Nasze serce jest pompą pulsacyjną przez którą krew przepływa w jednym kierunku. Jest to możliwe dzięki zastawkom serca. Jedną z nich jest zastawka mitralna, inaczej dwudzielna. Zapobiega ona cofaniu się krwi z lewej komory do lewego przedsionka serca. Jej nieszczelność tzw. niedomykalność jest jedną najczęściej występujących wad serca i drugim co do przyczyny wskazaniem do operacji.

Wskutek nieszczelności zastawki krew cofa się do lewego przedsionka, wywołując w ten sposób pogorszenie wydajności pracy serca. Mogą pojawić się też zaburzenia rytmu serca i wzrost ciśnienia krwi w krążeniu płucnym.  Najczęstszym zaburzeniem rytmu serca związanym z chorobą zastwki mitralnej jest migotanie przedsionków Pacjent odczuwa je jako kołatanie serca. Wskutek spadku wydajności serca u chorego pojawia się uczucie zmęczenia, a nawet wyczerpania i brak sił oraz duszność.

Niedomykalność zastawki mitralnej diagnozuje się poprzez wykonanie badania EKG, RTG klatki piersiowej, a co najważniejsze – echokardiografię z badaniem dopplerowskim, która pozwala ocenić stopień zaawansowania wady. Dodatkowo może pojawić się konieczność wykonania innych badań takich jak echokardiografia przezprzełykowa, rezonans magnetyczny, próba wysiłkowa czy koronarografia. O konieczności leczenia operacyjnego decydują wspólnie: lekarz kardiolog oraz kardiochirurg.

Klasyczne metody leczenia zabiegowego ciężkiej niedomykalności mitralnej wymagają zastosowania krążenia pozaustrojowego oraz sternotomii. Krążenie pozaustrojowe oznacza podłączenie pacjentowi sztucznego płuco-serca, sternotomia  - rozcięcie mostka. W ok 50% przypadków stosuje się minitorakotomię, czyli kilkucentymetrowe nacięcie w ścianie klatki piersiowej.

Przezkoniuszkowa plastyka na bijącym sercu jest natomiast nową metodą leczenia niedomykalności zastawki, umożliwiającą wykonanie plastyki mitralnej nie tylko bez sternotomii, ale też bez krążenia pozaustrojowego i konieczności zatrzymywania serca, co jest szczególnie ważne dla chorych wyższego ryzyka.  Zespół naszych kardiochirurgów jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie oraz na świecie zastosował metodę przezkoniuszkowego wszczepienia nici ścięgnistych na bijącym sercu pod kontrolą echokardiografii przezprzełykowej z użyciem systemu Neochord. Zabieg jest więc jeszcze mniej inwazyjny niż operacje z użyciem minitorakotomii prawostronnej, które wymagają krążenia pozaustrojowego, zatrzymania serca i jego otwarcia. Co więcej ta technika umożliwia korektę zastawki na bijącym sercu w czasie rzeczywistym. W klasycznej technice najpierw naprawia się zastawkę na nieruchomym sercu. Następnie serce jest uruchamiane, a następnie  sprawdzana skuteczność plastyki. Operacja trwa znacznie krócej niż klasyczny zabieg i jest mniej obciążająca dla pacjentów.

Przewagami operacji z wykorzystaniem nowatorskiego systemu Neochord są:

 • minimalna inwazyjność
 • mniejsza ilość przetoczeń
 • krótszy czas trwania operacji (niż w metodzie klasycznej)
 • szybsza rekonwalecjencja
 • lepszy efekt kliniczny (w postaci zerowego lub minimalnego przecieku przez zastawkę mitralną)

Zabieg Neochord może również być stosowany z innymi technologiami. Brak konieczności zatrzymania serca jest szansą dla najciężej chorych pacjentów, tj. osób z zaawansowaną miażdżycą, chorobą wieńcową, niską sprawnością serca, czy w podeszłym wieku, którzy są nierzadko dyskwalifikowani z klasycznego leczenia zabiegowego z uwagi na duże ryzyko, lub operowani z dostępu przez klatkę piersiową.

Dotychczas nasi lekarze wykonali tą metodą już kilkadziesiąt zabiegów bez istotnych powikłań okołooperacyjnych u chorych z ciężką niedomykalnością mitralną. Efekty leczenia tą metodą potwierdzają, że jest ona bezpieczna i powtarzalna, jak również może być stosowana z innymi technologiami co jest szansą również dla najciężej chorych pacjentów z upośledzoną kurczliwością lewej komory serca.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, z pełnym monitorowaniem hemodynamicznym w sali operacyjnej kardiochirurgii z możliwością podłączenia krążenia pozaustrojowego. Niezbędne jest zastosowanie aparatu echokardiograficznego, który umożliwia uzyskanie przezprzełykowych obrazów dwu i trójwymiarowych jak najlepszej jakości. Kluczową część operacji wykonuje się wyłącznie pod kontrolą echokardiografii

Przygotowanie do operacji

 • z wyjątkiem sytuacji ratujących życie, na 6 tygodni przez operacją należy wykonać szczepienie przeciwko WZW B (żółtaczka zakaźna)
  Konieczne jest oznaczenie grupy krwi
 • należy wykonać podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej.
 • wskazane jest odstawienie wybranych leków przeciwkrzepliwych – po konsultacji z lekarzem.
 • Pacjent rozpoczyna hospitalizację dzień przed zabiegiem, ponieważ całe przygotowanie odbywa się już w Oddziale

Rekomendujemy oddanie krwi przez członka rodziny Pacjenta w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ulicy Saskiej w Warszawie. Oddający krew nie musi posiadać tej samej grupy krwi co pacjent. Należy podać dane pacjenta, dla którego oddawana jest krew.

Postępowanie po zabiegu

Po operacji pacjent zostaje przeniesiony na oddział pooperacyjny (Intensywnej Terapii), gdzie pozostaje średnio 1 lub 2 doby. Następnie zostaje przeniesiony do Oddziału Kardiochirurgii na kilka kolejnych dni w zależności od stanu zdrowia. W tym Pacjent jest monitorowany i wprowadzane są także pierwsze elementy rehabilitacji. Cały pobyt w Szpitalu jak również powrót do pełni sił trwają zazwyczaj krócej niż w przypadku operacji metodą klasyczną.

Rekonwalescencja

Powrót do pełni sił trwa zazwyczaj kilka, ale czasem nawet kilkanaście tygodni. Zaleca się stosowanie lekkostrawnej, zbilansowanej diety, unikanie używek, ograniczenie stresu. Niezwykle ważna jest umiarkowana, dostosowana do możliwości pacjenta, aczkolwiek regularna aktywność fizyczna.

Po zabiegu pacjent moze zostać skierowany na rehabilitację kardiologiczną do ośrodków NFZ.

Zalecenia dla chorego po operacji kardiochirurgicznej


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Rejestracja dla pacjentów komercyjnych: 500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiochirurgii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover