Aorta jest główną tętnicą dostarczającą krew do całego organizmu. Tętniakiem nazywamy poszerzenie aorty powyżej 5 cm. Aorta w miejscu tętniaka ma osłabioną strukturę ściany. Wraz ze zwiększaniem się wymiaru aorty w niektórych chorobach, w tym chorobach genetycznych, wzrasta ryzyko jej rozwarstwienia. Rozwarstwienie aorty polega na pęknięciu błony wewnętrznej tętnicy i wytworzeniu w ścianie aorty fałszywego kanału. Stan ten jest bezpośrednim zagrożeniem życia, a operacja w takiej sytuacji musi być wykonana niezwłocznie.


Operacja tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty polega na wymianie poszerzonego lub rozwarstwionego odcinka aorty na protezę naczyniową. W części przypadków, kiedy choroba aorty obejmuje jej początkowy odcinek, może być konieczna także naprawa lub wymiana zastawki aortalnej na sztuczną, czyli wszczepienie protezy zastawki aortalnej.

Przygotowanie do zabiegu

  • z wyjątkiem sytuacji ratujących życie, na 6 tygodni przed operacją należy wykonać szczepienie przeciwko WZW B (żółtaczka zakaźna)
  • konieczne jest oznaczenie grupy krwi
  • należy wykonać podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej
  • wskazane jest odstawienie wybranych leków przeciwkrzepliwych - po konsultacji z lekarzem

Pacjent rozpoczyna hospitalizację dzień przed zabiegiem, ponieważ całe przygotowanie odbywa się już w Oddziale.

Rekomendujemy oddanie krwi przez członka rodziny pacjenta w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ulicy Saskiej w Warszawie. Oddający krew nie musi posiadać tej samej grupy krwi co pacjent. Nalezy podać dane pacjenta, dla którego oddawana jest krew.

Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Przez podłużne przecięcie mostka chirurg uzyskuje dostęp do serca, aorty wstępującej i łuku aorty. Operację wykonuje się w krążeniu pozaustrojowym, czyli z zastosowaniem sztucznego płuco-serca (krew poprzez specjalne kaniule płynie do pompy, która ją natlenia, a następnie wraca do chorego). Umożliwia to bezpieczne zatrzymanie i otwarcie jam serca. W okresie zatrzymania pracy serca stosuje się tzw. hipotermię ogólną, czyli schłodzenie ciała do temperatury 28-32°C. W części przypadków konieczne jest całkowite zatrzymanie krążenia w hipotermii około 19°C (chodzi o sytuację kiedy na określony czas zatrzymuje się pracę pompy, po uprzednim schłodzeniu ciała do bezpiecznej temperatury).

Przygotowanie do operacji

  • z wyjątkiem sytuacji ratujących życie, na 6 tygodni przez operacją należy wykonać szczepienie przeciwko WZW B (żółtaczka zakaźna)
    Konieczne jest oznaczenie grupy krwi
  • należy wykonać podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej.
  • wskazane jest odstawienie wybranych leków przeciwkrzepliwych – po konsultacji z lekarzem.
  • Pacjent rozpoczyna hospitalizację dzień przed zabiegiem, ponieważ całe przygotowanie odbywa się już w Oddziale

Postępowanie po zabiegu

Po operacji pacjent zostaje przeniesiony na oddział pooperacyjny (Intensywnej Terapii), gdzie pozostaje średnio 1 lub 2 doby. Następnie zostaje przeniesiony do Oddziału Kardiochirurgii na kilka kolejnych dni w zależności od stanu zdrowia. W tym Pacjent jest monitorowany i wprowadzane są także pierwsze elementy rehabilitacji. Cały pobyt w Szpitalu jak również powrót do pełni sił trwają zazwyczaj krócej niż w przypadku operacji metodą klasyczną.

Powrót do pełni sił zajmuje zazwyczaj kilka, ale czasem nawet kilkanaście tygodni. Zaleca się stosowanie lekkostrawnej, zbilansowanej diety, unikanie używek, ograniczenie stresu. Niezwykle ważna jest umiarkowana, dostosowana do możliwości pacjenta, aczkolwiek regularna aktywność fizyczna.

Po zabiegu pacjent może zostać skierowany na rehabilitację kardiologiczną do ośrodków NFZ.

Zalecenia dla chorego po operacji kardiochirurgicznej


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: 500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiochirurgii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover