Najczęstszą przyczyną zwężenia tętnic jest miażdżyca, w której dochodzi do odkładania się blaszki miażdżycowej przy ścianach naczyń krwionośnych. Zwężenie tętnic jest groźne dla zdrowia i życia chorego. W przypadku występowania miażdżycy w tętnicach szyjnych następuje upośledzenie przepływu krwi, co powodować może zaburzenia funkcjonowania mózgu. Skutkiem tego może być drętwienie i osłabienie nóg. Często bezobjawowo do zwężenia tętnic może dojść w obrębie jamy brzusznej.

Do przyczyn występowania niedrożności tętnic zalicza się m.in. zapalenie tętnic, miażdżycę (gromadzące się blaszki miażdżycowe zwężają światło naczyń tętniczych), palenie papierosów lub ucisk spowodowany na tętnice przez okoliczne tkanki.

Zdarza się, że blaszka miażdżycowa odkłada się w obrębie naczyń krwionośnych kończyn dolnych. Do zwężenia dochodzi w 70% przypadków w obrębie tętnic udowych, rzadziej na końcowym odcinku aorty oraz tętnic biodrowych, czyli naczyń, z których krew płynie do nóg. Ryzyko występowania niedokrwienia kończyn dolnych wzrasta z wiekiem. W zależności od miejsca i stopnia występujących zmian w tętnicach chory odczuwa dolegliwości o rożnym nasileniu. Początkowo jest to ból nóg odczuwany podczas wysiłku fizycznego, a następnie nawet w trakcie spoczynku.

Leczenie zachowawcze polegające na obniżeniu dolegliwości to leki poprawiające przepływ krwi przez naczynia, nasercowe czy przeciwpłytkowe. Jeśli leczenie farmakologiczne nie jest wystarczające, niezbędna będzie pomoc chirurga.

Zabiegi w zakresie leczenia niedokrwienia i zwężenia naczyń w Szpitalu Medicover wykonują doświadczeni specjaliści z zakresu chirurgii naczyniowej:     


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej 
Zadzwoń 790 797 191, 790 797 190 


Przezskórna angioplastyka PTA w zakresie tętnic: obwodowych, trzewnych i szyjnych

Angioplastykę nazywaną także plastyką naczyń krwionośnych, wykonuje się w celu poszerzenia światła w zwężonych naczyniach. Zabieg polega na wprowadzeniu w tętnicę cewnika zakończonego balonikiem przez specjalny port i poszerzeniu światła tętnic. W wybranych sytuacjach konieczna jest dodatkowa implantacja stentu, który stanowi rusztowanie mające za zadanie zapobiec ponownemu zwężeniu.

Wskazaniami do zabiegu są:

  • objawowe zwężenie tętnic szyjnych,
  • bezobjawowe - zaawansowane zwężenie tętnic szyjnych,
  • objawowe zwężenie tętnic trzewnych,
  • tętniaki i malformacje naczyniowe w/w tętnic,
  • niedokrwienie kończyn dolnych.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent w Szpitalu pozostaje najczęściej przez 1-2 doby i może chodzić już 2 godziny po zabiegu.

Przeszczep aortalno lub biodrowo – udowy

W trakcie leczenia chirurgicznego przez jamę brzuszną lub z tzw. dojścia zaotrzewnowego, udrażnia się tętnice biodrowe lub wszczepia się protezy naczyniowe omijające niedrożna odcinki tętnic.

Wskazania do wykonania zabiegu:

  • zespół Lerich’a,
  • jednostronna niedrożność tętnic odcinka biodrowego niepoddająca się leczeniu wewnątrznaczyniowemu.

Zabieg wykonywany jest przeważnie w znieczuleniu ogólnym, w wybranych przypadkach w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Pacjent w Szpitalu pozostaje najczęściej przez 3-4 doby, a rekonwalescencja trwa do 14 dni po zabiegu.


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej
Zadzwoń 790 797 191, 790 797 190 


Klinika Chirurgii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa