Operacja tętniaka aorty

Aorta jest główną tętnicą dostarczającą krew do całego organizmu. Tętniakiem nazywamy poszerzenie aorty powyżej 5 cm. Aorta w miejscu tętniaka ma osłabioną strukturę ściany. Wraz ze zwiększaniem się wymiaru aorty w niektórych chorobach, w tym chorobach genetycznych wzrasta ryzyko jej rozwarstwienia. Rozwarstwienie aorty polega na pęknięciu błony wewnętrznej tętnicy i wytworzeniu w ścianie aorty fałszywego kanału. Stan ten jest bezpośrednim zagrożeniem życia, a operacja w takiej sytuacji musi być wykonana niezwłocznie.


Operacja tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty polega na wymianie poszerzonego lub rozwarstwionego odcinka aorty na protezę naczyniową. W części przypadków, kiedy choroba aorty obejmuje jej początkowy odcinek, może być konieczna także naprawa lub wymiana zastawki aortalnej na sztuczną, czyli wszczepienie protezy zastawki aortalnej.

Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Przez podłużne przecięcie mostka chirurg uzyskuje dostęp do serca, aorty wstępującej i łuku aorty. Operację wykonuje się w krążeniu pozaustrojowym, czyli z zastosowaniem sztucznego płuco-serca (krew poprzez specjalne kaniule płynie do pompy, która ją natlenia, a następnie wraca do chorego). Umożliwia bezpieczne zatrzymanie i otwarcie jam serca. W okresie zatrzymania pracy serca stosuje się tzw. hipotermię ogólną, czyli schłodzenie ciała do temperatury 28-32C. W części przypadków konieczne jest całkowite zatrzymanie krążenia w hipotermii około 190C (chodzi o sytuację kiedy na określony czas zatrzymuje się pracę pompy, po uprzednim schłodzeniu ciała do bezpiecznej temperatury).

Przygotowanie do operacji

  • z wyjątkiem sytuacji ratujących życie, na 6 tygodni przez operacją należy wykonać szczepienie przeciwko WZW B (żółtaczka zakaźna)
    Konieczne jest oznaczenie grupy krwi
  • należy wykonać podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej.
  • wskazane jest odstawienie wybranych leków przeciwkrzepliwych – po konsultacji z lekarzem.
  • Pacjent rozpoczyna hospitalizację dzień przed zabiegiem, ponieważ całe przygotowanie odbywa się już w Oddziale

Postępowanie po zabiegu

Po operacji pacjent zostaje przeniesiony na oddział pooperacyjny (Intensywnej Terapii), gdzie pozostaje średnio 1 lub 2 doby. Następnie zostaje przeniesiony do Oddziału Kardiochirurgii na kilka kolejnych dni w zależności od stanu zdrowia. W tym Pacjent jest monitorowany i wprowadzane są także pierwsze elementy rehabilitacji. Cały pobyt w Szpitalu jak również powrót do pełni sił trwają zazwyczaj krócej niż w przypadku operacji metodą klasyczną.

Zalecenia dla chorego po operacji kardiochirurgicznej


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: 500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiochirurgii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover