Od początku działania Medicover przykłada ogromną wagę do jakości świadczonych usług. W trosce o wymagania i bezpieczeństwo naszych klientów dbamy, aby realizowane przez nas usługi charakteryzowały się najwyższym możliwym poziomem. Cel ten udaje się nam osiągnąć dzięki śledzeniu trendów na świecie w zakresie standardów medycznych oraz standardów zarządzania organizacją.

Jako potwierdzenie naszych starań firma otrzymała i do dzisiaj utrzymuje certyfikat na zgodność naszego SZJ z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008. Funkcjonowanie i doskonalenie tego systemu jest co roku potwierdzane w trakcie audytów prowadzonych przez międzynarodową firmę certyfikującą. od roku 2011 jest to firma Det Norske Veritas (DNV) dając tym samym dowód na stałe podnoszenie poziomu usług oraz na dbałość o satysfakcję naszych Klientów.

W związku z wdrożeniem kompleksowego zarządzania jakością Medicover sformułowało również Politykę Jakości. Jej podstawowymi założeniami jest świadczenie usług w sposób sprawny, profesjonalny i ukierunkowany na Klienta. 

  • Naszym celem jest wsparcie Pacjentów w utrzymaniu jak najlepszego zdrowia.
  • Zapewniamy naszym Pacjentom kompleksową i w pełni skoordynowaną opiekę medyczną, świadczoną w ramach własnych szerokoprofilowych centrów ambulatoryjnych, pełnoprofilowego Szpitala Medicover, a także przy współpracy z renomowanymi szpitalami i innymi ośrodkami specjalistycznymi.
  • Zatrudniamy personel medyczny o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Nasi pracownicy korzystają z szerokiego panelu programów szkoleniowych.
  • Utrzymujemy stały kontakt z naszymi Pacjentami monitorując ich poziom satysfakcji ze świadczonych usług.
  • Nasz personel wspomaga Pacjentów w każdej sytuacji. Tworzymy komfortowe warunki pobytu Pacjentów w naszych placówkach zapewniając przyjazną atmosferę na każdym etapie świadczonych usług.
  • Pacjenci otrzymują pełną informację dotyczącą ich stanu zdrowia oraz proponowanego leczenia, tak aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia.
  • Profilaktyka jest kluczem do zmniejszenia ryzyka poważnych chorób, dlatego nie tylko przeprowadzamy regularne testy diagnostyczne, lecz również promujemy postawy pro-zdrowotne w codziennym życiu.