Pracownia Testów Wysiłkowych

Test wysiłkowy EKG jest standardowym sposobem nieinwazyjnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca. Jego wynik ponadto pozwala oszacować ogólny stan wydolności układu krążeniowo-oddechowego pacjenta.
Test polega na rejestracji zapisu EKG, gdy pacjent wykonuje wysiłek fizyczny o narastającej intensywności. W tym celu w naszym szpitalu wykorzystuje się bieżnię lub cykloergometr.

Całe badanie trwa zwykle kilkanaście minut i kończy się, gdy spełniony zostanie protokół badania lub wcześniej, gdy pacjent wyrazi takie życzenie lekarzowi prowadzącemu badanie.

Skontaktuj się z nami i sprawdź usługi 500 900 900

Zapraszamy na badanie pod poniższy adres:
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa