Mgr Dominika Ulanowska jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (psychologia kliniczna).

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego (UNS w Łodzi). Doświadczenie zawodowe zdobywa w przedszkolu terapeutycznym, prowadzonym przez Fundację SYNAPSIS.

W swojej praktyce zajmuje się m.in. wspieraniem rozwoju dzieci z ASD - prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe oraz pracuje z rodziną. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi komunikującymi się niewerbalnie (PECS).

Pracuje z dziećmi od 3 r.ż. oraz ich rodzinami.

Wybrane publikacje: