Bezpieczeństwo wizyt w Centrach Medicover

29.04.2020
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów i personelu placówek medycznych w okresie epidemii wdrożone są podwyższone standardy bezpieczeństwa.
  1. Pacjentów z objawami infekcji, wymagających fizycznego zbadania przez lekarza, przyjmujemy w specjalnych grafikach Medicover Express. Wizyty te są wydzielone czasowo i przestrzennie z pozostałych grafików w centrach medycznych.
  2. Przed wizytą w Medicover Express triażysta przypomina pacjentom o prawidłowym założeniu maseczki i dezynfekcji rąk oraz pyta o cel wizyty. Następnie kieruje pacjenta do miejsca, w którym może potwierdzić wizytę oraz do właściwego gabinetu lub izolatki.
  3. Przy wejściu do placówek umieściliśmy i odpowiednio oznakowaliśmy punkty przeznaczone do dezynfekcji rąk. Na recepcji zamontowane są przesłony ochronne.
  4. Personel medyczny obowiązują zaostrzone procedury przestrzegania zasad stosowania Środków Ochrony Indywidualnej oraz higieny rąk. Pracownicy obowiązkowo noszą maseczki chirurgiczne oraz inne Środki Ochrony Osobistej w zależności od istniejącego ryzyka.
  5. Gabinety w centrach medycznych są regularnie dezynfekowane. Używamy lamp UV-C oraz innych urządzeń służących do ograniczenia liczby bakterii i wirusów.
  6. W uzasadnionych przypadkach organizujemy weekendowe zamgławianie powierzchni placówek medycznych za pomocą suchej mgły wodorowej. Zapewnia to wysoką skuteczność dezynfekcji.
  7. Edukujemy pacjentów, aby zachowali odstęp co najmniej 1,5 metra od pracownika recepcji i od innych pacjentów przebywających w poczekalni.

Dodatkowo wdrożyliśmy specjalne procedury bezpieczeństwa zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt w Centrum Medicover.

  1. W każdym mieście posiadamy centra medyczne, w których w sposób bezpieczny przyjmujemy dzieci zdrowe. W niektórych placówkach mamy odrębne wejście do części pediatrycznej. Tym samym obsługa dzieci jest całkowicie wydzielona. Jeśli w danym centrum nie mamy takich możliwości, przyjmowanie dzieci zdrowych w placówce odbywa się tylko w określonych godzinach, kiedy na jej terenie nie przebywają pacjenci z objawami infekcji.
  2. Zalecamy wizyty dziecka tylko z jednym, zdrowym opiekunemi dbamy o to, aby opiekun miał założoną maseczkę ochronną na twarzy podczas przebywania w Centrum Medicover.

Przychodząc na wizytę do Centrum Medicover prosimy Cię o odpowiedzialne zachowanie.

Data dodania 29.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 19.10.2021