Bezpieczeństwo wizyt w Centrach Medicover

29.04.2020
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów i personelu placówek medycznych w okresie epidemii wdrożyliśmy podwyższone standardy bezpieczeństwa
 1. W strefie wejścia do Centrów Medicover obowiązuje pomiar temperatury oraz przeprowadzenie obowiązkowej ankiety medycznej w celu wstępnej diagnozy potencjalnych objawów zarażenia koronawirusem COVID-19 oraz oceny ryzyka transmisji wirusa. Pacjent z podwyższoną temperaturą lub objawami infekcji jest od razu izolowany oraz przyjęty przez lekarza w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
 2. W recepcji zamontowaliśmy przesłony ochronne.
 3. Pacjentów z objawami infekcji wymagających fizycznego zbadania przez lekarza przyjmujemy w specjalnych gabinetach Medicover Express. Wizyty te są wydzielone czasowo i przestrzennie z pozostałych grafików w centrum. Pacjenci trafiają na nie ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podczas porady telefonicznej.
 4. Wszyscy nasi pracownicy medyczni i niemedyczni Centrów Medicover przed przystąpieniem do pracy są diagnozowani pod kątem potencjalnych objawów zarażenia – w przypadku ich wystąpienia pracownik nie przystępuje do pracy.
 5. Wprowadziliśmy dla personelu medycznego zaostrzone procedury przestrzegania zasad stosowania Środków Ochrony Indywidualnej oraz higieny rąk – obowiązkowe noszenie maseczki chirurgicznej, przyłbicy, rękawiczek ochronnych, odzieży ochronnej.
 6. Gabinety w centrach medycznych są regularnie dezynfekowane. W korytarzach oraz gabinetach stoją lampy UV-C, które niszczą bakterie i wirusy.
 7. W uzasadnionych przypadkach organizujemy weekendowe zamgławianie powierzchni centrów medycznych za pomocą suchej mgły wodorowej.Fumigator zapewnia wysoką skuteczność dezynfekcji.
 8. Edukujemy pacjentów, aby zachowali odstęp co najmniej 2 metrów od pracownika recepcji i od innych pacjentów przebywających w poczekalni, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk.

Dodatkowo wdrożyliśmy specjalne procedury bezpieczeństwa zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt w Centrum Medicover.

 1. W każdym mieście wyznaczyliśmy Centra Medicover, w których w sposób bezpieczny przyjmujemy dzieci zdrowe. W niektórych placówkach mamy odrębne wejście do części pediatrycznej i obsługa dzieci jest całkowicie wydzielona. Jeśli w danym mieście nie mamy takich możliwości – przyjmowanie dzieci zdrowych w placówce odbywa się tylko w określonych godzinach, kiedy na jej terenie nie przebywają pacjenci z objawami infekcji.
 2. Wdrożyliśmy dłuższe odstępy czasowe pomiędzy wizytami dzieci zdrowych, aby w poczekalni przebywało jak najmniej osób.
 3. Skróciliśmy do minimum czas przebywania dziecka i rodzica w gabinecie i na terenie placówki.
 4. Podajemy maksymalną liczbę szczepionek podczas jednej wizyty, aby ograniczyć liczbę wizyt szczepiennych.
 5. Przyjmujemy dziecko tylko z jednym, zdrowym opiekunem i dbamy o to, aby opiekun miał założoną maseczkę ochronną na twarzy podczas przebywania w Centrum Medicover.

Przychodząc na wizytę do Centrum Medicover prosimy Cię o odpowiedzialne zachowanie.

Data dodania 29.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 27.01.2021