Pracownia Testów Wysiłkowych

Test wysiłkowy EKG jest standardowym sposobem nieinwazyjnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca. Jego wynik ponadto pozwala oszacować ogólny stan wydolności układu krążeniowo-oddechowego pacjenta. Test polega na rejestracji zapisu EKG, gdy pacjent wykonuje wysiłek fizyczny o narastającej intensywności. W tym celu w naszym szpitalu wykorzystuje się bieżnię lub cykloergometr. Całe badanie trwa zwykle kilkanaście minut i kończy się, gdy spełniony zostanie protokół badania lub wcześniej, gdy pacjent wyrazi takie życzenie lekarzowi prowadzącemu badanie.