Nowe zmiany w realizacji Badań Medycyny Pracy

02.04.2020
Drogi Kliencie,
W związku z nowelizacją w dniu 31.03.2020r. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. Tarcza antykryzysowa) następują zmiany w realizacji Badań Medycyny Pracy.

Nowe zasady wykonywania Badań Medycyny Pracy:

 1. Badania okresowe  - zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych*
  Pracodawca jest jednak zobowiązany wystawić skierowanie na badanie okresowe zgodnie z upływem daty ważności aktualnego skierowania, a pracownik jest zobowiązany wykonać te badania w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
  1. W związku z wejściem w życie znowelizowanej w dniu 31.03.2020r Ustawy, dotychczasowe orzeczenia dotyczące badań okresowych zachowują swoją ważność.
  2. Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne Państwa pracowników i zalecenia Ministerstwa Zdrowia w zakresie porad profilaktycznych i wizyt niepilnych informujemy, że umówione wcześniej wizyty na badania okresowe zostaną odwołane.
  3. Uwzględniając powyższe zapisy i zalecenia od dnia 2.04 wstrzymujemy możliwość umawiania się na badania okresowe Medycyny Pracy.
 2. Badania wstępne oraz badania kontrolne - są kontynuowane. Medicover w sposób ciągły realizuje te badania na dotychczasowych zasadach. 
 3. Możliwość wykonania badań wstępnych i kontrolnych przez innego lekarza- ustawa dopuszcza takie działanie. W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym jest ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
 4. Możliwość wykonania badań wstępnych i kontrolnych zdalnie- ustawa dopuszcza takie działanie. Pracujemy nad wdrożeniem rozwiązania, które będzie zgodne z zalecaniami Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Medycyny Pracy. 
 5. Możliwość przesyłania skierowań na Badania Medycyny Pracy w postaci skanów- wydłużamy bezterminowo. Chcąc zapewnić większą wygodę i jakość obsługi wydłużamy bezterminowo możliwość przesyłania skierowań na Badania  Medycyny Pracy w postaci skanów na adres skany-mp@medicover.pl

*Zawieszenie obowiązku wykonywania badań dotyczy:

 • Badań okresowych
 • Badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie
  z ustawą o transporcie drogowym
 • Okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych maszynistów zgodnie z ustawą
  o transporcie kolejowym

Komunikat Ministerstwa Zdrowia >>

Zespół Medicover

Data dodania 02.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 06.10.2020