Leczenie niedomykalności zastawki metodą NEOCHORD (leczenie zastawki mitralnej)

Nasze serce jest pompą pulsacyjną przez którą krew przepływa w jednym kierunku. Jest to możliwe dzięki zastawkom serca. Jedną z nich jest zastawka mitralna, inaczej dwudzielna. Zapobiega ona cofaniu się krwi z lewej komory do lewego przedsionka serca. Jej nieszczelność tzw. niedomykalność jest jedną najczęściej występujących wad serca i drugim co do przyczyny wskazaniem do operacji. Wskutek nieszczelności zastawki krew cofa się do lewego przedsionka, wywołując w ten sposób pogorszenie wydajności pracy serca. Mogą pojawić się też zaburzenia rytmu serca i wzrost ciśnienia krwi w krążeniu płucnym.  Najczęstszym zaburzeniem rytmu serca związanym z chorobą zastwki mitralnej jest migotanie przedsionków Pacjent odczuwa je jako kołatanie serca. Wskutek spadku wydajności serca u chorego pojawia się uczucie zmęczenia, a nawet wyczerpania i brak sił oraz duszność.

Niedomykalność zastawki mitralnej diagnozuje się poprzez wykonanie badania EKG, RTG klatki piersiowej, a co najważniejsze – echokardiografię z badaniem dopplerowskim, która pozwala ocenić stopień zaawansowania wady. Dodatkowo może pojawić się konieczność wykonania innych badań takich jak echokardiografia przezprzełykowa, rezonans magnetyczny, próba wysiłkowa czy koronarografia. O konieczności leczenia operacyjnego decydują wspólnie: lekarz kardiolog oraz kardiochirurg.

Klasyczne metody leczenia zabiegowego ciężkiej niedomykalności mitralnej wymagają zastosowania krążenia pozaustrojowego oraz sternotomii. Krążenie pozaustrojowe oznacza podłączenie pacjentowi sztucznego płuco-serca, sternotomia  - rozcięcie mostka. W ok 50% przypadków stosuje się minitorakotomię, czyli kilkucentymetrowe nacięcie w ścianie klatki piersiowej.

Przezkoniuszkowa plastyka na bijącym sercu jest natomiast nową metodą leczenia niedomykalności zastawki, umożliwiającą wykonanie plastyki mitralnej nie tylko bez sternotomii, ale też bez krążenia pozaustrojowego i konieczności zatrzymywania serca, co jest szczególnie ważne dla chorych wyższego ryzyka.  Zespół naszych kardiochirurgów jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie oraz na świecie zastosował metodę przezkoniuszkowego wszczepienia nici ścięgnistych na bijącym sercu pod kontrolą echokardiografii przezprzełykowej z użyciem systemu Neochord. Zabieg jest więc jeszcze mniej inwazyjny niż operacje z użyciem minitorakotomii prawostronnej, które wymagają krążenia pozaustrojowego, zatrzymania serca i jego otwarcia. Co więcej ta technika umożliwia korektę zastawki na bijącym sercu w czasie rzeczywistym. W klasycznej technice najpierw naprawia się zastawkę na nieruchomym sercu. Następnie serce jest uruchamiane, a następnie  sprawdzana skuteczność plastyki. Operacja trwa znacznie krócej niż klasyczny zabieg i jest mniej obciążająca dla pacjentów.

Dotychczas nasi lekarze wykonali tą metodą już kilkadziesiąt zabiegów bez istotnych powikłań okołooperacyjnych u chorych z ciężką niedomykalnością mitralną. Efekty leczenia tą metodą potwierdzają, że jest ona bezpieczna i powtarzalna, jak również może być stosowana z innymi technologiami co jest szansą również dla najciężej chorych pacjentów z upośledzoną kurczliwością lewej komory serca.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, z pełnym monitorowaniem hemodynamicznym w sali operacyjnej kardiochirurgii z możliwością podłączenia krążenia pozaustrojowego. Niezbędne jest zastosowanie aparatu echokardiograficznego, który umożliwia uzyskanie przezprzełykowych obrazów dwu i trójwymiarowych jak najlepszej jakości. Kluczową część operacji wykonuje się wyłącznie pod kontrolą echokardiografii

Przygotowanie do operacji

  • z wyjątkiem sytuacji ratujących życie, na 6 tygodni przez operacją należy wykonać szczepienie przeciwko WZW B (żółtaczka zakaźna)
    Konieczne jest oznaczenie grupy krwi
  • należy wykonać podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej.
  • wskazane jest odstawienie wybranych leków przeciwkrzepliwych – po konsultacji z lekarzem.
  • Pacjent rozpoczyna hospitalizację dzień przed zabiegiem, ponieważ całe przygotowanie odbywa się już w Oddziale

Postępowanie po zabiegu

Po operacji pacjent zostaje przeniesiony na oddział pooperacyjny (Intensywnej Terapii), gdzie pozostaje średnio 1 lub 2 doby. Następnie zostaje przeniesiony do Oddziału Kardiochirurgii na kilka kolejnych dni w zależności od stanu zdrowia. W tym Pacjent jest monitorowany i wprowadzane są także pierwsze elementy rehabilitacji. Cały pobyt w Szpitalu jak również powrót do pełni sił trwają zazwyczaj krócej niż w przypadku operacji metodą klasyczną.

Zalecenia dla chorego po operacji kardiochirurgicznej


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: 500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiochirurgii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover