3

Denta Care sp. z o.o.

951 224 66 02

dentacare@rhenus-data.pl

4

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.

113 245 78 08

cmdh@rhenus-data.pl

5

Medi Partner sp. z o.o.

108 001 26 31

medipartner@rhenus-data.pl

6

Medvit sp. z o.o.

527 138 16 14

medvit@rhenus-data.pl

7

Care Experts sp. z o.o.

701 036 63 50

careexperts@rhenus-data.pl

8

Centrum Zdrowej Skóry Sp. z o.o.

527 271 01 03

centrumzdrowejskory@rhenus-data.pl

9

Medicover Benefits Sp. z o.o.

118 207 54 86

medicoverbenefits@rhenus-data.pl

10

Invimed-T Sp. z o.o.

525 210 32 45

invimed@rhenus-data.pl

11

Peebles Sp. z o.o.

525 273 85 06

peebles@rhenus-data.pl

12

UEC Łódź Sp. z o.o.

525 210 25 01

ueclodz@rhenus-data.pl

13

Tordis Investments Sp. z o.o.

108 001 40 67

tordis@rhenus-data.pl

14

Nordic Living Sp. z o.o.

521 364 67 86

nordicliving@rhenus-data.pl

 

  1. W razie zmiany adresu e-mail właściwego dla odbiorcy Państwa faktur zobowiązujemy się do powiadomienia o nowym adresie obowiązującym począwszy od następnego dnia po otrzymaniu oświadczenia odbiorcy w tym zakresie.

  2. Jednocześnie wskazujemy, iż niniejsza akceptacja może zostać wycofana i zobowiązujemy się do powiadomienia o wycofaniu oświadczenie, w następstwie czego wystawca faktur straci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną począwszy od następnego dnia po otrzymaniu oświadczenia odbiorcy w tym zakresie.