Wspólne studia pielęgniarskie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego i Medicover

Medicover od roku akademickiego 2011/2012 nawiązał współpracę partnerską z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie w zakresie wspólnego prowadzenia studiów pielęgniarskich pod nazwą „Pielęgniarstwo AWF-Medicover. Europejski standard zawodu”. Jest to jedyna tego typu współpraca pomiędzy pracodawcą a uczelnią, mająca na celu wspólne kształcenie wyższe personelu medycznego.

W 2015 roku już po raz drugi mury AWF opuścili absolwenci wspólnego kierunku.

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, w Szpitalu Medicover i Centrach Medicover oraz w innych specjalistycznych placówkach medycznych. Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich, w których odbywają się zajęcia praktyczne z podstaw pielęgniarstwa, są w pełni wyposażone przez Medicover i udostępnione studentom na terenie Medicover. Studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover spełniają najwyższe europejskie standardy kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy, a udział Medicover to gwarancja upraktycznienia przebiegu studiów oraz możliwość pracy w nowoczesnym środowisku medycznym. Medicover to pierwsza firma w obszarze prywatnej opieki zdrowotnej w kraju, która nawiązała współpracę z wyższą uczelnią w zakresie wspólnego prowadzenia studiów dziennych.

Współpraca Medicover z AWF to wyjście naprzeciw ważnemu problemowi społecznemu, jakim jest niedobór personelu pielęgniarskiego na rynku pracy oraz niewystarczające przygotowanie praktyczne absolwentów tego kierunku do podjęcia pracy w nowoczesnych placówkach medycznych. W Polsce liczba zatrudnionych pielęgniarek i pielęgniarzy przypadająca na 1000 mieszkańców jest o połowę niższa niż w rozwiniętych państwach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania (dane OECD). Przewiduje się, że o ile nie zostaną podjęte skuteczne działania promujące ten ważny społecznie zawód, niedobór personelu pielęgniarskiego będzie się systematycznie pogłębiał. Wynika to z coraz większych potrzeb starzejącego się społeczeństwa, oraz istotnie niższej liczby pielęgniarek rozpoczynających pracę niż tych odchodzących na emeryturę.

Współpraca z AWF to dla Medicover powód do ogromnej satysfakcji. Jesteśmy pierwszą firmą medyczną w Polsce, która zdecydowała się na tego typu przedsięwzięcie. Sam wybór kierunku studiów – pielęgniarstwo – to nasza wspólna, świadoma decyzja. Chcemy w ten sposób przeciwdziałać problemowi społecznemu, jakim jest malejąca liczba pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce. Podejmując się prowadzenia studiów z renomowaną uczelnią wyższą, chcemy pokazać młodym ludziom, że pielęgniarstwo to ciekawy i praktyczny zawód, który daje różne możliwości pracy i dalszego rozwoju. Współpraca daje nam również możliwość prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych w oparciu o kadrę naukową AWF oraz bazę praktyczną i wiedzę kliniczną Medicover”. – mówi Piotr Soszyński, Dyrektor Medyczny Medicover.

Studia pielęgniarskie w AWF, prowadzone wspólnie z Medicover, umożliwią zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej ciała ludzkiego i psychiki, ucząc przede wszystkim konkretnych umiejętności zawodowych, ale także ogólnych umiejętności, takich jak komunikacja interpersonalna, organizacja pracy, czy zarządzanie czasem. Studenci od pierwszego roku będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami, a umiejętności praktyczne będą nabywać podczas ćwiczeń, staży i praktyk organizowanych bezpośrednio w placówkach Medicover i w innych specjalistycznych placówkach medycznych, zgodnie z europejskim standardem kształcenia na studiach pielęgniarskich. Gruntowna wiedza wsparta praktycznym przygotowaniem umożliwia zdobycie pracy w wielu miejscach i w różnym charakterze. Absolwenci pielęgniarstwa mają możliwość zatrudnienia w szpitalach, poradniach lub na uczelniach. Mogą wykonywać zabiegi i czynności pielęgniarskie, asystować do operacji lub zajmować się profilaktyką, edukacją oraz koordynacją i wsparciem pacjenta w procesie leczenia i diagnostyki. Mogą też, podobnie jak w innych zawodach, wybrać węższe specjalizacje, zdecydować się na ekspercką lub menadżerską ścieżkę rozwoju.

Dajemy studentom wyjątkową możliwość i szansę czerpania z wieloletniego doświadczenia Medicover - firmy, która od lat jest ekspertem i pracodawcą w obszarze prywatnej opieki zdrowotnej i liderem innowacyjności. Studia pielęgniarskie w AWF prowadzone wspólnie z Medicover, a potem pewność zatrudnienia i możliwość pracy również w naszej organizacji to dla młodych ludzi szansa na dobrą przyszłość” – mówi Małgorzata Kiljańska, Dyrektor ds. Rozwoju Operacyjnego w Medicover..

Podjęcie współpracy z Medicover to dla nas możliwość dodatkowego rozwoju uczelni w obszarze nauk o zdrowiu. Kierunek pielęgniarstwo uzupełnia ofertę uczelni od wielu lat kształcącej fizjoterapeutów, których zawód polega, tak jak personelu pielęgniarskiego, na opiece nad pacjentem. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, wiedzy i praktyce Medicover w obszarze nowoczesnej opieki medycznej, stworzyliśmy studia pielęgniarskie, których program jest bardzo dobrze dopasowany do potrzeb współczesnego rynku pracy. Studiowanie pielęgniarstwa na Wydziale Rehabilitacji AWF, kierunku prowadzonego wspólnie z Medicover, oznacza dla studentów możliwość zdobycia gruntownego wykształcenia i praktyki. Co ważne, to również bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą i możliwość odbywania staży i praktyk w firmie o uznanej pozycji rynkowej. Dzięki temu po skończeniu studiów nasi absolwenci będą dobrze przygotowanymi i atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy” – mówi Doc. dr Andrzej Gryglewicz Pełnomocnik Dziekana ds. Nowych Kierunków Studiów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Medicover od roku akademickiego 2011/2012 nawiązał współpracę partnerską z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie w zakresie wspólnego prowadzenia studiów pielęgniarskich pod nazwą „Pielęgniarstwo AWF-Medicover. Europejski standard zawodu”. Jest to jedyna tego typu współpraca pomiędzy pracodawcą a uczelnią, mająca na celu wspólne kształcenie wyższe personelu medycznego.

W 2015 roku już po raz drugi mury AWF opuścili absolwenci wspólnego kierunku.

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, w Szpitalu Medicover i Centrach Medicover oraz w innych specjalistycznych placówkach medycznych. Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich, w których odbywają się zajęcia praktyczne z podstaw pielęgniarstwa, są w pełni wyposażone przez Medicover i udostępnione studentom na terenie Medicover. Studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover spełniają najwyższe europejskie standardy kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy, a udział Medicover to gwarancja upraktycznienia przebiegu studiów oraz możliwość pracy w nowoczesnym środowisku medycznym. Medicover to pierwsza firma w obszarze prywatnej opieki zdrowotnej w kraju, która nawiązała współpracę z wyższą uczelnią w zakresie wspólnego prowadzenia studiów dziennych.

Współpraca Medicover z AWF to wyjście naprzeciw ważnemu problemowi społecznemu, jakim jest niedobór personelu pielęgniarskiego na rynku pracy oraz niewystarczające przygotowanie praktyczne absolwentów tego kierunku do podjęcia pracy w nowoczesnych placówkach medycznych. W Polsce liczba zatrudnionych pielęgniarek i pielęgniarzy przypadająca na 1000 mieszkańców jest o połowę niższa niż w rozwiniętych państwach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania (dane OECD). Przewiduje się, że o ile nie zostaną podjęte skuteczne działania promujące ten ważny społecznie zawód, niedobór personelu pielęgniarskiego będzie się systematycznie pogłębiał. Wynika to z coraz większych potrzeb starzejącego się społeczeństwa, oraz istotnie niższej liczby pielęgniarek rozpoczynających pracę niż tych odchodzących na emeryturę.

Współpraca z AWF to dla Medicover powód do ogromnej satysfakcji. Jesteśmy pierwszą firmą medyczną w Polsce, która zdecydowała się na tego typu przedsięwzięcie. Sam wybór kierunku studiów – pielęgniarstwo – to nasza wspólna, świadoma decyzja. Chcemy w ten sposób przeciwdziałać problemowi społecznemu, jakim jest malejąca liczba pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce. Podejmując się prowadzenia studiów z renomowaną uczelnią wyższą, chcemy pokazać młodym ludziom, że pielęgniarstwo to ciekawy i praktyczny zawód, który daje różne możliwości pracy i dalszego rozwoju. Współpraca daje nam również możliwość prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych w oparciu o kadrę naukową AWF oraz bazę praktyczną i wiedzę kliniczną Medicover”. – mówi Piotr Soszyński, Dyrektor Medyczny Medicover.

Studia pielęgniarskie w AWF, prowadzone wspólnie z Medicover, umożliwią zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej ciała ludzkiego i psychiki, ucząc przede wszystkim konkretnych umiejętności zawodowych, ale także ogólnych umiejętności, takich jak komunikacja interpersonalna, organizacja pracy, czy zarządzanie czasem. Studenci od pierwszego roku będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami, a umiejętności praktyczne będą nabywać podczas ćwiczeń, staży i praktyk organizowanych bezpośrednio w placówkach Medicover i w innych specjalistycznych placówkach medycznych, zgodnie z europejskim standardem kształcenia na studiach pielęgniarskich. Gruntowna wiedza wsparta praktycznym przygotowaniem umożliwia zdobycie pracy w wielu miejscach i w różnym charakterze. Absolwenci pielęgniarstwa mają możliwość zatrudnienia w szpitalach, poradniach lub na uczelniach. Mogą wykonywać zabiegi i czynności pielęgniarskie, asystować do operacji lub zajmować się profilaktyką, edukacją oraz koordynacją i wsparciem pacjenta w procesie leczenia i diagnostyki. Mogą też, podobnie jak w innych zawodach, wybrać węższe specjalizacje, zdecydować się na ekspercką lub menadżerską ścieżkę rozwoju.

Dajemy studentom wyjątkową możliwość i szansę czerpania z wieloletniego doświadczenia Medicover - firmy, która od lat jest ekspertem i pracodawcą w obszarze prywatnej opieki zdrowotnej i liderem innowacyjności. Studia pielęgniarskie w AWF prowadzone wspólnie z Medicover, a potem pewność zatrudnienia i możliwość pracy również w naszej organizacji to dla młodych ludzi szansa na dobrą przyszłość” – mówi Małgorzata Kiljańska, Dyrektor ds. Rozwoju Operacyjnego w Medicover..

Podjęcie współpracy z Medicover to dla nas możliwość dodatkowego rozwoju uczelni w obszarze nauk o zdrowiu. Kierunek pielęgniarstwo uzupełnia ofertę uczelni od wielu lat kształcącej fizjoterapeutów, których zawód polega, tak jak personelu pielęgniarskiego, na opiece nad pacjentem. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, wiedzy i praktyce Medicover w obszarze nowoczesnej opieki medycznej, stworzyliśmy studia pielęgniarskie, których program jest bardzo dobrze dopasowany do potrzeb współczesnego rynku pracy. Studiowanie pielęgniarstwa na Wydziale Rehabilitacji AWF, kierunku prowadzonego wspólnie z Medicover, oznacza dla studentów możliwość zdobycia gruntownego wykształcenia i praktyki. Co ważne, to również bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą i możliwość odbywania staży i praktyk w firmie o uznanej pozycji rynkowej. Dzięki temu po skończeniu studiów nasi absolwenci będą dobrze przygotowanymi i atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy” – mówi Doc. dr Andrzej Gryglewicz Pełnomocnik Dziekana ds. Nowych Kierunków Studiów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.